Varman kehittämä Yhdysvaltoihin sijoittava vastuullinen rahasto listataan Lontoon pörssiin

Varma on perustanut Yhdysvaltoihin sijoittavan pörssinoteeratun rahaston eli ETF:n, joka huomioi vastuullisuuskriteerit laajasti. ETF on luotu yhdessä varainhoitoyhtiö LGIM:n  ja indeksisijoittamiseen erikoistuneen sijoituspalveluyhtiö Foxberryn kanssa.

Varma on sijoittanut LGIM:n (Legal&General Investment Management) ja Foxberryn kanssa kehittämäänsä pörssinoteerattuun rahastoon 500 miljoonaa euroa. ETF listataan Lontoon pörssiin 10. joulukuuta.

– Vastuullisuus on integroitu Varman sijoitustoimintaan ja haluamme myös olla aktiivisesti kehittämässä uusia vaihtoehtoja vastuulliselle sijoittamiselle. Indeksirahastojen kehittyminen vastuullisemmiksi on yksi avaintekijä vastuullisen sijoittamisen kehittymisessä globaalisti, ja muutosta tarvitaan juuri niihin, sijoitusjohtaja Timo Sallinen sanoo.

Varman kehittämä USA ETF seuraa vastuullisuusnäkökulmat huomioiden laajasti yhdysvaltalaisia osakkeita.  Sijoituskohteiksi valituissa yhtiöissä on arvioitu sitä, kuinka hyvin yhtiöt huolehtivat toiminnassaan ympäristöön, sosiaalisiin asioihin ja hallinnointiin liittyvät asiat.

Indeksistä on poissuljettu tupakkayhtiöt, kiistanalaisia aseita valmistava teollisuus ja yhtiöt, joiden liiketoiminta perustuu merkittävästi kivihiileen, jotka saastuttavat paljon ja joilla on merkittävät fossiilisten polttoaineiden varannot.

Indeksissä ei ole mukana myöskään yhtiöitä, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä vastuullisuussopimuksia esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja lapsityövoiman käytöstä.

– Sijoituskohteiden poissulkemisiin tarvitaan vaihtoehtoja. Uskomme, että vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi on hyödyllistä tehdä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Monilla sijoittajilla voi olla yksinään liian vähän resursseja tutkia tarkoituksenmukaisesti yhtiöitä poissulkemisia varten. Tällä tuotteella tavoitteenamme on erityisesti minimoida hiilipäästöjä, Sallinen sanoo.

Yhdysvaltoihin sijoittava ETF on järjestyksessä toinen Varman kehittämä vastuullinen rahasto, joka listataan Lontoon pörssiin. Ensimmäinen, eurooppalaisia osakkeita seuraava ETF listattiin syyskuussa.  

Voisit olla kiinnostunut myös näistä