Varman sijoitusten arvo uuteen ennätykseen, tuotto alkuvuonna 1,7 %

Varman sijoitusten tuotto elpyi positiiviseksi vuoden toisella neljänneksellä. Sijoitusten markkina-arvo oli yhtiön historian korkein, ja vakavaraisuus säilyi vahvana. 
 
– Varman sijoitukset toipuivat alkuvuoden markkinamyllerryksestä, eivätkä kauppapolitiikan jännitteet merkittävästi heikentäneet tuottoja. Salkun tehokkaan hajautuksen ansiosta tuotot nousivat 1,7 (4,7) %:iin, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto

Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 46,4 (45,0) miljardia euroa, ja vakavaraisuus oli vahva 11,3 (11,5 vuoden alussa) miljardia euroa. 
 
Korkosijoituksia lukuun ottamatta muut omaisuusluokat tuottivat tasaisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Erityisen hyvin tuottivat pääomasijoitukset, 7,8 (3,6) %. Hedgerahastojen tulos, 3,4 (3,6) % paransi merkittävästi sijoitusten kokonaistuottoa. Tasaista vahvaa tuottoa toivat myös kiinteistösijoitukset, 2,7 (2,5) %. Osakesijoitusten tuotto oli 3,3 (7,0) %. Varman korkotuotot sen sijaan jäivät negatiivisiksi -1,5 (2,9) %:iin. 
 
–  Alkuvuoden levottomuuden jälkeen osakemarkkina toipui, ja erityisesti USA:n osakkeet toivat hyvää tuottoa. Korkotuottoa painoivat etenkin kehittyvien maiden korkosijoitukset, jotka kärsivät Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta ja poliittisen epävarmuuden lisääntymisestä, kertoo Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.  
 
Kauppapoliittisten jännitteiden takia noteerattujen osakesijoitusten osuutta salkussa vähennettiin hieman alkuvuonna. 

Sijoittaja potee vaihtoehtojen puutetta

Globaali talouskasvu on jatkunut suhteellisen vahvana, vaikka Euroopassa tahti onkin hieman hidastunut. Tämä on tukenut varallisuusarvojen kehitystä, joskin epävarmuuttakin markkinoilla on. 
  
– Euromääräisen sijoittajan arkea leimaa edelleen vaihtoehdottomuus alhaisten korkojen ja suhteellisen kalliiden osakkeiden maailmassa, Reima Rytsölä sanoo. 
  
– Suurin uhka on kytevä kauppasota. Sen sijaan keskuspankkien asteittainen siirtyminen kohti kireämpää rahapolitiikkaa ei näyttäisi ainakaan vielä hermostuttavan markkinaa, sanoo Reima Rytsölä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio tasaantui 

Varmassa tehtiin kesäkuun loppuun mennessä uusia eläkepäätöksiä 20 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio on tasaantunut viimevuotisesta huipustaan, ja eläke myönnettiin tammi-kesäkuussa 1 024 (viime vuonna vastaavana ajankohtana 1 632) henkilölle. 
 
Varmassa oli kesäkuun lopussa vakuutettuna 550 000 (537 000 vuoden alussa) työntekijää ja yrittäjää sekä 340 000 (342 000 vuoden alussa) eläkkeensaajaa. 
 
Varmaan siirtyi alkuvuonna 20 miljoonaa euroa lisää maksutuloa muista työeläkeyhtiöistä. Asiakastyön ytimessä on työkykyjohtaminen, johon Varma kehittää jatkuvasti välineitä; viimeisimpänä uudet kyselytyökalut työkykyriskien varhaisempaan tunnistamiseen.  
 
Yritysten vastuullisuuskäytäntöjä kansainvälisesti arvioiva EcoVadis on myöntänyt Varmalle kultatason tunnustuksen (CSR Rating Gold). Kesällä valmistuneessa riippumattomassa arvioinnissa Varma sijoittui 5 %:n parhaimmistoon analysoitujen 45 000 yrityksen joukossa.

Suomen talouden riskit tulevat ulkomailta

Suomen talous on elpynyt pitkästä suhdannekuopastaan, ja maailmantalouden veto on auttanut maatamme. Suomen pitää kuitenkin varautua siihen, että maailmantalouden vahva kasvu vähitellen hidastuu. 
 
–  Suomen kannalta merkittävimmät lyhyen aikavälin riskit liittyvät tällä hetkellä kansainväliseen talouteen. Etenkin kaikki vapaan kaupan esteet ovat myrkkyä viennistä riippuvaiselle Suomelle, toteaa Risto Murto. 
 
 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 890 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2017 Varman maksutulo oli 4,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2018 lopussa 46,4 miljardia euroa. 
 
Lisätietoja: 
Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, puh. 0400 129 500 
Katariina Sillander, viestintä- ja yritysvastuupäällikkö, puh. 040 7099 836 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä