Varmalla erittäin vahva vuosi: Sijoitukset tuottivat 7,8 % eli 3,3 miljardia euroa

Varman sijoitukset tuottivat 7,8 (4,7) % eli 3,3 miljardia euroa vuonna 2017. Sijoitusten arvo nousi 45,4 (42,9) miljardiin euroon. Vakavaraisuus vahvistui 1,3 miljardilla eurolla ja oli vuoden lopussa 11,5 (10,2) miljardia. Yhtiön kustannustehokkuus kehittyi edelleen positiivisesti: Varma käytti liikekuluihin tarkoitetuista vakuutusmaksuista 67 (72) %.

‒ Varman vuosi 2017 oli tuloksekas kaikkien liiketoimintojemme osalta. Sijoitukset tuottivat hyvin. Sijoitettava varallisuus, vakavaraisuuspääoma ja yhtiön kustannustehokkuus olivat yhtiön historian parhaimpia, kertoo toimitusjohtaja Risto Murto.

Vahva tuotto piristyvässä taloudessa

Varman sijoituksista parhaiten tuottivat noteeraamattomat osakesijoitukset 18,5 (23,7) % sekä noteeratut osakesijoitukset 11,6 (4,5) %. Pääomasijoitukset tuottivat 7,9 (11,2) % ja korkosijoitukset 3,7 (4,2) %. Kotimaiset noteeratut osakkeet tuottivat 11,9 (5,4) %.

‒ Varman kaikki omaisuuslajit tuottivat positiivisesti. Osakemarkkinat nousivat globaalisti maailmantalouden piristymisen myötä, ja Varman sijoitusten vahva tuotto korreloi suoraan talouden kanssa. Talouskehitys jatkuu vireänä, ellei keskuspankkien kiristyvä rahapolitiikka leikkaa siipiä kasvulta, kommentoi sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

‒ Talouskehitys on globaalisti vahvaa ja tasapainoista. USA:n verouudistus on kiidättänyt Yhdysvaltojen pörssikursseja ennätyksellisen korkealle. Markkinoilla pelon aiheet olivat viime vuonna vähissä ‒ helmikuussa on sitten pelätty viime vuodenkin edestä, Rytsölä jatkaa ja viittaa viime viikkojen pörssikurssien laskuun.

Erityisen ilahduttavaa oli hedgerahastojen tuotto 8,5 (5,6) %, joka saavutettiin selkeästi osakemarkkinaa alhaisemmalla riskiprofiililla.

Kiinteistösijoitukset tuottivat hyvin, 4,9 (-0,9) %. Kiinteistöjen kansainvälinen hajauttaminen on jatkunut, ja kiinteistösalkkua kehitettiin aktiivisesti myynneillä ja uusilla koti- ja ulkomaisilla sijoituksilla.

Sijoitusten 5 vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 5,8 % ja 10 vuoden 3,0 %.

Varman tavoitteena on keventää sijoitustensa hiilijalanjälkeä ja muokata salkusta Pariisin ilmastokokouksen tavoitteen mukainen. Vuonna 2017 noteerattujen osakesijoitusten hiilijalanjälki laski 27 % vuoden 2015 lähtötasosta. Myös yrityslainojen hiilijalanjälki keveni 22 % ja kiinteistöjen 18 %. Tulos saavutettiin mm. painottamalla vähäpäästöisiä toimialoja ja välttämällä päästöintensiivisiä toimialoja, kuten energia- ja kaivosalaa.

Varma palauttaa asiakkailleen hyvityksinä 161 miljoonaa euroa

‒ Varma on työeläkealan tehokkain yhtiö. Erityisen iloinen olen siitä, että hoitokustannustulos on Varman kaikkien aikojen paras. Vahva vakavaraisuus ja toiminnan tehokkuus vahvistavat työeläkejärjestelmän kestävyyttä, ja siitä hyötyvät nykyiset ja tulevat eläkkeensaajat, Risto Murto sanoo.

Vuodelta 2017 Varma maksaa 161 (121) miljoonaa euroa hyvityksinä takaisin asiakkailleen. Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitysten muodostuminen muuttui vuoden 2017 alusta alkaen. Varman asiakkaille maksettavat hyvitykset sisältävät koko hoitokustannusylijäämän, minkä lisäksi asiakashyvityksenä maksetaan 1 % vakavaraisuuspääomasta.

Varmassa käsitellään eläkehakemukset alan keskiarvoa nopeammin

Varmassa käsitellään kaikkien eläkelajien hakemukset alan keskiarvoa nopeammin. Käsittelyajat lyhenivät edelleen hiotun prosessin, ohjelmistorobotiikan ja asiantuntijoiden osaamisen ansiosta. Keskimäärin hakemuksen käsittely lyheni 44:stä päivästä 37 päivään, mikä on kuusi päivää nopeammin kuin alalla keskimäärin.

Varma myönsi alan ensimmäisen eläkeuudistuksen mukaisen työuraeläkkeen. Uutta osittaista vanhuuseläkettä maksettiin 2 430 henkilölle.
Varma maksoi eläkkeitä 5,5 (5,3) miljardia euroa 342 600 (340 100) henkilölle. Vuoden aikana tehtiin 24 510 (22 550) uutta eläkepäätöstä. Vakuutusmaksutulo nousi 4,9 (4,7) miljardiin euroon. Vuoden lopussa Varmassa oli vakuutettuna 537 240 henkilöä.

Työllisyyden piristyminen vahvistaa koko eläkejärjestelmää

Nopeutunut talouden kasvu heijastui loppuvuonna positiivisesti myös työllisyyteen.

‒ Viime vuosien hyvät sijoitustuotot tarkoittavat, että Suomessa on tällä hetkellä ennätyksellisen paljon eläkevaroja sekä euroissa että suhteessa talouteen. Näiden eläkevarojen tuottoja tarvitaan kasvavien eläkemenojen kattamiseen. Tältä osin vahvat sijoitustuotot ovat turvaamassa myös suomalaista hyvinvointia, sanoo Risto Murto.

‒ Eläkejärjestelmän kannalta paras uutinen viime vuonna oli kuitenkin työllisyyden paraneminen. Suomi oli tällä kertaa sekä onnekas että taitava, kun sekä kansainvälisen talouden selkeä koheneminen että omat toimenpiteet piristivät kotimaista kasvua, toteaa Murto.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 880 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2017 Varman maksutulo oli 4,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2017 lopussa 45,4 miljardia euroa.

Lisätietoja:
Johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus Katri Viippola, puh. 0400 129 500 tai etunimi.sukunimi@varma.fi Viestintäpäällikkö, Leena Rantasalo, puh. 050 300 7980 tai etunimi.sukunimi@varma.fi

Liitteet:
Tilinpäätöksen esitysmateriaali (pdf)
Hallituksen toimintakertomus (pdf)

Linkit:
Vuosikertomus
Tulostiedot ja sijoitukset

Voisit olla kiinnostunut myös näistä