Varmalla nyt jo 22 BREEAM-ympäristösertifioitua kiinteistöä

Varma edistää kiinteistöjensä energiatehokkuutta ja on saanut kymmenelle omistamalleen kiinteistölle BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatin vuonna 2017. Sertifioidut kiinteistöt sijaitsevat eri puolilla Suomea. Varman ilmastopolitiikassa on linjattu, että yhtiön merkittävimmät rakennukset sertifioidaan pääsääntöisesti BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä. Laatujärjestelmällä tavoitellaan erityisesti energiatehokkuuden seurannan tehostamista ja todentamista.

– Varman tavoitteena on kehittää jatkuvasti omistamiensa kiinteistöjen energiatehokkuutta mm. hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Olemme sitoutuneet vastuullisuusohjelmassamme ehkäisemään ilmastonmuutosta. Ympäristöluokitukset ovat konkreettinen keino kehittää kiinteistöjen vastuullisuutta, kertoo Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen.

BREEAM* on rakennusten ja rakennushankkeiden ympäristöluokitus, jonka avulla kiinteistöjen vastuullisuutta voidaan arvioida yhtenäisillä menetelmillä. Tarkastelussa ovat mm. energiatehokkuus, jätteiden lajittelu- ja kierrätysmahdollisuudet sekä sijainti eli se, onko kohde hyvien palveluiden ja joukkoliikennereittien varrella ja miten pyöräilyä tuetaan esimerkiksi tilaratkaisuissa. Myös muita käyttäjien hyvinvointiin liittyviä asioita, kuten mahdollisuutta vaikuttaa kiinteistöjen sisäolosuhteisiin, tarkastellaan sertifiointivaatimuksissa.  

– Sertifikaatti on yleisesti hyväksytty takuutodistus siitä, että kiinteistössä on kiinnitetty huomiota vastuullisuuteen. Sertifiointi on myös hyvä työkalu kiinteistön huollon ja ylläpidon toimintatapojen kehittämiseen, Toni Pekonen sanoo.

– Kohteen sertifioinnin uudelleenarviointi tehdään kolmen vuoden välein. Arviointien välissä voidaan toteuttaa kehitystoimenpiteitä ja mahdollisesti nostaa sertifiointitasoa, täydentää Varman seniorianalyytikko Johanna Haikala.

Heinäkuussa 2017 sertifioinnin saivat seuraavat neljä kauppakeskusta, joista Hyvinkään Willa sai Very Good -arvion ja muut kauppakeskukset pääsivät Good-tasolle.

Kauppakeskus Syke (Kauppakatu 18, Lahti)
Palokan kauppakeskus (Saarijärventie 50-52, Jyväskylä)
Keljon kauppakeskus (Kylmälahdentie 6, Jyväskylä)
Kauppakeskus Willa (Hämeenkatu 9, Hyvinkää)

Marraskuussa 2017 sertifioinnin saivat alla olevat kuusi toimistotaloa. Kaikki kiinteistöt saivat Good-luokituksen.

Hatanpään valtatie 20, Tampere
Hämeenkatu 9, Tampere
Visiokatu 6, Tampere
Itämerenkatu 11-13, Helsinki
Malminkatu 28, Helsinki
Robert Huberin tie 3 B, Vantaa

Varman ilmastopolitiikassa on linjattu, että yhtiön merkittävimmät rakennukset sertifioidaan pääsääntöisesti BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on saavuttaa vähintään Good tai Very Good -taso. Varmalla on sertifioituja kiinteistöjä tällä hetkellä parikymmentä, ja tarkoituksena on kasvattaa määrää vähintään kymmenellä vuosittain. Varma on valinnut brittiläisen BREEAM-luokituksen amerikkalaisen LEED-sertifiointijärjestelmän sijaan, sillä se on paremmin sovellettavissa pohjoismaisiin olosuhteisiin.

– Kaikille uusille toimitila- ja liikerakennuskohteille sekä suurehkoille peruskorjauskohteille hankitaan BREEAM-sertifikaatti suoraan. Järkevästi suunniteltuna vaatimusten täyttäminen ei nosta mainittavasti rakentamisen hintaa, kertoo Pekonen.  

– Sertifikaatit ovat kiinteistösijoittajalle tärkeitä, ja uudiskohteiden osalta nykyään usein jopa edellytys kaupanteolle. Ne vaikuttavat kiinteistöjen arvonmääritykseen, Pekonen kertoo.


* Building Research Establishment Environmental Assessment Method

Voisit olla kiinnostunut myös näistä