Varman ja Kelan yhteistyö nopeuttaa kuntoutujien töihin paluuta

Varma on järjestänyt Kelan ja työvoimahallinnon kanssa työpajoja, joiden tarkoituksena on ollut toisen toimijan roolin ymmärtäminen ja tiedonkulun parantaminen. Tällä pysytään nopeuttamaan viime kädessä kuntoutujien töihin paluuta.

Ensimmäiset Varman ja Kelan työpajapilotit järjestettiin keväällä 2017. Kerta oli ensimmäinen, kun työeläkeyhtiön ja Kelan asiantuntijat tekivät töitä kuntoutus- ja eläkehakemusten parissa yhteisen pöydän ympärillä. Viime vuonna mukaan yhteiseen työpajaan otettiin myös työvoimahallinto, jolla on tietoa kuntoutujien työttömyyshistoriasta ja työvoimakoulutuksesta.

- Kuntoutujia auttaa, kun osaamme ohjata ihmisiä paremmin oikean palvelun äärelle ilman, että hakija olisi esimerkiksi ennättänyt saamaan toisesta paikasta ratkaisua tai mahdollisesti hylkäävää päätöstä. Työpajoissa syntyi paljon ahaa-elämyksiä, kun opimme toisemme työstä, Varman kuntoutuksen kehityspäällikkö Merja Valle sanoo.

Tiedonkulun haasteet eri toimijoiden välillä nousivat esille, kun Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen ja Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen kirjottivat Kalevan vieraskynäpalstalla maanantaina, että kuntoutuja toimii liian usein viestinviejänä eikä hänellä ole aina selkeää kuvaa, minne pitäisi seuraavaksi soittaa: terveydenhuoltoon, Kelaan vai työeläkelaitokseen.

- Meitä vastuutahoja on useita, ja kaikilla on yhteinen tahto auttaa ihmisiä kuntoutumaan takaisin työhön. Meidän tulisi pystyä tarkastelemaan asiakkaan asiaa hänen näkökulmastaan kokonaisuutena ja ohjata asiakasta yhdessä läpi koko kuntoutuspolun, Pölönen ja Aaltonen kirjoittavat.

Kuntoutujalle tiekartta töihin paluuseen

Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs pitää työeläkeyhtiöiden ja Kelan tiedonkulun parantamista tärkeänä.

- Työpajassa huomasimme, kuinka paljon erilaista tietoa Kelalla ja työeläkeyhtiöillä keskenään on. Kela saa kuntoutujasta yksilökohtaista tietoa, kuten saako henkilö asumistukea tai meneekö rahaa lääkkeisiin. Meillä työeläkeyhtiössä on taas tarkat tiedot ihmisen työhistoriasta, ylilääkäri Jukka Kivekäs sanoo.

Kivekkään mukaan tietoja hyödyntämällä voidaan laatia kuntoutujalle tiekartta töihin paluuseen. Mahdollisuudet auttaa ihmistä parantuvat entisestään, kun mukana on vielä työvoimahallinto.

- Voimme yhdessä esimerkiksi helpommin suunnitella, milloin kuntoutuja tarvitsee Kelan palveluja, kuten lääkinnällistä kuntoutusta, ja milloin taas on työkokeilujen aika, Kivekäs sanoo.

Varman, Kelan ja työvoimahallinnon yhteisistä työpajoista on jäänyt pysyviä käytäntöjä. Nyt Varmassa ja Kelassa toimii koulutettu yhteyshenkilö, joka on erikoistunut toisen toimijan kuntoutujan työhön paluuseen liittyvien asioiden hoitoon ja tiedonkulkuun.

Lue lisää kuntoutuksesta. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä