Varma nousi vastuullisen sijoittamisen kansainväliseen kärkijoukkoon PRI:n arviossa

Vastuullista sijoittamista edistävä, YK:n alainen PRI (Principles for Responsible Investment) nosti Varman vastuullisten sijoittajien kärkijoukkoon Pariisissa julkaistussa arvioinnissa. 

Ensimmäistä kertaa tehdyssä arviossa PRI keskittyi tunnistamaan sijoittajia, joilla olisi erinomaiset käytännöt vastuullisesta sijoittamisesta, kun ne valitsevat ja arvioivat ulkoisia managereja ja niiden toimintaa. Omaisuuslajeista tarkastelussa olivat listatut osakerahastot ja pääomarahastot. Varma sijoittui vastuullisten sijoittajien kärkijoukkoon molemmissa omaisuuslajeissa.

– Vastuullisuus on integroitu osaksi Varman sijoitustoimintaa. Valitessamme rahastoja kiinnitämme huomiota, että rahastot sopivat meidän omiin vastuullisen sijoittamisen linjauksiin. Seuraamme myös, miten valitsemiemme kohteiden käytännöt ja toiminnat menevät eteenpäin vuosittain, sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo.

Listaamalla esimerkillisiä sijoittajia PRI haluaa nostaa esille parhaita toimintamalleja vastuullisuuden edistämiseksi. Arviointia varten PRI vertaili, miten sijoittajat huomioivat ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja yhtiöiden hallintoon liittyvät näkökulmat. Tarkastelukulmina olivat erityisesti hyvä hallinnointitapa, vastuullisuuden toteutuminen ja läpinäkyvyys.

– Vaatimuksenamme on, että osakerahastolla on vastuullisen sijoittamisen politiikka. Teemme seulonnan, jolla selvitämme, että osakerahastot täyttävät kansainväliset normit mm. lapsityövoiman käytöstä ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Hiilijalanjäljen laskentaan sisällytämme myös passiiviset indeksirahastot, ja raportoimme rahastojen hiilijalanjäljen vuosittain, vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela kertoo. 

– Vastuullisuuden kehittäminen sijoitustoiminnassa on jatkuvaa työtä. Saamme entistä paremmin tietoa sijoituskohteista, kun datan hyödyntäminen paranee, Rytsölä sanoo.

– Indeksirahastojen kehittyminen vastuullisemmiksi on yksi avaintekijä vastuullisen sijoittamisen kehittymisessä globaalisti. Muutosta tarvitaan eritoten niiden osalta, Kaskela sanoo.

PRI:n listaamaan kärkijoukkoon kuuluu 47 sijoittajaa. Parhaimpien yritysten joukkoon nousi vain noin joka kymmenes vastuullisen sijoittamisen periaatteet allekirjoittanut sijoittaja. Lista sijoittajista julkaistaan PRI:n sivuilla, jonne on koottu myös yhteenveto kärkijoukkoon kuuluvien sijoittajien parhaista vastuullisuuden käytännöistä.

Uusi sijoitusten ilmastopolitiikka valmisteilla

Varma valmistelee parhaillaan uusia ilmastotavoitteita. Nykyinen ilmastopolitiikka on julkaistu 2016, ja siinä Varma sitoutui muokkaamaan sijoituksistaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen.

– Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportista ilmeni, että tarvitaan kiireellisiä toimia päästöjen vähentämiseksi. Fossiilienergiasta luopuminen edellyttää toimia kaikilta, myös sijoittajilta, Kaskela sanoo.

Lisätietoja: 

Reima Rytsölä, varatoimitusjohtaja, Varma, p. 050 048 2691, 
Hanna Kaskela, johtaja, vastuullinen sijoittaminen, Varma, p. 040 584 5045 

 

Uutinen
Varma kärkisijoilla kansainvälisessä ilmastovertailussa
talous ja sijoitukset, vastuullisuus 10.09.2018

Voisit olla kiinnostunut myös näistä