Varman asuntovuokralaisille vihreää sähköä ja sähköautojen latauspisteitä

Kaikissa Varman vuokra-asunnoissa siirrytään vihreään kiinteistösähköön. Lisäksi uusiin asuntokohteisiin asennetaan sähköautojen latauspisteitä. Opastamme myös asukkaitamme arjen vastuullisiin tekoihin, kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun.

Noin 65 %:ssa Varman asuinkiinteistöistä käytetään vihreää kiinteistösähköä. Määräaikaisten sähkösopimusten päättyessä loputkin sähkösopimukset siirretään uusiutuvaan energiaan. Tavoitteemme on, että vuoden 2019 aikana kaikissa asuinkiinteistöissä on vihreä kiinteistösähkö. Kannustamme myös vuokralaisiamme tekemään uusiutuvan energian sähkösopimuksia.
Varma omistaa noin 4 000 asuntoa, joista suurin osa sijaitsee pääkaupunkiseudulla.

Sähköautopaikkojen määrä kasvaa

Kaikkiin uusiin asuntokohteisiin tulee myös sähköautojen latauspisteitä. Lisäämme latauspisteitä myös nykyisiin asuinkiinteistöihin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

– Vaikka sähköautopaikkojen kysyntä ei vielä ole kovin suurta, haluamme tarjota asukkaillemme siihen mahdollisuuden ja kannustaa sähköautojen hankintaan, kertoo Varman asuntojen kiinteistöpäällikkö Matti Lindfors.

Vinkkejä vastuulliseen asumiseen

Opastamme myös vuokralaisiamme vastuullisen arjen tekoihin. Postitimme kaikille asuntovuokralaisillemme Vinkkejä vastuulliseen asumiseen -oppaan, jossa kerromme konkreettisia keinoja energian säästämiseen sekä ohjeita kierrättämiseen ja jätteiden lajitteluun.

– Oppaan tavoitteena on lisätä vuokralaisten tietoisuutta omista vaikuttamisen mahdollisuuksistaan. Usein koetaan, että yhden ihmisen valinnoilla ei ole vaikutusta, mutta pienillä teoilla on todellisuudessa suuri merkitys, sanoo Lindfors.

Rakennuttamisen tavoitteena parempi energiatehokkuus

Varma on merkittävä suomalainen sijoittaja ja kiinteistönomistaja. Vastuullisessa kiinteistösijoittamisessa rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on yksi Varman tärkeimmistä tavoitteista. Vastuullisuus näkyy kiinteistöliiketoiminnan jokaisella osa-alueella: vuokraus- ja ylläpitotoiminnassa, kiinteistöinvestoinneissa ja rakentamisessa.

Kiinteistöissä hiilidioksidipäästöt muodostuvat pääasiassa sähköstä ja lämmityksestä aiheutuvasta energiankulutuksesta, jota voidaan alentaa parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta. Uusien asuntohankkeiden suunnitteluvaiheessa pyrimme aina huomioimaan materiaalien pitkän elinkaaren, huollettavuuden ja kierrätettävyyden. Suosimme vastuullisesti tuotettuja rakennusmateriaaleja ja käytämme muun muassa vettä säästäviä vesikalusteita ja led-valaisimia.

– Asuntohankkeissa tutkimme aina mahdollisuudet hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä rakennuksen lämmitykseen ja kiinteistösähkön kulutukseen. Esimerkiksi maalämpö, aurinkopaneelit, aurinkokeräimet ja jäteveden lämmön talteenotto tutkitaan ja tapauskohtaisesti päätetään, mitä ratkaisuja on mahdollista ja kannattavaa hyödyntää. Välillä saattaa olla vastuullisempaa liittyä olemassa olevaan kaukolämpö- tai kaukojäähdytysinfraan, kuin tehdä omia paikallisia energiaratkaisuja, kertoo Varman rakennuttajapäällikkö Tuomas Vaarasalo.

Varma on mukana Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntojen toimenpideohjelmassa, jossa vuosina 2017–2025 sitoudutaan vähintään 7,5 %:n energiansäästötavoitteeseen. Varman oma energiansäästötavoite vastaavalla säästökaudella on kuitenkin 10 % ja vuoden 2017 lopussa säästöt olivat jo 4,9 %.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä