Varman vuosi- ja yritysvastuuraportti on julkaistu

Varman integroitu vuosi- ja yritysvastuuraportti 2017 on julkaistu GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti.

Varma on jo pitkään ja systemaattisesti raportoinut toiminnastaan ja avaa esimerkiksi sijoitussalkkuaan yksittäisiä kohteita myöten osana tilinpäätöstään.

‒ Yrityksiltä odotetaan entistä proaktiivisempaa viestintää ja läpinäkyvyyttä. Tänä vuonna olemme keskittyneet raportoinnissamme kertomaan selkeämmin Varman strategian ja tavoitteiden toteutumisesta sekä kuvaamaan tarkemmin myös niitä asioita, jotka kaipaavat kehittämistä, kertoo viestintäpäällikkö Leena Rantasalo.

Vastuullisuus on keskeinen osa Varman perustehtävää, eläkkeiden turvaamista, ja osa yhtiön strategiaa. Yritysvastuuta on kehitetty määrätietoisesti nyt vajaan 3 vuoden ajan. Tavoitteena on olla työeläkealan vastuullisin toimija.

– Vuonna 2017 saimme paljon asioita eteenpäin vastuullisessa liiketoiminnassa, esimerkiksi vastuullisessa sijoittamisessa ja hankinnassa sekä tasa-arvoisessa työkulttuurissa. Näistä teoista ja vastuullisuutta ohjaavista periaatteista kerromme raportissamme, kertoo yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander.

– Meillä Varmassa on otettu isoja harppauksia yritysvastuutyössä viime vuosina. Laakereilla ei silti sovi lepäillä, koska sääntely ja sidosryhmien odotukset muuttuvat vauhdilla. Sen takia teemmekin tänä vuonna sidosryhmillemme uuden kyselyn, jonka pohjalta päivitämme yritysvastuun tavoitteita, Sillander sanoo.

Vuosi- ja yritysvastuuraportissa kerrotaan Varman vuoden 2017 keskeiset tulokset strategian ja tavoitteiden toteutumisesta sekä Varman vastuullisista teoista eläkevarojen hoitamisen, asiakkaiden, henkilöstön ja ympäristön näkökulmista.

Varman sähköinen vuosi- ja yritysvastuuraportti 2017 on julkaistu osoitteessa http://www.varma.fi/vuosikertomus, mistä löytyvät myös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 sekä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisinä pdf-raportteina.

Varman vuosi- ja yritysvastuuraportti julkaistaan englanniksi ja suppeana kokonaisuutena ruotsiksi viikolla 13.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Leena Rantasalo, puh. 050 300 7980
Yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander, puh. 040 709 9836
sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@varma.fi

Linkit:
http://www.varma.fi/vuosikertomus
Toimitusjohtaja Risto Murron katsaus vuodesta 2017 (video)
Tulostiedot ja sijoitukset

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityi-sellä sektorilla noin 880 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2017 Varman maksutulo oli 4,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2017 lopussa 45,4 miljardia euroa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä