Varman selvitys: Epävarmuus eliniästä ja toive vapaa-ajasta osittaisen vanhuuseläkkeen suosion taustalla

Varma on selvittänyt osittaisen vanhuuseläkkeen suosion takana olevia syitä asiakaskyselyllä. Selvityksen mukaan merkittävimmät syyt eläkkeen hakemiseen ovat epävarmuus omasta eliniästä, lisääntyvä vapaa-aika sekä lisätulot.

– Kyselyllä halusimme saada tietoa tilastojen takaa: millaisista syistä asiakkaamme ovat hakeneet osittaista vanhuuseläkettä, onko heidän työtilanteensa muuttunut ja minkä ikäisenä he suunnittelevat siirtyvänsä lopulliselle vanhuuseläkkeelle, palvelupäällikkö Elina Juth kertoo.

Suosituimmat syyt eläkkeen hakemiseen olivat

  • halu nostaa eläkettä niin aikaisin kuin mahdollista, koska elinikää ei tiedä (42 %)
  • lisää omaa vapaa-aikaa (31 %)
  • omaan terveyteen liittyvät syyt (24 %)
  • lisätuloja työttömyyspäivärahan lisäksi (22 %) tai muuhun elämiseen (22 %).

–Vastauksissa tuli hyvin esille osittaisen vanhuuseläkkeen sopivuus erilaisiin elämäntilanteisiin, Juth summaa.

Osittaisessa vanhuuseläkkeessä osan eläkkeestään – oman valinnan mukaan 25 tai 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä - voi nostaa jo ennen eläkeikää. Tämä kuitenkin pienentää lopullista eläkettä. Eläkkeen rinnalla voi työskennellä ilman rajoituksia tai olla työskentelemättä.

Elina Juth.jpg

 

Kyselyn vastaukset tukivat hyvin sitä kokemustamme, mikä meillä on keskusteluista asiakkaiden kanssa, Elina Juth kertoo.

Lähes puolet jatkaa kokoaikatyössä eläkkeen rinnalla

Kyselyyn vastanneista 41 % ilmoitti jatkaneensa kokoaikatyössä eläkkeen rinnalla, 21 % kertoi, ettei ole työelämässä,16 % siirtyi tekemään osa-aikatyötä ja 13 % on lopettanut työnteon kokonaan.

– Kokoaikatyössä jatkaneiden osuus on yllättävän suuri. Heillä korostui syynä eläkkeen hakemiseen epävarmuus omasta eliniästä. Muita syitä nostaa osittaista vanhuuseläkettä kokoaikatyön rinnalla olivat halu saada lisätuloa lainojen maksamiseen, säästämiseen tai muuhun elämiseen.

Joustavuus ja mahdollisuus yksilöllisiin ratkaisuihin saavat kiitosta

Vastaajat saivat myös jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan osittaisesta vanhuuseläkkeestä. Vastaajat pitivät hyvänä sitä, että eläke tuo elämään joustoa, helpottaa taloudellista tilannetta ja keventää työtaakkaa.

  • 50 % avoimeen kysymykseen vastanneista kommentoi, että osittainen vanhuuseläke on hyvä systeemi. Eläkemuoto tuo joustoa siirtyä pikku hiljaa eläkkeelle.
  • 27 % kertoi, että osittaisen vanhuuseläkkeen avulla on voinut keventää työtaakkaa. Eläkemuoto on auttanut työssä jaksamiseen, jos on ollut esimerkiksi terveydellisiä ongelmia.
  • 20 % kommentoi, että eläke helpottaa taloudellisesti. Osalle osittaisen vanhuuseläkkeen hakeminen oli välttämätöntä esimerkiksi työttömyystilanteessa, osa haki eläkettä vapaaehtoisesti, jotta saisi lisätuloa.

– Asiakkaidemme kommenteissa kiteytyi eläkkeen mahdollisuus joustaviin ja yksilöllisiin ratkaisuihin. Erityisen hyvänä koettiin mahdollisuus keventää tai vähentää työtä, tai jäädä jopa kokonaan pois työelämästä, Elina Juth kertoo.

Kaikista kyselyyn vastanneista 61 % aikoo jäädä lopulliselle vanhuuseläkkeelle alimassa vanhuuseläkeiässä, 17 % 64-vuotiaana ja 14 % 65-vuotiaana. Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla kokoaikatyössä jatkaneet kertoivat aikovansa jatkaa työssä hieman muita pidempään verrattuna osa-aikatyöhön siirtyneisiin. Yli kolmannes kokoaikatyössä oleva (34 %) suunnitteli siirtyvänsä eläkkeelle 65-vuotiaana tai sitä myöhemmin.

– Kyselyn vastaukset tukivat hyvin sitä kokemustamme, mikä meillä on keskusteluista asiakkaiden kanssa. Eläkkeen valinneet pitävät hyvänä sitä, että eläketurva joustaa yksilöllisellä tavalla, Juth toteaa.

Lähes 70 % hakee eläkettä 61-vuotiaana, kaksi kolmasosaa miehiä

Kysely lähetettiin 1 423 Varman asiakkaalle, joille on annettu eläkkeestä päätös 1.1.2018 - 28.2.2019. Kyselyyn vastasi 634 henkilöä, joten vastausprosentti oli 44,5 %. Vastausaika oli 25.3.-7.4.2019.

Osittaista vanhuuseläkettä saa noin 5 300 Varman asiakasta, joista kaksi kolmasosaa on miehiä. Lähes 70 % hakee eläkettä 61-vuotiaana. Eläke on suuruudeltaan keskimäärin 850 euroa.


Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2018 Varman maksutulo oli 5,1 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2019 lopussa 45,8 miljardia euroa.

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Elina Juth, puhelin 040 778 6916  etunimi.sukunimi@varma.fi
Viestintäpäällikkö Hanna Leskelä, puhelin 040 703 5164 ja sähköposti etunimi.sukunimi@varma.fi

Kooste asiakaskyselyn tuloksista (pdf)

Blogi
Osittainen vanhuuseläke: ”Hieno systeemi työssä jaksamisen kannalta”
eläketurva 09.05.2019

Voisit olla kiinnostunut myös näistä