Varmalle erinomainen arvosana vastuullisen sijoittamisen arviossa

Varma on saavuttanut parhaan arvosanan eli A+ vastuullisen sijoittamisen strategiasta ja hallinnosta YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden eli PRI:n (Principles for Responsible Investment) tekemässä arviossa.

Parhaaseen arvosanaan ylsivät eri omaisuusluokista myös Varman osake-, pääoma- ja kiinteistörahastot sekä suorat osakesijoitukset.

Varma allekirjoitti PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2011. Periaatteet käsittelevät ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja yhtiöiden hallintoon liittyvien asioiden huomioimista sijoitustoiminnassa. Varma on sitoutunut edistämään vastuullisuutta sijoitustoiminnassaan PRI:n mukaisesti, mikä tarkoittaa muun muassa ESG-asioiden liittämistä osaksi sijoitusprosesseja ja aktiivista omistajapolitiikan kehittämistä.

"Vastuullisuus on kiinteä osa Varman sijoitustoimintaa, mistä seuraa, että yritysten vastuullisuusasiat huomioidaan tarkasti, kun valitaan uutta sijoituskohdetta tai rahastoa. Salkunhoitajat ovat tehneet hyvää työtä vastuullisuusasioiden integroimiseksi osaksi työtään. Aktiivisena omistajana käsittelemme vastuullisuusasioita myös yritystapaamisissa ja pyrimme vaikuttamaan kokonaisiin toimialoihin kansainvälisten sijoittajien kanssa yhteistyössä tehtyjen aloitteiden kautta", vastuullisen sijoittamisen analyytikko Vesa Syrjäläinen sanoo.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä