Työeläkekuntoutus auttaa jatkamaan työelämässä: 75 % Varman kuntoutujista palaa töihin

Varman työeläkekuntoutus on tuloksellista. Vuoden 2017 tilastojen mukaan noin 75 % Varmasta kuntoutusta hakeneista ja myönteisen päätöksen saaneista asiakkaista palaa takaisin työelämään.

Viime vuonna annoimme noin 3 000 kuntoutuspäätöstä. Määrä kasvoi edellisvuodesta 4,2 %. Käytimme kuntoutukseen 42 miljoonaa euroa. Laskennallinen säästö työkyvyttömyyseläkemenoissa oli 457 miljoonaa euroa.

Kuntoutus ylittää uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän. Tällä vuosikymmenellä kuntoutuspäätösten määrä on kaksinkertaistunut ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on vähentynyt 9 %.

–Kuntoutuksen onnistumisessa ratkaisevassa roolissa ovat työnantajan ja työterveyshuollon osaaminen ja toimiva yhteistyö Varman kanssa, omien kuntoutusasiantuntijoidemme vahva osaaminen sekä uudistettu toimintakonseptimme kuntoutuskumppaniemme kanssa. Olennaista on myös kuntoutujan oma aktiivisuus ja motivaatio, eläkejohtaja Jyrki Rasi sanoo.

Vertaistukipalvelu tukee kuntoutujaa

Kehitämme kuntoutujien palveluita jatkuvasti asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Viime vuonna uudistimme kuntoutujan verkkopalvelun. Palvelu alkaa kuntoutuksen hakemisesta ja kuntoutuksen suunnittelusta ja kattaa koko polun kuntoutuksen päättymiseen asti.

Tammikuussa Varman kuntoutujien käyttöön tuli vertaistukipalvelu, jossa he voivat jakaa omia kuntoutuskokemuksia ja lukea muiden tarinoita. Verkkopalvelusta löytyvät myös tiedot kuntoutuskumppaneistamme ja niiden asiakkaillemme tarjoamista palveluista. Lähiaikoina kuntoutujamme voivat myös arvioida verkossa kuntoutuksensa onnistumista.

–Vertaistukipalvelun tarkoituksena on auttaa muita samassa tilanteessa olevia. Toisen kuntoutujan jakamasta tarinasta voi saada konkreettisen oivalluksen, millaisessa tilanteessa kuntoutuksesta on hyötyä. Toivomme, että palvelu auttaa herättäjänä myös siinä, että asiakkaamme hakeutuu kuntoutukseen ajoissa eli silloin, kun työkyvyn menetyksen uhkaa voidaan vielä kuntoutuksen toimin torjua.

Tyypillinen kuntoutuja on 48-vuotias, fyysisesti raskaissa tehtävissä työskentelevä mies

Työeläkekuntoutus antaa mahdollisuuden jatkaa työelämässä, jos sairaus haittaa työssä jatkamista. Työeläkekuntoutus voi olla työkokeiluja, työhönvalmennusta, ammatillista koulututusta tai elinkeinotukea. Kuntoutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa, joka on suuruudeltaan työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla.

Tyypillinen kuntoutuja on 48-vuotias mies, jolla on pitkä työkokemus, mutta vähän koulutusta. Hän työskentelee teollisuudessa tai palvelualalla, ja työtehtävät ovat fyysisesti raskaita. Hän hakeutuu kuntoutukseen tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi. Kuntoutuksen keinona hyödynnetään muutaman kuukauden kestävää työkokeilua omalla työpaikalla, jossa työtehtäviä järjestellään uudelleen tai opetellaan kokonaan uusi työ.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 880 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2017 Varman maksutulo oli 4,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2017 lopussa 45,4 miljardia euroa.

Lisätietoja:
Eläkejohtaja Jyrki Rasi, puh. 010 244 4728
Viestintäpäällikkö Hanna Leskelä, puh. 040 703 5164

Tietoa kuntoutuksesta
Varman kuntoutuskumppanit

Voisit olla kiinnostunut myös näistä