Sijoittaja vaatii toimitusketjulta läpinäkyvyyttä – Varma mukaan kansainväliseen ihmisarvoista työtä edistävään aloitteeseen

Työeläkeyhtiö Varma liittyy kansainväliseen Workforce Disclosure Initiative (WDI) -aloitteeseen, jonka tarkoitus on edistää työntekijöiden työoloja yritysten omissa toiminnoissa ja tuotantoketjuissa.

WDI-aloitteen on allekirjoittanut yli 120 kansainvälistä sijoittajaa, jotka hallinnoivat varoja 13 tuhannen miljardin dollarin edestä. Aloite tuottaa sijoittajille merkittävää ja vertailukelpoista dataa yritysten omiin ja toimitusketjun työntekijöihin liittyvistä seikoista.

– Työelämän kehittäminen ja ihmisarvon kunnioittaminen ovat keskeisiä vastuullisen sijoittamisen painopistealueitamme. Kun toimimme sijoittajina yhteisrintamana, saamme lisää painoarvoa ja pystymme vaikuttamaan kokonaisiin toimialoihin ja myös sellaisiin kohteisiin, joissa emme itse ole omistajana, vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela sanoo.

YK asetti vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteikseen eriarvoisuuden poistamisen maailmanlaajuisesti ja talouskasvun tuottamisen ihmisarvoista työtä edistämällä. Erityisesti kehitys- ja kehittyvissä maissa monet ammatit ovat edelleen huonosti palkattuja ja raskaita, ja ne voivat olla myös terveydelle vaarallisia. Työntekijän asemaa koskeva lainsäädäntö on puutteellista.

WDI-aloitteen tavoite ei ole ainoastaan saada yrityksiä kiinnittämään huomiota toimintojensa ja tuotantoketjujen työoloihin, vaan myös vaikuttamaan käytäntöihin, jotka edistävät ihmisarvon kunnioittamista. Kansainvälisesti toimivat isot yhtiöt ovat avainroolissa työntekijöiden työolojen parantamisessa.

– Ihmisoikeusrikkomukset yrityksissä tai niiden alihankintaketjuissa ovat yhtä lailla vakava maineriski kuin ympäristötekijätkin. Kuluttajat haluavat ostaa vastuullisesti tuotettuja tavaroita ja kiinnittävät ostopäätöksissään huomiota siihen, miten yritykset kohtelevat tuotantoketjun työntekijöitä, Kaskela sanoo.

Yhtenäinen raportointi parantaa tietoa työoloista toimitusketjuissa

Viime vuonna 90 yritystä 38:lta eri toimialalta osallistui työntekijöidensä työolojen ja alihankintaketjujen tarkasteluun WDI-aloitteen mukaisesti. Mukana oli 21 yritystä sadan maailman suurimman yhtiön joukosta. Mukana olevat yritykset työllistävät suoraan toiminnoissaan 8,3 miljoonaa ihmistä ja 1,5 miljoonaa alihankkijaa. Kaikkiaan tuotantoketjun vaikutukset ulottuvat yli sataan maahan.

WDI-aloitteeseen sitoutuneet yhtiöt raportoivat yhtenäisesti työvoimaan ja tuotantoketjuun liittyvistä käytännöistä. Sijoittajat saavat näin paremmin tietoa työtekijöihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista, palkkauksesta ja työnantajan toimintaa ohjaavista paikallisista säädöksistä.

– Perinteisesti sijoittajan on ollut hyvin vaikea saada selvyyttä alihankintaketjuista ja työntekijöiden työoloista, ja tähän WDI-aloite tuo lisää työkaluja. Tarvitsemme tietoa, kuinka vastuullisesti yritykset hoitavat sosiaalista vastuuta henkilöstöstään. Raportointi edesauttaa myös työn laatua kehittävien käytäntöjen syntymistä maissa, jossa työlainsäädäntö on heikkoa, Kaskela sanoo.

WDI-aloitteen rahoittajana toimii Britannian kehitysapuvirasto DFID, ja sen taustalla toimii useita kansalaisjärjestöjä, yhdistyksiä ja yksityisen sektorin toimijoita eri maista.

Lisätietoja: 

Hanna Kaskela, vastuullisen sijoittamisen johtaja, p. 040 584 5045

Lue lisää Varman vastuullisesta toiminnasta

Voisit olla kiinnostunut myös näistä