Varmalla vahva alkuvuosi – sijoitukset tuottivat 5,1 %

Varman sijoitukset tuottivat alkuvuonna 5,1 (-0,4) % eli 2,2 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo nousi 45,8 (44,0 vuoden alussa) miljardiin euroon.

– Markkinat toipuivat aallonpohjasta, ja osake- ja korkomarkkinoiden tuotot lähes kokonaan kompensoivat viime vuoden viimeisen neljänneksen laskun, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Sijoitusten arvo oli maaliskuun lopussa 45,8 (44,0 vuoden alussa) miljardia euroa, ja vakavaraisuus vahvistui 10,6 (9,6 vuoden alussa) miljardiin euroon. 

Edellisen kerran Varman sijoitukset tuottivat yhden vuosineljänneksen aikana paremmin tammi–maaliskuussa 2015.

– Kulunut kvartaali oli Varman toiseksi paras kymmeneen vuoteen. Kaikki omaisuuslajit päätyivät plussalle. Tuottojen positiivista kehitystä siivittivät ennen kaikkea osakemarkkinoiden vahva kehitys kautta linjan, mutta myös korkosijoitukset tuottivat hyvin nollakorkoympäristöstä huolimatta, Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo.

Osakkeet tuottivat alkuvuonna 10,0 (-1,4) %, ja niistä noteeratut osakkeet erityisen hyvin 13,1 (-2,2) %. Korkosijoitusten tuotto oli 1,9 (-0,3) % ja hedgerahastosijoitusten 2,0 (1,9) %. Kiinteistösijoitusten tuotto oli 0,7 (1,2) %.

–Yhdysvaltain keskuspankki luopui alkuvuodesta kiristävästä rahapolitiikasta, ja osakemarkkinat reagoivat muutokseen positiivisesti. Viestit kansainvälisestä suhdannetilanteesta ovat silti edelleen sekavia. Emme tiedä, pääseekö Suomen seuraava hallitus aloittamaan työnsä vientimarkkinoiden myötä- tai vastatuulessa, Murto sanoo.

Ilmastoriskeille lisää painoarvoa yritysvastuutyössä

Varma uudistaa yritysvastuuohjelmansa. Painopisteitä tarkennetaan ilmastonmuutoksen hillintään, työkyvyn ja hyvän työelämän edistämiseen ja eettiseen liiketoimintaan. 

Varma raportoi myös vuosi- ja yritysvastuuraportissa ensimmäistä kertaa sijoituksiinsa liittyviä ilmastonmuutoksen riskejä ja mahdollisuuksia kansainvälisen TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) suositusten mukaisesti. Raportointi TCFD:n mukaan lisää vertailukelpoisuutta yritysten varautumisessa ilmastonmuutokseen. Varma kannustaa myös omistamiaan yrityksiä tekemään samoin.   

Varma käynnistää työkykyriskien hallintaan keskittyvän tutkimustoiminnan

Työkyvyttömyyseläkehakemuksia tuli tammi–maaliskuussa Varmaan 16 % enemmän kuin vuosi sitten. Hakemusten määrä kääntyi kasvuun viime vuonna pitkän laskukauden jälkeen.

Varma käynnistää työkykyjohtamiseen ja työkykyriskien hallintaan keskittyvän tutkimustoiminnan. Tavoitteena on tunnistaa paremmin työkyvyttömyyden riskitekijöitä ja selvittää riskien hallinnassa käytettyjen menetelmien vaikuttavuutta.

Varma selvitti jo tutkimustoiminnan pilottihankkeessa työkyvyttömyyden syitä kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkehakemuksista tekoälyn avulla. Selvityksen mukaan alle 45-vuotiaiden mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys tai sen uhka liittyvät usein haastavaan myynti- ja hoivatyöhön.  

Tehokkuus edelleen työeläkealan huippua 

Varma menestyi alkuvuoden asiakashankinnassa hyvin, Varmaan siirtyy nettomääräisesti 24 miljoonaa euroa vuotuista vakuutusmaksutuloa. Myös tehokkuus säilyi hyvällä tasolla. Varma käytti liikekuluihin tarkoitetuista vakuutusmaksuista 68 %. Ylijäänyt osa palautetaan asiakkaille asiakashyvityksinä.

Varmassa oli maaliskuun lopussa vakuutettuna 566 000 (560 000 vuoden alussa) työntekijää ja yrittäjää sekä 344 000 (343 000 vuoden alussa) eläkkeensaajaa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2018 Varman maksutulo oli 5,1 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2019 lopussa 45,8 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, puh. 0400 129 500 tai etunimi.sukunimi@varma.fi

Marjut Tervola, viestintäpäällikkö, puh. 045 673 0120 tai etunimi.sukunimi@varma.fi

Liitteet:

Osavuosiraportin esitysmateriaali

Osavuosiraportti 1.1.‒31.3.2019

Voisit olla kiinnostunut myös näistä