Varma sijoittui toiseksi Vastuullisin kesäduuni -kilpailun suurten sarjassa

Vastuullinen kesäduuni -kampanja palkitsi tänään Suomen parhaat kesätyöpaikat. Varma sijoittui toiselle sijalle suurten yritysten sarjassa. Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa työnantajat kehittävät kesätyöprosessejaan tutkimustiedon pohjalta ja verkoston hyviä käytäntöjä peilaten. Varma haluaa omalla toiminnallaan tukea nuorten pääsyä työelämään ja erityisesti oman alan ensimmäiseen työpaikkaan.

Varma sijoittui toiselle sijalle Vastuullisin kesäduuni -kilpailun suurten yritysten sarjassa. Kampanjassa mukana olleet työnantajat sitoutuivat kuuteen vastuullisen kesätyön periaatteeseen, joita olivat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka, kirjallinen työsopimus ja todistus. Kilpailun tulokset perustuvat kuuden hyvän kesätyön periaatteen toteutumiseen.

IROResearchin tekemässä tutkimuksessa Varma sai kesätyökokemuksesta kaikista edellä mainituista teemoista asteikolla 1-4 keskiarvon 3.77. Varman kokonaistyytyväisyys oli erittäin korkea ja suoritus oli tasaisen hyvää kaikilla kesätyökokemuksen osa-alueilla.

Vastuullisin kesäduuni logo toinen sija

Kesäduuni on nuorelle tärkeä askel työelämään

Varma on ollut mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa useamman vuoden ajan. Kampanjan tärkeiden periaatteiden lisäksi, Varma on nostanut omaksi päätavoitteekseen tarjota kesätyöpaikkoja erityisesti niille hakijoille, jotka hakevat ensimmäistä oman alansa työpaikkaa. Valintaprosessin ensimmäinen vaihe tehtiin ryhmähaastatteluina, joissa sadalle nuorelle tarjottiin haastattelukokemus ja annettiin henkilökohtainen palaute.

– Meistä jokainen muistaa miten hienolta tuntui saada ensimmäinen oma palkka ja miten merkittävä askel se oli itsenäistymiselle. Siksi on tärkeää vahvistaa nuorten itsetuntoa ja auttaa heitä kiinni työelämään. Ovet seuraavaan työpaikkaan aukeavat paljon helpommin, kun CV:stä löytyy edes se yksi työkokemus omalta alalta, kertoo Varman HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola.

Varmassa kesätyöntekijöille järjestetään laaja perehdytys omaan työhön ja sen lisäksi erilaisia tutustumistilaisuuksia Varman eri toimintoihin. Työeläkeyhtiön työkulttuuria on kehitetty järjestelmällisesti jo useamman vuoden ajan ja sen tulokset näkyvät koko henkilökunnan yleisenä tyytyväisyytenä. Syksyn päätöstilaisuudessa kesätyöntekijät kertoivatkin arvostavansa Varmassa erityisesti hyvää työilmapiiriä ja -yhteisöä, nykyaikaisuutta sekä tasavertaisuutta.

Varma juhlii Vastuullisin kesätyö -kilpailun toista sijaa

Kiitoksia kesätyöntekijöille! Varman edustajat iloitsevat palkinnosta Vastuullinen kesäduuni -päätösseminaarissa.

– Sijoittuminen tässä kilpailussa ilahduttaa meitä todella paljon ja vahvistaa aiemmin kesätyöntekijöiltämme saamaamme viestiä. Pystyimme tarjoamaan onnistuneen ja mielekkään työkokemuksen, jonka oppeja nämä nuoret kantavat mukanaan työelämän seuraavissa vaiheissa. Samalla olemme saaneet nuorilta energiaa ja uutta oppia, mikä vahvistaa myös vakinaisen henkilöstömme osaamista ja hyvinvointia, iloitsee Viippola.

82 prosenttia Vastuullisin kesäduuni -tutkimukseen vastanneista nuorista koki, että kesätyö lisäsi heidän luottamustaan tulevaisuuden työllistymisen suhteen.

Vastuullisin kesäduuni -tutkimustulokset

Vastuullinen kesäduuni -sivu 

Tutustu sivuumme Varma työnantajana 

Vastuullisin kesäduuni -kilpailu

  • Vastuullinen kesäduuni on Oikotie Työpaikkojen luotsaama kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan 14-29 -vuotiaille nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. Vastuullisin kesäduuni -kilpailu on avoin kaikille kampanjassa mukana oleville työnantajille.
  • Vastaajia tuli kaikista kilpailuun osallistuneista organisaatioista yhteensä 11 467 kpl.
  • Kilpailun tuloksissa on mukana organisaatiot, joiden kyselyyn on vastannut vähintään 5 vastaajaa.
  • Kilpailuun vastaaminen toteutettiin verkkokyselynä heinä-elokuussa 2019 yhteistyössä kesätyönantajien kanssa.
  • Vastuullisin kesäduuni -kilpailun tulokset perustuvat vastuullisen kesäduunikampanjan kuuden hyvän kesätyön periaatteen toteutumiseen. Kesätyönantajien tulos perustuu tutkimusosioiden 1-6 väittämien kokonaiskeskiarvoon.
  • Tutkimuksen toteutti IROResearch.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä