Tekoälyä hyödyntänyt Varman selvitys: Asiakastyön vaatimukset yhteydessä työkyvyttömyyteen

Varma on selvittänyt tekoälyn avulla työkyvyttömyyden syitä. Selvityksessä analysoimme kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkehakemusten avoimia vastauksia. Tulosten mukaan alle 45-vuotiaiden mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys tai sen uhka näyttää kuntoutushakemuksissa useimmin liittyvän myyntityöhön ja asiakaspalveluun.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrä lähti viime vuonna selvään nousuun kymmenen vuotta jatkuneen hyvän kehityksen jälkeen. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin viime vuonna lähes 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Alle 45-vuotiailla mielenterveyden häiriöt ovat suurin työkyvyttömyyden syy. Myös Varman asiakaskunnassa kehitys on samansuuntaista.

Asiakaspalvelu korostuu hoito- ja myyntityössä työskentelevien kuntoutushakemuksissa

Kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkehakemuksissa hakija vastaa useaan avoimeen kysymykseen omasta työstään ja siitä, miten sairaus heikentää työkykyä ja vaikuttaa työhön. Analysoimme tekoälyn avulla näiden kysymysten vastauksia ja ryhmittelimme samankaltaisia teemoja.

Keskityimme analyysin ensivaiheessa etenkin alle 45-vuotiaiden mielenterveyshäiriöperusteisten hakemusten taustalla vaikuttaviin ilmiöihin. Tulosten mukaan kuntoutushakemuksissa korostuivat myynti- ja hoitotyö. Kaiken kaikkiaan asiakaspalvelu nousee työnkuvauksista vahvasti esille.

– Hoitotyön kuormittavuus ei ikävä kyllä tule yllätyksenä. Merkittävänä tekijänä selvityksessämme sen rinnalle nousi myyntityö. Kuormittuminen näissä tehtävissä on huolestuttava ilmiö etenkin siksi, että samaan aikaan kun työn murros automatisoi ja robotisoi selkeitä rutiininomaisia työtehtäviä, ihmistä tarvitaan entistä enemmän vuorovaikutusta ja empatiaa edellyttävissä töissä, asiakkuuksista vastaava johtaja Suvi Hintsanen painottaa.

– Mielenkiintoista on sekin, että nämä haasteet koskettivat jokaista toimialaa, eli perinteisen toimialatarkastelun kautta ilmiö ei nouse esiin, Hintsanen lisää.

– Työpaikoilla on nykyistä paremmin seurattava asiakastyötä tekevien kuormittumista sekä toisaalta mahdollisuuksia palautua työstä. Seurannan lisäksi työntekijöiden osaamista on kehitettävä järjestelmällisesti vastaamaan työn vaatimuksia ja heille on tarjottava keinoja tunnekuorman hallintaan, toteaa projektijohtaja, 1.4. Varman ylilääkärinä aloittava Jan Schugk.

Pilottitutkimuksen menetelmänä luonnollisen kielen käsittely

– Halusimme pilottitutkimuksellamme selvittää työeläkealalla vielä melko vähän hyödynnettyä tekoälymenetelmää käyttäen, mitä ilmiöitä lisääntyneen työkyvyttömyyden takana voisi olla. Syy–seuraussuhteista selvityksemme ei vielä kerro, Suvi Hintsanen korostaa.

Selvityksessä käytimme menetelmänä luonnollisen kielen käsittelyä (Natural Language Processing, NLP), jossa hakemusten avoimista vastauksista muodostettiin erilaisten aihealueiden joukkoja. Menetelmän avulla voi löytää keskeisiä aihealueita ilman, että vastauksissa käytetään samoja termejä.

Selvitykseen poimittiin mukaan 11 700 alle 45-vuotiaiden Varman asiakkaiden vuosina 2016–2018 tekemää sähköistä kuntoutus- ja työkyvyttömyyshakemusta. Määrä on noin 40 prosenttia kaikista näinä vuosina tehdyistä Varman kuntoutus- ja työkyvyttömyyshakemuksista. Selvityksessä analysoitiin noin 35 000 avointa vastausta. Selvityksessä ei käsitelty henkilötietoja. Hakemusten henkilötiedot salattiin datasta jo tiedonhakuvaiheessa, eivätkä yksittäiset henkilöt olleet tunnistettavissa missään selvityksen vaiheessa.

Lisätietoja:

  • Suvi Hintsanen, johtaja, asiakkuudet, suvi.hintsanen@varma.fi, p. 050 3866195
  • Jan Schugk, projektijohtaja, jan.schugk@varma.fi, p. 040 5941448
  • Mikko Kuivalainen, osastopäällikkö, viestintä, mikko.kuivalainen@varma.fi, p. 044 5024080

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2018 Varman maksutulo oli 5,1 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2018 lopussa 44,0 miljardia euroa.

Blogi
Murentaako myyntityö mielenterveyden?
eläketurva, työelämä, työkykyjohtaminen 27.03.2019

Voisit olla kiinnostunut myös näistä