Varma kärkisijoilla kansainvälisessä ilmastovertailussa

Varma on sijoittunut viidenneksi AODP:n kansainvälisessä vertailussa, jossa arvioidaan maailman 100 suurimman eläkesijoittajan varautumista ilmastonmuutoksesta koituviin taloudellisiin riskeihin. Varma on viime vuosina kehittänyt sijoitussalkkuaan ilmastoystävälliseksi. 
 
– Ilmastokysymykset ovat Varmassa kiinteä osa sijoituspäätöksentekoa. Hyvä sijoitus kansainvälisessä vertailussa osoittaa, että olemme sitoutuneita tavoitteisiimme, sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo. 
 
Asset Owners Disclosure Project (AODP) on kansainvälinen, riippumattomasti toimiva järjestö, joka pyrkii edistämään hiiliriskeihin liittyvää raportointia ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien hallintaa. Ilmastoindeksissä oli mukana 100 maailman suurinta eläkesijoittajaa, jotka toimittivat AODP:lle tietoja tilinpäätöksestä, vastuullisen sijoittamisen periaatteista, ilmastostrategiasta ja hallintotavoista.  
 
Varma on viime vuosina keventänyt roimasti sijoitustensa hiilijalanjälkeä, ja esimerkiksi osakesijoitusten hiilijalanjälki on kahdessa vuodessa pienentynyt 27 %. Pidemmällä aikavälillä koko sijoitussalkusta muokataan Pariisin ilmastosopimuksen mukainen. Kolme vuotta sitten Pariisin ilmastokokouksessa valtiot sopivat päästörajoitteista, joilla ilmaston lämpeneminen saataisiin pysäytettyä kahteen asteeseen.  
 
– Varma on painottanut sijoituksia vähäpäästöisille toimialoille ja vähentänyt omistusta öljy- ja kaasuyhtiöissä. Esimerkiksi öljyosakkeita on häviävän vähän suorissa omistuksissa, Rytsölä sanoo.  

Sijoitukset pois kivihiiliriippuvaisesta sähköntuotannosta ja hiilikaivoksista 
 

Jo kolme vuotta sitten Varma luopui suorista osakesijoituksista sähköyhtiöissä, joiden tuotanto oli kivihiiliriippuvaista. Hiilikaivostoimintaan Varma ei sijoita lainkaan.  
 
– Varman salkunhoitajat ovat tehneet paljon töitä sen eteen, että sijoituksemme olisivat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Tämä on tehty valitsemalla sijoituskohteiksi vastuullisesti toimivia yrityksiä, kertoo vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela.  
 
Kiinteistösijoitusten päästöjä on pienennetty parantamalla energiatehokkuutta ja siirtymällä uusiutuvaan energiaan. Varman omistamiin kiinteistöihin on asennettu aurinkovoimaloita. Tavoitteena on myös vähentää fossiilisten toimialojen painoarvoa noteeraamattomissa yrityksissä.  

Yhteistyöaloitteilla vaikutetaan suoraan yrityksiin 

 
Aktiivisesta vaikuttamisesta on tullut yhä tärkeämpi vastuullisen sijoittamisen muoto, kun eläkesijoittajat pyrkivät edistämään ilmastoasioita suoraan yrityksissä. Varma on myös mukana kansainvälisissä yhteistyöaloitteissa, joissa sijoittajat vaativat yrityksiltä ympäristövastuuta ja ilmastoriskien huomioimista.  
 
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös isoilta indeksirahastoilta sijoitusten lisäämistä vähähiilisissä vaihtoehdoissa. 
 
–  Mitä paremmin isot indeksirahastot huomioivat ilmastoasiat, sitä vähemmän on kysyntää sijoituskohteille, jotka kuormittavat ympäristöä, Hanna Kaskela sanoo. 
 
Lisätietoja: 
 
Reima Rytsölä, varatoimitusjohtaja, puh. 010 244 3180 tai etunimi.sukunimi@varma.fi  
Hanna Kaskela, vastuullisen sijoittamisen johtaja, puh. 040 584 5045 tai etunimi.sukunimi@varma.fi  
Katariina Sillander, yritysvastuupäällikkö, puh.040 709 9836 tai etunimi.sukunimi@varma.fi  
 
Lue lisää:  
AODP:n vertailu 100 maailman suurimmasta eläkesijoittajasta 
Ilmastonmuutoksen hillintä Varman sijoituksissa 
Tulostiedot ja sijoitukset 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä