Auli Airila on nimitetty tutkimuspäälliköksi

Valtiotieteiden tohtori Auli Airila on nimitetty tutkimuspäälliköksi Varman uuteen työkyvyttömyysriskinhallinnan ja työkykyjohtamisen tutkimusyksikköön. Hän aloitti Varmassa 1.11.

- Auli Airila on ansioitunut työelämätutkija, ja hän on ollut laaja-alaisesti mukana erilaisissa työkyvyn ja työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Olen iloinen, että Auli tuo tutkimustiimiin mukanaan erityisesti määrällisten aineistojen tutkimukseen liittyvää osaamista, ylilääkäri Jan Schugk sanoo.

Auli siirtyi Varmaan Työterveyslaitoksesta, jossa hän on työskennellyt lähes 15 vuoden ajan työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvissä projekteissa, viimeisimpänä erityisesti nuorten työntekijöiden työhön kiinnittymiseen, maahanmuuttajien työelämään integroitumiseen sekä työkykyjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä.

- On hienoa päästä mukaan osaksi Varman tiimiä, iloitsee Airila. Olemassa olevien sekä nousevien työkyvyttömyyden riskitekijöiden tunnistaminen ja ymmärtäminen on tärkeää jatkuvasti muuttuvassa työelämässä – ja näihin yksikössämme nyt pureudumme. 

Varman tutkimusyksikkö on organisoitu lääkäritoiminnon yhteyteen, ylilääkärinä 1.4. aloittaneen Jan Schugkin alaisuuteen. Varman tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa ja jalostaa tietoa työkyvyttömyysriskien hallinnan keinojen vaikutusmekanismeista ja vaikuttavuudesta ja osaltaan varmistaa, että jo tuotettu tieto työn murroksesta, työkyvyn edistämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisystä otetaan hyötykäyttöön.

Auli-Airila-375x375.jpg

Voisit olla kiinnostunut myös näistä