Vuoden 2019 työeläkemaksut vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2019 työeläkemaksut.

Keskimääräinen TyEL-maksu pysyy samana

Vuoden 2019 työeläkemaksun lähtökohtana on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen aiemmin tekemät sopimukset vuosien 2016–2019 työeläkemaksuista. Vuonna 2019 perittävä maksu on keskimäärin 24,4 % palkasta, mikä on sama kuin vuonna 2018. Maksuun sisältyvä työkyvyttömyyseläkeosa kuitenkin laskee ja se on keskimäärin 0,9 % palkoista vuonna 2019 (1,0 %).

Työntekijän eläkemaksu vuonna 2019 on 6,75 % alle 53- ja yli 62-vuotiailla sekä 8,25 % 53-62 -vuotiailla. Se sisältää kilpailukykysopimuksen mukaisen 0,4 %-yksikön siirron työnantajan maksusta työntekijän maksuun eli työnantajien osuus pienenee vastaavasti 0,4 %-yksikköä.

Tilapäisten työnantajien maksu on 25,20 % palkasta (25,30 %).
Sopimustyönantajien tariffimaksun piirissä olevien alentamaton maksu (TyEL-perusmaksu) on 25,2 % palkasta (25,3 %). Tästä maksusta vähennetään asiakashyvitykset ja siinä huomioidaan mahdolliset hoitokustannus- ja maksutappioalennukset sekä maksuluokan vaikutus. Työeläkeyhtiöstä riippuvan asiakashyvityksen arvioidaan olevan keskimäärin 0,6 % palkasta vuonna 2019.

Vuonna 2019 YEL-maksu on edelleen alle 53- ja yli 62-vuotiaille 24,10 % ja 53-62 -vuotiaille 25,60 %.

Dia1.JPG

Tulorekisteri käyttöön 1.1.2019

Vuoden 2019 alusta alkaen työnantajat ilmoittavat ansiot tulorekisteriin, josta myös Varma saa ansiotiedot jatkossa. Vuoden 2018 ansiot ilmoitetaan vielä Varmaan. Tulorekisteriin ilmoitettuihin ansioihin perustuva työeläkemaksu on heti lopullista. Asiakashyvitys ja mahdollinen hoitokustannusalennus huomioidaan kuitenkin erikseen.

Tulorekisterin käyttöönotto aiheuttaa muutoksen maksurytmiin. Nykyinen ennakkomaksumenettely sekä lopullisen maksun laskemisesta aiheutuva tarkistusmaksu poistuvat. Vuoden 2018 osalta lasketaan vielä tarkistusmaksut keväällä 2019. Jatkossa työeläkemaksujen maksaminen kulkee käsikädessä tulorekisteriin tehtävien ansioilmoitusten kanssa.

Tulorekisteri aiheuttaa myös periaatteellisen muutoksen maksun hoitokustannusosaan. Jatkossa mahdollinen hoitokustannusalennus määräytyy edellisen vuoden konsernitietojen ja vakuutettujen palkkasummien perusteella. Muutos näkyy asiakkaan TyEL-maksussa siten, että vuonna 2019 työnantajan hoitokustannusalennus on saman suuruinen kuin vuonna 2018.

Lisää tietoa tulorekisteristä.

Lisätietoja antaa Marko Lehtovirta, p. 010 244 7640

Voisit olla kiinnostunut myös näistä