Kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeen hakemukset kasvussa viime vuonna

Viime vuoden eläketilastoja leimasi Varmassa sekä kuntoutus- että työkyvyttömyyseläkehakemusten kasvu.

Eniten kasvua oli kuntoutushakemuksissa, noin 13 %. Uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kasvoi 12 %.

Vanhuuseläkehakemusten määrä sen sijaan väheni 10 % johtuen vanhuuseläkkeen alarajan noususta.

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio alas kolmanneksella

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusmäärä vähentyi edellisvuodesta 30 %. Yhtenä syynä tähän on se, että osittaisen vanhuuseläkkeen tultua mahdolliseksi vuonna 2017 sen piiriin tuli useampi ikäluokka (61–67-vuotiaat), mutta viime vuonna vain yksi.

Viime vuonna osittaisen vanhuuseläkkeen päätöksen sai noin 2 000 henkilöä. Osittaista vanhuuseläkettä haettiin keskimäärin 61,7 vuoden ikäisenä ja hakijoista 70 % oli miehiä. Yli 80 % hakijoista valitsi eläkkeeksi 50 % ansaitusta eläkkeestä.

Pitkän työuran raskaissa ja kuluttavissa työtehtävissä tehneille tarkoitetun työuraeläkkeen saajia on vielä vähän. Viime vuonna työuraeläke myönnettiin Varmasta 10 hakijalle. Työuraeläkkeen saajat ovat teollisuudessa työuransa tehneitä ja heistä yksi on nainen.

Vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,7-vuotiaana

Viime vuonna Varmasta vanhuuseläkepäätöksen saaneet jäivät eläkkeelle keskimäärin 63,7 vuoden ikäisenä (63,6 vuotta vuonna 2017). Ikä on hienoisessa nousussa, koska vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee ikäluokittain kolmella kuukaudella.

Viime vuonna Varmasta vanhuuseläkepäätöksen saaneiden keskimääräinen eläke oli noin 2 000 euroa.

Varmasta saa eläkettä runsaat 343 000 eläkkeensaajaa.


Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2017 Varman maksutulo oli 4,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2018 lopussa 46,9 miljardia euroa.

Lisätietoja:
Eläkejohtaja Jyrki Rasi, puh 040 519 5150
Viestintäpäällikkö Hanna Leskelä, puh. 040 703 5164

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä