Varman kehittämä vastuullinen rahasto listataan Lontoon pörssiin

Varma on perustanut pörssinoteeratun rahaston eli ETF:n, joka huomioi vastuullisuuskriteerit laajasti. ETF on luotu yhdessä varainhoitoyhtiö LGIM:n  ja indeksisijoittamiseen erikoistuneen sijoituspalveluyhtiö Foxberryn kanssa.

Varma on sijoittanut LGIM:n (Legal & General Investment Management) ja Foxberryn kanssa kehittämäänsä pörssinoteerattuun rahastoon 200 miljoonaa euroa. ETF listataan Lontoon pörssiin 17. syyskuuta.

– Emme löytäneet suoraan meille sopivaa vastuullisen sijoittamisen ESG-kriteerit täyttävää sijoitustuotetta, joten lähdimme kehittämään sitä itse yhteistyössä LGIM:n ja Foxberryn kanssa. Indeksirahastojen kehittyminen vastuullisemmiksi on yksi avaintekijä vastuullisen sijoittamisen kehittymisessä globaalisti, ja muutosta tarvitaan juuri niihin, sijoitusjohtaja Timo Sallinen sanoo.

Varman suunnittelema ETF seuraa vastuullisuusnäkökulmat huomioiden laajasti eurooppalaisia osakkeita. Sijoituskohteiksi valituissa yhtiöissä on arvioitu sitä, kuinka hyvin yhtiöt huolehtivat toiminnassaan ympäristöön, sosiaalisiin asioihin ja hallinnointiin liittyvät asiat.

Indeksistä on poissuljettu eettisin perustein tupakkayhtiöt, kiistanalaisia aseita valmistava teollisuus ja yhtiöt, joiden liiketoiminta perustuu merkittävästi kivihiileen, jotka saastuttavat paljon ja joilla on merkittävät fossiilisten polttoaineiden varannot.

Indeksissä ei ole mukana myöskään yhtiöitä, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä vastuullisuussopimuksia esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja lapsityövoiman käytöstä.

– Sijoituskohteiden poissulkemisiin tarvitaan vaihtoehtoja. Uskomme myös, että vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi on hyödyllistä tehdä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Monilla sijoittajilla voi olla yksinään liian vähän resursseja tutkia tarkoituksenmukaisesti yhtiöitä poissulkemisia varten, Sallinen sanoo.

– Vastuullisuus on integroitu Varman sijoitustoimintaan ja haluamme myös olla aktiivisesti kehittämässä vaihtoehtoja vastuulliselle sijoittamiselle. Tällä tuotteella tavoitteenamme on erityisesti minimoida hiilipäästöjä, Sallinen sanoo.

Lisätietoja:

Timo Sallinen, sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset, puh. +358 40 543 9587, etunimi.sukunimi@varma.fi

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä