Kesätöihin oman alan työpaikkaan

Varman Salmisaaren-toimistolle kutsuttiin maaliskuun alussa noin 100 kesätyönhakijaa ryhmähaastatteluihin. Ryhmähaastattelun tarkoituksena oli tarjota alan ensimäistä työpaikkaa hakeville nuorille mahdollisuus näyttää kyntensä haastattelun merkeissä ja tavata mahdollisesti tulevia esimiehiään ja kollegoitaan.

Varma on Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääyhteistyökumppani ja sai tänä vuonna yli 850 kesätyöhakemusta. Tämän vuoden tavoite on tarjota kesätyöpaikka etenkin henkilöille, joilla ei ole vielä oman alansa työkokemusta.

Assistentit Marika Saarela ja Liisa Sahlström sekä Hr-partneri Pauliina Heiskanen ottamassa kesätyönhakijoita vastaan auditorion aulassa.

Vastuullinen kesätyö Varmassa

Varmassa työskentelee noin 550 henkilöä erilaisissa tehtävissä. Työtehtävä Varmassa voi olla esimerkiksi eläkeasiantuntija, lakimies, kirjanpitäjä tai it-projektipäällikkö. Näin ollen myös kesätyöntekijät tulevat työllistymään ympäri taloa erilaisiin tehtäviin. Tänä vuonna kesätyöpaikkoja on tarjolla sijoitustoiminnossa, eläkepalveluissa, vakuutuspalveluissa, Hr-osastolla ja tietohallinnossa.

Yhteistä kaikille varmalaisille on työkulttuuri ja sitoutuminen yhtiön arvoihin. Näistä asioista haluttiin myös kesätyönhakijoille kertoa.

Ennen ryhmähaastatteluita kesätyönhakijat saivat tietoa Varman työkulttuurista, vastuullisuudesta ja eläkeasioiden perusteista. Varmaa esittelivät kesätyönhakijoille HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola, Hr-partneri Pauliina Heiskanen ja yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander.

– Rekrytointitilaisuudet ovat meille tärkeä hetki tavata työnhakijoita ja kertoa heille, millaiseen yritykseen he ovat hakeutumassa, sanoo Viippola.

Kaikkea ei tarvitse tietenkään valmiiksi tietää. Työtehtävästä riippumatta työntekijän täytyy kuitenkin olla valmis oppimaan toimialasta. Työeläkeyhtiönä Varmalla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli ja vastuu eläkkeiden maksajana sekä eläkevarojen turvaajana, ja se näkyy kaikessa toiminnassa.

Monet nuorista olivat hakeneet useampaan paikkaan niin Varmassa kuin muissakin yrityksissä. Keskustelua aamiaistilaisuudessa syntyi niin työeläkejärjestelmästä kuin kesätyönhakuprosesseista.

Yhdeksi keskustelunaiheeksi nousi huono rekrytointiviestintä. Hakijoista ikävintä oli se, että osa yrityksistä ei kuittaa työnhakijalle hakemuksen vastaanottamisesta. Hakijoiden mielestä yritysten pitäisi myös viestiä rekrytoinnin etenemisestä tehokkaammin.

HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola kertoo Varmasta kesätyönhakijoille Salmisaaren-toimiston auditoriossa.

Etsimme hyvää tyyppiä, mutta…

Varmassa ollaan tunnistettu etenkin nuorten haaste löytää oman alan työpaikkoja työuran alussa. Kesätyöpaikkoja tulee suhteellisen paljon hakuun alkuvuodesta, mutta myös hakijoita on paljon. Kilpailu kesätyöpaikoista on kovaa, eikä haastatteluun pääseminen ole itsestäänselvyys.

Monissa työpaikkailmoituksissa törmääkin pitkiin listauksiin vaatimuksista, joita hakijan pitäisi täyttää.

Toinen aamupalalla puhututtanut aihe olikin ensimmäisen oman alan työpaikan saaminen. Monet kesätyönhakijat kokivat ongelmalliseksi sen, että jopa harjoitteluihin ja lyhyisiin työsuhteisiin saatetaan vaatia laajaakin työkokemusta. Ilman relevanttia työkokemusta on vaikea päästä haastatteluun.

Palvelupäällikkö Elina Juth ja eläkeasiantuntija Heidi Mollgren keskustelivat kesätyönhakijoiden kanssa työeläkkeistä.

Ryhmähaastattelu on vakiintunut haastattelumuoto

– Varmassa, kuten usein muissakin työpaikoissa, oppiminen käy parhaiten työn kautta. Siitä syystä pitkä työhistoria ei takaa etulyöntiasemaa kesätöiden rekrytointiprosessissa. Ensisijaisen tärkeää on löytää oikealla asenteella varustettuja tyyppejä, jotka pystyvät samaistumaan Varman arvoihin ja työkulttuuriin, sanoo Varman Hr-partneri Pauliina Heiskanen.

Ryhmähaastattelut saatetaan joskus kokea vaivaannuttavaksi, koska haastattelutilanteessa ollaan vuorovaikutuksessa niin työnantajan kuin muiden hakijoiden kanssa. Toisaalta ryhmähaastattelu tarjoaa usein keskustelevan foorumin, jossa erilaiset persoonat pääsevät mahdollisesti paremmin esille kuin perinteisessä haastattelussa.

–Meininki haastattelutilanteissa oli hyvä ja haastateltavat tukivat ja komppasivat toisiaan. Kaikki osallistujat olivat tosissaan hakemassa töitä. Jokaisessa ryhmässä oli hakijoita useaan eri positioon, eli siinä mielessä vastakkainasettelua tai kilpailua ei syntynyt liikaa, kertoo yksi haastattelijoista, Varman asiakaspalvelupäällikkö Suvi Dufva.

Ryhmähaastattelut ovat oiva tilaisuus työnhakijalle tuoda esille osaamistaan ja persoonaansa, vaikkei varsinaista työkokemusta vielä olisikaan kertynyt niin paljon. Haastattelut ovat myös erinomainen hetki oppia muilta ja saada kokemusta haastattelutilanteesta.

– Monet pitivät ryhmähaastattelua mielekkäänä ja luontevana tilanteena päästä kertomaan osaamisestaan. Ryhmähaastattelut vaikuttavat olevan tätä päivää kesätyörekrytoinneissa, ja suurimmalla osalla hakijoista oli kokemusta ryhmähaastatteluista ennen Varmaan tuloa, Dufva jatkaa.

– Haastateltavat nuoret olivat iloisia, reippaita ja hyvin valmistautuneita. Ryhmähaastattelut olivat osalle ennestään tuttuja ja kaikki osallistuivat hienosti ja saivat kerrottua taustoistaan, odotuksistaan ja vahvuuksistaan, komppaa asiakaspalvelupäällikkö Tuuli Kuutti.

Haastattelijat kertoivat kiinnittäneensä erityishuomiota haastateltavan aitouteen, vastausten jäsentyneisyyteen ja omien taustojen linkittämiseen siihen tehtävään, jota oli hakenut.

Salmisaaren-toimiston lämpiössä tarjoiltiin aamiaista ja eläketietoutta.

Rekrytointi on molemminpuolista viestintää

Useat rekrytoinnit tehdään nykyään erilaisten rekrytointijärjestelmien kautta ja siksi rekrytointi mielletään melko passiiviseksi viestinnäksi. Rekrytointi ja etenkin haastattelutilanteet ovat kuitenkin erinomainen tilaisuus vaihtaa ajatuksia yrityksen edustajien ja työnhakijoiden kesken.

Hakija voi esimerkiksi haastattelussa osoittaa vuorovaikutustaitojensa lisäksi kykyä ajatella kriittisesti ja jakaa omia ajatuksiaan. Kuutista erityisen hienoa oli se, että nuoret antoivat itsekin palautetta.

– Myös me haastattelijat saimme palautetta. Palaute oli positiivista ja hakijoista tilaisuus oli ollut mukava, hauska ja välitön. Myös haastattelut olivat hyvin keskustelevia, kertoo Kuutti.

Palauteenanto on erinomainen tapa niin yritykselle kuin työnhakijalle saada tietoa siitä, missä onnistuttiin ja mitä voisi vielä kehittää.

– Erityisesti arvostettiin sitä, että annoimme jokaiselle myös henkilökohtaista palautetta, ja sen antaminen oli myös todella kiitollista, Kuutti jatkaa.

Seuraavassa vaiheessa osa ryhmähaastatteluihin osallistuneista kutsutaan yksilöhaastatteluihin.

Vastuullinen kesäduuni 2018

Vastuullinen kesäduuni on T-Median ja Taloudellinen tiedotustoimisto TATin kampanja, joka järjestetään nyt kahdeksatta kertaa. Kampanjassa on mukana jo 430 suomalaista kesätyönantajaa, jotka ovat sitoutuneet hyvän kesätyön kuuteen periaatteeseen: hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja työtodistus.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä