Ilmastonmuutos ja hyvä työelämä Varman yritysvastuun ytimessä

”Tuleville sukupolville pitää olla annettavaa”, totesivat Varman sidosryhmät vastuullisuuskyselyssä. Varman yritysvastuutyössä keskitytään ilmastonmuutoksen hillintään ja hyvän työelämän kehittämiseen.

Varma teki loppuvuodesta 2018 laajan verkkokyselyn eri sidosryhmilleen tiedustellakseen, mitä vastuullisia tekoja mm. asiakkaamme odottavat yhtiöltä. Kyselyyn vastasi lähes 2 000 henkilöä. Lisäksi vajaat 20 henkilöä haastateltiin henkilökohtaisesti.

Vastaajissa oli mm. Varman eri asiakasryhmien ja hallinnon edustajia, tutkijoita, varmalaisia ja kansalaisjärjestöjä.

Kyselyssä selvisi, että vastaajien mielestä Varman tärkein tehtävä myös yritysvastuun näkökulmasta on turvata eläkkeet vaalimalla vahvaa vakavaraisuutta ja huolehtimalla eläkkeiden sujuvasta maksamisesta.

– Selvästi nouseva vaatimus asiakkailtamme on, että ilmastonmuutos huomioidaan kaikessa toiminnasamme, kertoo Varman yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander.

Ilmastonmuutoksen hillintä on ollut työn alla erityisesti Varman sijoitustoiminnossa. Sijoitusten hiilijalanjälkeä on saatu kolmessa vuodessa reilusti kevennettyä, ja Varma on sijoittunut kansainvälisessä ilmastoarvioinnissa kärkisijoille.

– Työtä jatketaan erityisesti ilmastoriskien hallinnassa, ja samalla asetamme uusia tavoitteita ilmastonmuutoksen hillintään, sanoo Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela.

Yritysvastuuohjelma ohjaa ja fokusoi Varman vastuullisuuden kehittämistä. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi keskitymme asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin hallintaan ja siihen, että varmalaisten työkyvystä, osaamisesta ja yhdenvertaisuudesta pidetään huolta. Monimuotoisuus on tärkeää Varmassa, ja olemme tänä vuonna Helsinki Priden virallinen kumppani.

Myös toiminnan eettisyys ja läpinäkyvyys on tärkeä Varman kaltaiselle yhtiölle, joka vastaa asiakkaidensa eläkevarojen hoitamisesta.

Lue lisää Varman vastuullisuudesta 
Tutustu myös tuoreeseen vuosi- ja yritysvastuuraporttiin 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä