Varman hallituksen kokoonpano pysyy ennallaan

Varman hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 30.11.2017 pitää hallituksen kokoonpanon ennallaan. Näin ollen erovuoroiset jäsenet Riku Aalto, Jyri Luomakoski, Petri Niemisvirta ja Kai Telanne jatkavat seuraavan kolmivuotiskauden 2018–2020.

Varman hallituksen kokoonpano

 • Jari Paasikivi, puheenjohtaja, Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja
 • Antti Palola, varapuheenjohtaja, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n puheenjohtaja
 • Kai Telanne, varapuheenjohtaja, Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja
 • Riku Aalto, Teollisuusliitto ry:n puheenjohtaja
 • Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja
 • Rolf Jansson, VR Groupin toimitusjohtaja
 • Ari Kaperi, Nordea Bank AB:n (publ) konsernin luottoriskeistä vastaava johtaja ja Suomen maajohtaja
 • Casimir Lindholm, Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja
 • Jyri Luomakoski, Uponor Oyj:n toimitusjohtaja
 • Petri Niemisvirta, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön toimitusjohtaja
 • Ilkka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n johtaja
 • Pekka Piispanen, Akava ry:n johtaja

Varajäsenet:

 • Eila Annala, PlusTerveys Oy:n toimitusjohtaja
 • Eija Hietanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n hallintojohtaja
 • Liisa Leino, Leino Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa seuraavassa kokouksessaan.

Hallintoneuvosto päätti korottaa hallituksen palkkioita vuoden 2018 alusta lukien. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 47 250 euroa (nykyisin 45 000 euroa), varapuheenjohtajille 33 600 euroa (nykyisin 32 000 euroa), jäsenille 18 900 euroa (nykyisin 18 000 euroa) ja varajäsenille 13 650 euroa (nykyisin 13 000 euroa). Lisäksi päätettiin korottaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio samalle tasolle kuin hallituksen varapuheenjohtajan eli 33 600 euroon. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio säilyy ennallaan (600 euroa).

Palkkioita määritettäessä otettiin huomioon hallituksen jäsenten tehtävien määrän lisääntyminen ja vastuun kasvu. Jäsenten ajankäyttö on kasvanut mm. toimialakohtaisen sääntelyn ja finanssialan raportoinnin lisääntymisen vuoksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan rooli on kasvanut, ja palkkiorakenne muutettiin vastaamaan tätä. Palkkioita on korotettu viimeksi vuonna 2013.

Hallituksen jäsenet saavat vuosipalkkion sekä kokouspalkkioita hallituksen, sen valiokuntien ja vaalivaliokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenet on vakuutettu työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisesti, minkä perusteella palkkiokorvauksesta maksetaan TyEL-maksu.

Hallintoneuvosto päätti antaa vaalivaliokunnalle Varman hallintoelinten monimuotoisuutta koskevan ohjeen. Varman hallintoelinten kokoonpanoa suunnitellaan pitkäjänteisesti. Hallintoelimissä tulee olla monipuolista asiantuntemusta, osaamista, kokemusta ja molemmat sukupuolet riittävästi edustettuina.


Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 878 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2016 Varman maksutulo oli 4,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,3 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2017 lopussa 45,4 miljardia euroa.


Lisätietoja:
HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola, puh. 0400 129 500

Tietoa Varman hallinnosta

Voisit olla kiinnostunut myös näistä