Eläkettä kesätöistä

Työeläkettä kertyy 17-vuotiaasta lähtien tehdystä kaikesta työstä. Niin kesätyöt, palkalliset harjoittelut kuin myös esimerkiksi osa-aikatyö opintojen ohella kerryttää henkilökohtaista työeläkettä.

Tarkista palkkakuitti

Monelle nuorelle eläkeasiat tuntuvat vielä kaukaiselta. Eläke liitetään automaattisesti vanhuuteen, mutta sille voi olla tarvetta jo ennen virallista eläkeikää. Eläke voi tulla ajankohtaiseksi jo aiemmin, esimerkiksi tapaturman tai sairastumisen seurauksena.

Oli kyseessä sitten vanhuuseläke tai muu eläkemuoto, koskee eläke meitä kaikkia. Kaikesta palkkatyöstä, josta tienaa yli 58,27 € kuukaudessa tulee maksaa lakisääteiset eläkemaksut. Maksut on jaettu siten, että työnantaja maksaa suuremman osuuden työeläkeyhtiölle työntekijän eläkkeestä, eli noin 17,75 % työntekijän palkasta. Alle 53-vuotiaan työntekijän palkasta pidätetään lakisääteinen 6,35 % osuus palkasta ja yli 53-vuotiaan palkasta 7,85 % osuus.

Vaikka eläkemaksut pääsääntöisesti pidätetään ja maksetaan työnantajan puolesta, tulee työntekijän itsensäkin olla valveutunut.

Palkkakuitista, jonka työnantaja on työntekijälle velvollinen toimittamaan, käy ilmi maksettu palkka ja siitä tehdyt lakisääteiset vähennykset. Jokainen palkkakuitti kannattaa tarkistaa.

– Mitä pikemmin mahdolliset puutteet huomataan, sitä helpompi asia on korjata. Pitkän ajan jälkeen selvitteleminen on vaikeampaa, Varman eläkeasiantuntija Heidi Mollgren neuvoo.

– Nuoria kiinnostaa usein muut asiat enemmän kuin lakisääteiset eläkemaksut. Kesätöiden ja toki muidenkin palkkatöiden suhteen olisi kuitenkin tärkeätä tarkistaa, että työnantaja hoitaa lakisääteisen eläkevakuutuksen ja että palkat täsmäävät, sanoo Varman neuvontapäällikkö Marjukka Matikainen.

Eläke on oikeus, joka perustuu tekemääsi työhön

Moni nuori on tottunut muutaman vuoden välein postiluukusta tipahtavaan työeläkeotteeseen. Otteelta käy ilmi kaikki siihen mennessä eläkettä kartuttaneet ansiot. Työeläkeote ei tule nuorille vuosittain. Moni ei kuitenkaan tiedä, että työeläkeotteen voi tarkistaa koska tahansa verkosta.

– Työeläkeote kannattaa katsoa vuosittain oman työeläkeyhtiön verkkosivuilta ja tarkistaa, että kaikki täsmää. Vain nuori itse tietää oman työhistoriansa, palkkansa ja tehdyt työt, Matikainen korostaa.

Työeläkeotteen summa ei kerro vielä nuorena todellista tulevaa eläkettä, koska työvuosia ja siten työeläkkeen kertymistä on edessä vielä pitkä aika. Otteesta saa kuitenkin tiedon, että tehdystä työstä on kertynyt eläkettä.

Työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijän lakisääteiset eläkemaksut maksamistaan palkoista ja niiden perusteella karttuu työntekijän eläke. Mikäli maksuja ei ole maksettu eikä työntekijä sitä huomaa, jää eläke näistä töistä saamatta.

– Toivon, että nuoret ymmärtäisivät asian tärkeyden. Kyse on heidän omasta tulevaisuuden toimeentulostaan. Kyseessä ei ole vain lakisääteinen vähennys palkasta, vaan jokaisen hyvin henkilökohtainen oikeus tulevaan eläkkeeseen, Matikainen sanoo.

Matikaisen mukaan kyseessä onkin ensisijaisesti vakuutus, oli kyse sitten vakuutuksesta vanhuuden, työkyvyttömyyden tai kuntoutuksen varalle. Työeläkeyhtiö myös neuvoo eläkeasioissa. Alalla on käytössä ns. viimeisen yhtiön periaate. Se työeläkeyhtiö, jossa on viimeksi ollut vakuutettuna hoitaa neuvonnan. Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan työntekijälle tämän yhtiön.

Opinnot kerryttävät eläkettä

Eläkettä kertyy myös opinnoista, eikä opintojen ohella tehty työ vaikuta tähän kertymiseen. Valmistumatta jättäminen kuitenkin vaikuttaa.

– Jos opintojen aikaiset eläkekertymät haluaa ansaita, täytyy opinnot saada päätökseen. Kyseessä on arvokas lisä eläkkeen määrään, jolloin eläkkeen kertyminen opinnoista kannustaa myös osaltaan nuoria valmistumaan, Matikainen kertoo.

Moni saattaa olla myös huolissaan pitkästä opiskeluajasta ja siitä, ettei eläkettä ehdi kertyä tarpeeksi.

– Ansiot vaikuttavat toki aina eläkkeen kertymiseen, mutta mikäli eläkkeelle joutuisi jäämään aikaisemmin vaikuttaisi laskentaan myös arvio tulevien vuosien tuloista, Mollgren selittää.

– Kansaneläke täydentää eläkeaikaista toimeentuloa, jos omaan työuraan perustuva eläke jää lyhyen työssäoloajan takia kovin pieneksi. Pitkän työuran tehneillä eläkkeen painopiste siirtyykin yleensä jo kokonaan työeläkkeen puolelle, Matikainen summaa.

Varma on Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääyhteistyökumppani.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä