Varman vuosi- ja yritysvastuuraportissa mukana myös selvitys ilmastoriskeistä TCFD:n mukaan

Varman vuosi- ja yritysvastuuraportti 2018 on julkaistu GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Mukana on myös uusi selvitys siitä, miten Varma huomioi ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet sijoituksissaan (TCFD).

Varma raportoi nyt ensimmäisen kerran ilmastoriskeistä TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaan ja kannustaa sijoituskohteitaan tekemään samoin. TCFD on kansainvälinen raportointisuositus, jossa ohjeistetaan yrityksiä raportoimaan yhdenmukaisesti ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista.

Sijoittajalle ilmastonmuutos tuo fyysisiä riskejä, esimerkiksi äärisääolosuhteiden aiheuttamia äkillisiä tuhoja kuten kuivuutta tai rankkasateita. Transitioriskeissä taas on kyse siitä, että siirtyminen vähähiiliseen talouteen tarkoittaa muutoksia mm. regulaatioon, teknologiaan ja kuluttajien käyttäytymiseen. Ne puolestaan vaikuttavat yritysten kassavirtoihin ja sitä kautta tuottonäkymiin. Toisaalta ilmastonmuutos tuo sijoittajalle myös mahdollisuuksia.

Yhteinen raportointikehys helpottaa ilmastoriskien ymmärtämistä ja toimialakohtaista vertailua. Sen takia Varma omistajana odottaa yrityksiltä raportointia siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niiden liiketoimintaan.

– Meillä on Varmassa ollut tapana, että jos vaadimme vastuullisia tekoja omistamiltamme yrityksiltä, teemme itse samoin etujoukoissa. Ilmastonmuutokseen varautumisesta kertominen on meille luontevaa, koska olemme viime vuosina kehittäneet sijoituksia ilmastoystävälliseen suuntaan, kertoo Varman yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander.

Varman sijoituksille tehtiin skenaarioanalyysi, jossa selvisi, että osakesalkku on linjassa alle 1,75 asteen lämpenemisen kanssa. Tilanteessa pysyminen kuitenkin vaatii, että osakesijoitusten hiilidioksidipäästöjä saataisiin tulevaisuudessa vielä kevenemään. Lisäksi kartoitettiin kiinteistösijoitusten riskiä mm. jäädä nousevan merenpinnan alle.

Vuosi- ja yritysvastuuraportti samoissa kansissa

Vuosi- ja yritysvastuuraportissa kerrotaan Varman vuoden 2018 keskeiset tulokset sijoitustoiminnassa, strategian ja tavoitteiden toteuttamisessa sekä Varman vastuullisista teoista eläkevarojen hoitamisen, asiakkaiden, henkilöstön ja ympäristön näkökulmista.

Vuosi- ja yritysvastuuraportti 2018 on julkaistu pdf-raporttina osoitteessa varma.fi/vuosikertomus. Samasta osoitteesta löytyvät erillisinä raportteina myös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 sekä Hallinto-osio, joka sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Varman vuosi- ja yritysvastuuraportti julkaistaan englanniksi ja suppeana kokonaisuutena ruotsiksi viikolla 13.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2018 Varman maksutulo oli 5,1 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2018 lopussa 44,0 miljardia euroa.

Lisätietoja:
Yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander, puh. 040 709 9836
Viestintäpäällikkö Hanna Leskelä, puh. 040 703 5164
sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@varma.fi

Varman vuosi- ja yritysvastuuraportti 2018
Toimitusjohtaja Risto Murron katsaus vuodesta 2018
Tulostiedot ja sijoitukset

Voisit olla kiinnostunut myös näistä