Varma mukaan kansainväliseen hiilen alasajoa edistävään aloitteeseen

Varma liittyy ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä mukaan PPCA-aloitteeseen (Powering Past Coal Alliance), jonka tarkoitus on edistää luopumista hiilivoimasta.  

Alun perin Kanadan ja Iso-Britannian luomassa yhteenliittymässä on mukana valtioita, itsehallintoalueita, organisaatioita ja yrityksiä.

Aloitteeseen sitoutuneiden jäsenmaiden ja organisaatioiden tavoitteena on edistää EU- ja OECD-maiden irtautumista hiileen perustuvasta sähkön- ja lämmöntuotannosta vuoteen 2030 mennessä, ja koko maailmassa vuoteen 2050 mennessä. Tämä vaaditaan, jotta ilmaston lämpeneminen jäisi alle kahden asteen verrattuna esiteolliseen aikaan. 

– Varmalla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, ja suurena sijoittajana katsomme myös, että meillä on velvollisuus edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja siirtymistä päästöttömiin energiamuotoihin. Tähän tarvitaan yhteistyötä ja oikeudenmukainen siirtymä, vastuullisen sijoittajan johtaja Hanna Kaskela sanoo.

PPCA-aloitteeseen liittyneet sijoittajat ovat sitoutuneet siihen, etteivät ne rahoita uusia hiilivoimalahankkeita, joilla ei ole selkeitä päästövähennystavoitteita. Myöskään investoinnit jo toiminnassa oleviin hiilivoimaloihin eivät ole mahdollisia, jos investoinnit johtavat toiminnan jatkumiseen yli PPCA:n tavoiteaikojen. Sijoittajat sitoutuvat välttämään sijoituskohteita tai -tuotteita, joilla mahdollistetaan hiilen polttaminen yli PPCA:n aikarajojen.

– Meillä on ilo toivottaa Varma mukaan PPCA-aloitteeseen. Sähköyhtiöiden omistajina sijoittajat voivat osaltaan vauhdittaa siirtymistä hiilestä uusiutuviin energianlähteisiin. Climate Action 100+ ja sijoittajien vähähiilisen talouden Investor Agenda tuovat yhteen paikallisen osaamisen ja maailmanlaajuiset sijoitusvarat hiilen alasajoon tähtäävien käytäntöjen edistämiseksi sekä kotimarkkinoillamme että muualla, toteaa Helen Wildsmith, johtaja, Climate Change, CCLA.

Varman oma ilmastotavoite on hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä. Osakkeissa ja yrityslainoissa Varma on sitoutunut poistumaan hiilisijoituksista vuoteen 2025 mennessä. Lue lisää Varman ilmastotavoitteista.

PPCA-aloitteeseen on liittynyt tähän mennessä yhteensä 97 jäsentä. Mukana on 33 valtiota Suomi mukaan lukien, 27 itsehallintoaluetta tai liittovaltiota sekä 37 yritystä ja organisaatiota. Varman jäsenyys julkistettiin PPCA:n tapahtumassa Madridin ilmastokokouksen yhteydessä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä