Varmalla tuottoisa alkuvuosi, sijoitukset tuottivat 6,9 % eli 3,0 miljardia euroa

Varman sijoitukset tuottivat tammi–kesäkuussa 6,9 % eli 3,0 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo nousi 46,5 miljardiin euroon. 
 
Varmalle tammi–kesäkuu oli tuottoisin alkuvuosi 20 vuoden ajanjaksolla.  
 
– Ensimmäisen puolen vuoden tuotot olivat hyviä, vaikka reaalitalouden epävarmuus on selvästi noussut, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.  
 
Alkuvuoden sijoitustuotto oli 6,9 (1,7) % ja sijoitusten markkina-arvo 46,5 (46,4) miljardia euroa. Sijoitustuotot vahvistivat vakavaraisuuspääomaa, joka nousi 11,0 (9,6 vuoden alussa) miljardiin euroon.  
 
Sijoituksista parhaiten tuottivat osakkeet 12,5 (3,3) %, joista noteeratut osakkeet 15,3 (2,6) %. Myös korkosijoitukset toivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla positiivista tuottoa 3,5 (-1,5) %. Pääomasijoitusten tuotto oli 4,5 (7,8) %, hedgerahastosijoitusten 3,1 (3,4) % ja kiinteistösijoitusten 1,9 (2,7) %.  
 
– Vahvan ensimmäisen neljänneksen jälkeen tuottokehitys maltillistui. Kaikki omaisuuslajit tuottivat silti edelleen positiivisesti. Keskeinen tekijä hyvälle tuottokehitykselle oli keskuspankkien suunnanmuutos kohti kevyempää rahapolitiikkaa, sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo. 
 
– Yli vuoden kestänyt Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota on kiihtymässä, ja tällä on vaikutusta reaalitalouteen. Suomen kannalta uhkana on, että jännitteisellä tilanteella on pitkäaikaisia vaikutuksia. Kiristyvä kauppasota ja hidastuva globaali teollisuustuotanto iskevät väistämättä Suomen talouskasvuun. Samaan aikaan alhaisten korkojen taloutta elvyttävä voima vähenee, Risto Murto sanoo.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle hakemuksia yli neljännes enemmän

Varmassa annettiin alkuvuonna 11 061 uutta eläkepäätöstä, mikä on 3,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin.  Eläkelajeista osittaisen vanhuuseläkkeen suosio kääntyi jälleen kasvuun. Hakemuksia osittaiselle vanhuuseläkkeelle tuli yli neljännes enemmän kuin vuotta aiemmin, ja eläke myönnettiin 1 273 (1 006) henkilölle. 
 
Työkyvyttömyyseläkehakemusten kasvu jatkui. Hakemuksia tuli kaikkiaan alkuvuonna 6 711 (6 159) kappaletta, mikä on 9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Työkyvyttömyyseläkehakemukset kääntyivät kasvuun viime vuonna pitkän laskukauden jälkeen.  
 
Varmaan siirtyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla nettona 21 miljoonaa euroa lisää TyEL-maksutuloa muista eläkeyhtiöistä. Asiakastyön ytimessä on työkykyjohtaminen, johon Varma kehittää jatkuvasti välineitä; viimeisimpänä uudet kyselytyökalut työkykyriskien varhaisempaan tunnistamiseen. Tehokkuus säilyi alkuvuonna hyvänä, ja Varma on työeläkealan tehokkain yhtiö. Varma käytti liikekuluihin tarkoitetuista varoista 67 %.

Varma mukaan ihmisarvoista työtä edistävään aloitteeseen

Varma on liittynyt mukaan kansainväliseen ihmisarvoista työtä edistävään Workforce Disclosure Initiative - aloitteeseen. Sen tarkoitus on edistää työntekijöiden oloja yritysten omissa toiminnoissa ja tuotantoketjuissa.  
 
Varmassa oli kesäkuun lopussa vakuutettuna 558 000 (560 000 vuoden alussa) työntekijää ja yrittäjää sekä 343 000 (343 000 vuoden alussa) eläkkeensaajaa.  
 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2018 Varman maksutulo oli 5,1 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2019 lopussa 46,5 miljardia euroa. 
 
Lisätietoja: 
Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, puh. 0400 129 500 
Marjut Tervola, viestintäpäällikkö, puh. 045 673 0120  
 
Liitteet: 
Puolivuotiskatsauksen esitysmateriaali (pdf) 
Puolivuotiskatsaus 1.1.‒30.6.2019 (pdf) 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä