Varma osallistuu Helsinki Pride -viikkoon

Pride-liput nousivat salkoon Varman toimitalossa maanantaina 25. kesäkuuta. Kolme lippua liehuu Salmisaaressa koko Pride-viikon ajan. Yhdenvertaisuuden edistäminen on Varmalle tärkeä vastuullisuusteema.

– Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeustapahtuma. Liputuksella Varma haluaa viestittää, että monimuotoisuus on meille tärkeää ja että jokainen työntekijämme, asiakkaamme tai kumppanimme voi olla juuri sellainen kuin on, sanoo Varman vastuullisuudesta, HR:stä ja viestinnästä vastaava johtaja Katri Viippola.

– Finanssialaa saatetaan pitää osittain vanhanaikaisena, mutta haluamme osoittaa, että tämäkin ala muuttuu. Varmalla on tunnetusti edistyksellinen työkulttuuri, jota kehitämme koko ajan vielä paremmaksi. Tämä on yksi kehityksen osa-alue.

Vastuullisuus on osa Varman strategiaa ja rohkeus yksi yrityksen arvoista. Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa muun muassa työkyvyn tukemista asiakasyrityksissä. Varma kannustaa myös asiakkaitaan vahvistamaan monimuotoista työkulttuuria.

Näkymättömästä näkyvää

Varmassa on tehty töitä sekä sukupuolten että eri ikäryhmien välisen tasa-arvon lisäämiseksi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat toistaiseksi jääneet näkymättömiksi.

– Tässä on minullakin HR-johtajana miettimisen paikka. Enemmistön tehtävä on nostaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asia esille ja luoda hyväksyvä työyhteisö. On aiheellista selvittää, mitä kipukohtia Varmassa mahdollisesti on ja miten voimme tehdä työpaikastamme syrjinnästä vapaan alueen kaikille, Viippola sanoo.

Jos ihminen joutuu rajoittamaan puheitaan eikä uskalla kertoa esimerkiksi vapaa-ajastaan tai perheestään töissä, iso osa persoonasta jää piiloon. Hänet voidaan kokea jollakin tavalla etäisenä tai salailevana. Tämän seurauksena jopa urakehitys voi tyssätä.

– Rikkaus on monimuotoisuudessa, ja siksi kaikilla pitää olla lupa käyttää työssä täyttä potentiaaliaan. Silloin ihminen myös suoriutuu paremmin. Tämä ei ole mitätön asia työnantajankaan kannalta, Viippola toteaa.

Valmennusta syksyllä

Seksuaalivähemmistöistä puhuminen työpaikalla on usein vaikeaa. Puheesta voi syntyä vaikutelma, että heitä ajatellaan ikään kuin ulkopuolisena ryhmänä, joka ei ole edustettuna työyhteisössä. Katri Viippola pitää puhetapaa tärkeänä asiana, sillä sanat luovat todellisuutta.

Varmassa pohditaan käytäntöjä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioimiseksi.

– Kutsumme HeSetan valmentamaan esimiehiä ja henkilöstöä ensi syksynä. Tilaisuuksissa käsitellään muun muassa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuutta sekä puhetyylin vaikutusta hyväksyvän ilmapiirin rakentamisessa, Katri Viippola kertoo.

Varman kesätyöntekijät ovat mukana keskustelussa monimuotoisuudesta. Heiltä on pyydetty kesän mittaan vinkkejä, miten suvaitsevaisuutta ja monimuotoisuutta voisi parhaiten edistää työpaikalla.

Monimuotoisuus

  • Monimuotoisuus on yksi Varman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön painopisteistä.
  • Monimuotoisella työpaikalla on vaihtelua mm. seuraavissa tekijöissä: ikä, sukupuoli, etninen tausta, uskonto, koulutus, siviilisääty, seksuaalinen suuntaus sekä asenteet ja arvot.
  • Monimuotoisuus parantaa organisaation ongelmanratkaisukykyä sekä lisää innovatiivisuutta ja luovuutta. Erilaisista ihmisistä koostuvilla työryhmillä on kykyä katsoa asioita useista näkökulmista.

Helsinki Pride

  • Helsinki Pride on HeSeta ry:n vuosittain järjestämä ihmisoikeustapahtuma. Tänä vuonna se järjestetään 25.6.-1.7. Tapahtuma muistuttaa, että yhtäläiset oikeudet kuuluvat kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta.
  • Varman vastuullisuudesta, HR:stä ja viestinnästä vastaava johtaja Katri Viippola on mukana Accenturen Pride Talk -paneelissa tiistaina 26.6. klo 8.30-11.00. Paneelissa ovat mukana myös Helsingin OP, Helsingin kaupunki, HeSeta, SOK ja Posti. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt

  • Seksuaalivähemmistöillä tarkoitetaan seksuaaliselta suuntautumiseltaan muita kuin heteroseksuaaleja. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat homot, lesbot, aseksuaalit ja biseksuaalit. Transihmiset sekoittuvat arkikielessä toisinaan seksuaalivähemmistöihin, mutta he kuuluvat sukupuolivähemmistöihin.
  • HLBT on lyhenne, jolla viitataan homoihin, lesboihin, biseksuaaleihin ja transihmisiin. Englanninkielinen versio on LGBT tai GLBT. Laajemman lyhenteen lopussa kirjaimet IQ, jotka tulevat sanoista intersukupuolinen ja queer.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä