Varma mukaan Boardman Grown Kaaoksesta kasvuun -hankkeeseen

Varma on solminut kaksivuotisen yhteistyön Boardman Grown kanssa. Yhteistyöhön kuuluu kasvuyritysten johtamiseen, hallitustyöskentelyyn ja kansainvälistymiseen keskittyvä Kaaoksesta kasvuun -hanke. Yrittäjiltä yrittäjille -vertaisoppimiseen perustuvan hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja ratkoa suomalaisia yrityksiä pidätteleviä osaamisen ja rakenteiden haasteita.

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana on tarkoituksena auttaa yrittäjiä arvioimaan, millä osa-alueilla he eniten hyötyisivät lisätuesta. Toisen vuoden aikana hankkeessa pureudutaan siihen, millaisilla keinoilla ja rakenteilla yrittäjät saavat valjastettua tarvittavat tukijoukot avukseen jo ennen kun apua todella tarvitaan ja mistä nämä tukijoukot löydetään.

Kasvuhankkeen kohderyhmää ovat kasvuhakuisten yritysten omistajat, johtoryhmät sekä hallituksen jäsenet. Ytimessä ovat yritykset, joilla on jo vakiintunutta toimintaa, palkattua henkilökuntaa sekä halu hakea uutta kasvua joko nykyistä liiketoimintamallia skaalaamalla tai uusia kasvupolkuja avaamalla.

– Olemme iloisia voidessamme olla mukana Kaaoksesta kasvuun -hankkeessa ratkomassa kasvuyritysten johtamiseen, hallitustyöskentelyyn sekä kansainvälistymiseen liittyviä haasteita yhteistyössä muun kumppaniverkoston kanssa, kertoo Varman pienyritysasiakkuuksista vastaava johtaja Ilari Abdeen.

– Keskusteluissa yritysten kanssa olemme huomanneet, että ihmisten johtamiseen ja henkilöstön työkykyyn liittyvät asiat voitaisiin nostaa vahvan kasvun vaiheessa vahvemmin esille. Usein nämä asiat saattavat jäädä liian vähälle huomiolle. Kasvustrategiaa ja -tavoitteita mietittäessä olisi tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, miten päätökset vaikuttavat yksilöiden arkeen työpaikalla. Toivomme, että hankkeen myötä myös hallitustyöskentelyn agendalle nousevat jatkossa useammin kasvuyritysten ihmisten johtamiseen liittyvät asiat. Uskomme, että hyvällä johtamisella ja henkilöstön työkykyyn panostamisella on isoja vaikutuksia yrityksen liiketoiminnan menestykseen, Ilari Abdeen kertoo.

Kasvusparrauksia yrittäjille

Kaaoksesta kasvuun -hanke käynnistyy yrittäjille maksuttomilla kasvusparraustapahtumilla Turussa 19.3. ja Helsingissä 23.5. Myöhemmin syksyllä hankkeen sparraustapahtumat jatkuvat myös Tampereella ja Oulussa. Hankekokonaisuuteen sisältyy sparraustapahtumien lisäksi myös tutkimusyhteistyötä, kasvuyrittäjille rakennettava verkkopohjainen itsearviointityökalu, sekä seminaareja ja intensiivivalmennuksia kasvujohtamisen eri osa-alueilta.

– Yritysten kasvupolku ei ole koskaan suora tai sujuva, vaikka ulkopuolisille siltä näyttäisikin. Osaamistarpeet muuttuvat matkan varrella rajusti, ja alkuvaiheen avainpelaaja voi kasvun myötä muuttua jopa taakaksi. Siksi yrittäjien ja yrittäjätiimien on erityisen tärkeää pystyä arvioimaan omaa osaamistaan rationaalisesti, ja paikkaamaan puutteet jo ennen, kun ongelmat ovat käsillä, Boardman Grown hallituksen puheenjohtaja Juha Frey kertoo.

– Työeläkeyhtiönä meillä on tärkeä rooli olla tukemassa kasvuyrityksiä luomaan yhteiskunnallisestikin kestävää kasvua. Olemalla aktiivisesti läsnä ja kehittämässä kasvuyritysten toimintaympäristöä, ymmärrämme paremmin heidän haasteitaan ja tarpeitaan ja pystymme luomaan parempia palveluita heidän tuekseen, Ilari Abdeen jatkaa.

Työeläkeyhtiö Varman lisäksi yhteistyöhankkeessa ovat mukana osaamista ja kokemusta yrittäjien tueksi tarjoamassa Boardman Grow -verkoston jäsenet, Boardman-partnerit sekä hankkeen yrityskumppanit PwC, Nordea, MPS, EMU Growth Partners, ja Hasan & Partners Group.

Lisätietoa Boardman Grown sivuilta

Ilari Abdeen, johtaja, pienyritysasiakkuudet, Varma
ilari.abdeen@varma.fi, 040 5197678

Juha Frey, Boardman Grown hallituksen puheenjohtaja
juha@netprofile.fi, 040 572 4674

Boardman Grow on voittoa tavoittelematon kasvuyrittäjien osaamisverkosto. Tavoitteena on rakentaa Suomea, jossa jokainen kasvuyrittäjä on sankari.

Vuonna 2006 Boardman2020-nimellä perustettu verkosto tarjoaa jäsenilleen osaamisen kehittämiseen ja yhteyksien avaamiseen tähtääviä tapahtumia, kansainvälistymiseen valmistavia matkoja sekä hallitustyön kehittämiseen pureutuvaa koulutusta. Verkoston jäsenet ovat kasvuyrittäjiä, kasvuyrittäjiksi tähtääviä sekä kasvuyrittäjyyden jo kokeneita osaajia.

www.boardmangrow.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä