Varma tukee joululahjoituksella Vailla vakinaista asuntoa ry:n toimintaa

Varma ohjaa joulukortteihin ja -lahjoihin tarkoitetut varat tänä vuonna Vailla vakinaista asuntoa ry:n matalan kynnyksen toimintaan. Lahjoituksen suuruus on 8000 euroa.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n tavoitteena on turvata kohtuullisessa ajassa asunnon saanti tai asumisen jatkuvuus. Se on ainoa asunnottomien edunvalvontajärjestö. Vva ry on asunnottomien itsensä perustama kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksensa on parantaa asunnottomien asiaa vaikuttamalla asuntopoliittiseen keskusteluun ja varmistaa, että kansalaisten ääni tulee kuulluksi päätöksenteossa kaikilla tasoilla.

- Järjestömme olemassaolo perustuu siihen, että jokainen ihminen kykenee asumaan itsenäisesti, mikäli hän saa siihen riittävät olosuhteet ja tuen. Asunto on ihmis- ja perusoikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa, toteaa Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Asunnottomuus on monisyinen ilmiö ja sillä on monta ilmenemismuotoa. Tarinoita asunnottomuudesta ja sen syistä on yhtä paljon kun itse asunnottomia ja asunnottomuutta kokeneitakin.

Matalan kynnyksen työ tarkoittaa ruohonjuuritason toimintaa asunnottomien henkilöiden parissa. Toimintaan kuuluu vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus Vepa, yökeskus Kalkkers, etsivän työn yksikkö Yökiitäjä, päihteettömät toimintakeskukset Vartiosaari ja Soldis, asumisneuvonta, liikkuva tukityö, palveluohjaus ja maahanmuuttoasiantuntijan palvelut.

– Eläkehakemuksissa näemme ajoittain ihmisten vaikeita elämäntilanteita. Asumisen järjestyminen on keskeinen turvallisen elämän perusta ja vasta sen ratkettua on edellytykset tukea muuta kuntoutumista, toteaa Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs joululahjoituksen kohteesta.

Lue lisää Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnasta.

Kuva: Darina Rodionova

Voisit olla kiinnostunut myös näistä