Varman sijoitukset tuottivat 8,8 % eli 3,9 miljardia euroa

Varman sijoitukset toivat tammi–syyskuussa vahvan 8,8 %:n sijoitustuoton. Sijoitukset tuottivat 3,9 miljardia euroa ja sijoitusten markkina-arvo nousi 47,4 miljardiin euroon.

Tammi–syyskuu oli Varman tuottoisin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen jakso 10 vuoden takaisen finanssikriisin jälkeen.

– Sijoitusmarkkinoilla vuosi on ollut hyvä. Eläkesijoittajan kannalta kulunut kymmenen vuotta on ollut poikkeuksellisen pitkä yhtäjaksoisen nousun kausi, mikä on nostanut merkittävästi suomalaista eläkevarallisuutta, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Sijoitustuotto oli 8,8 (3,5) % ja sijoitusten markkina-arvo 47,4 (46,9) miljardia euroa. Vakavaraisuuspääoma vahvistui 11,3 (9,6 vuoden alussa) miljardiin euroon. Erityisen hyvin tuottivat osakkeet 16,3 (6,6) %, joista noteeratut osakkeet 18,0 (5,5) %. Myös korkosijoitusten tuotot kehittyivät suotuisasti ja toivat 4,2 (-1,2) %:n tuoton. Pääomasijoitusten tuotto oli 11,9 (12,2) %, hedgesijoitusten 3,6 (4,9) % ja kiinteistösijoitusten 2,6 (4,0) %.

– Vaikka talouskasvun ja poliittisen ympäristön epävarmuus on kasvanut, riskipitoisena omaisuuslajina pidettyjen osakkeiden kehitys on ollut positiivista ja sijoitusmarkkina on pysynyt rauhallisena. Keskuspankit ovat ryhtyneet toimenpiteisiin avittaakseen hidastuvaa talouskasvua rahapolitiikalla, sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo.

– Suomen talousnäkymiä painavat kauppasodat ja kansainvälinen teollisuustaantuma. Nämä eivät ole merkittävästi tarttuneet Suomeen, mutta riskit talouskasvun hidastumiseen ovat ilmeiset. Etenkin kauppasodasta uhkaa jäädä pitkäaikaisia vaikutuksia suomalaisten yritysten toimintaympäristöön, vaikka sopimuksia kauppaneuvotteluissa saataisiinkin loppuvuodesta aikaan, Risto Murto sanoo.

PRI nosti Varman vastuullisten sijoittajien kärkijoukkoon

Vastuullista sijoittamista edistävä, YK:n alainen PRI (Principles for Responsible Investment) nosti Varman vastuullisten sijoittajien kärkijoukkoon kansainvälisessä arvioinnissa. PRI tunnisti sijoittajia, joilla oli erinomaiset käytännöt vastuullisesta sijoittamisesta, kun ne valitsevat ulkoisia varainhoitajia ja arvioivat niiden toimintaa.

Varman kehittämä vastuullinen pörssinoteerattu rahasto (ETF) listattiin Lontoon pörssiin. ETF on luotu yhdessä varainhoitoyhtiö LGIM:n ja indeksisijoittamiseen erikoistuneen sijoituspalveluyhtiö Foxberryn kanssa. Varman suunnittelema ETF seuraa eurooppalaisia osakkeita vastuullisuusnäkökulmat laajasti huomioiden.

Varma osallistui ensimmäisen kerran kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB-arviointiin (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ja sai tulokseksi 68 pistettä, joka oikeutti kahteen tähteen viidestä. GRESB:issa arvioidaan kiinteistöjen vastuullisuutta koko suoran kiinteistösalkun tasolla.

Varma on edelleen työeläkealan tehokkain yhtiö

Uusia eläkepäätöksiä annettiin syyskuun loppuun mennessä 16 700, mikä on 1,3 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Eläkelajeista osittaisen vanhuuseläkkeen suosio kasvoi jälleen. Hakemuksia osittaiselle vanhuuseläkkeelle tuli 1 746 (1 448) kappaletta, yli viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työkyvyttömyyseläkehakemusten kasvu jatkui viime vuonna hakemusmäärissä tapahtuneen käänteen jälkeen. Hakemuksia tuli kaikkiaan tammi–syyskuussa 9 506 (8 826) kappaletta, mikä on 8 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Varma maksoi eläkkeitä tammi–syyskuussa yhteensä 4,3 (4,1) miljardia euroa.

Varmaan on siirtynyt tammi–syyskuun aikana TyEL-maksutuloa 41 miljoonaa euroa muista eläkeyhtiöistä.  Työkykyjohtamisen palveluja on uudistettu lisäämällä digitaalisia palveluja ja huomioimalla entistä paremmin työelämän muutokset. Tehokkuus säilyi hyvänä, ja Varma on työeläkealan tehokkain yhtiö. Varma käytti liikekuluihin tarkoitetusta hoitokustannusosasta 66 %.

Varmassa oli syyskuun lopussa vakuutettuna 557 000 (560 000 vuoden alussa) työntekijää ja yrittäjää sekä 343 000 (343 000 vuoden alussa) eläkkeensaajaa.

Varma on uudistanut strategiansa vuosille 2020–2025. Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Varma tarjoaa asiakkailleen työeläkealan parhaat asiakashyvitykset ja palvelut.

–  Työeläkevakuutusyhtiönä meillä on selkeä perustehtävä: vastaamme osana suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää Varmassa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä eläketurvasta. Haluamme tarjota yrityksille kilpailukykyisen vaihtoehdon järjestää työntekijöiden eläketurva niin, että se tukee myös pitempiä työuria, Risto Murto sanoo.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2018 Varman maksutulo oli 5,1 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2019 lopussa 47,4 miljardia euroa.

Lisätietoja: 
Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, puh. 0400 129 500 
Marjut Tervola, viestintäpäällikkö, puh. 045 673 0120  
 
Liitteet: 
Osavuosiraportin esitysmateriaali (pdf) 
Osavuosiraportti 1.1.‒30.9.2019 (pdf)

Voisit olla kiinnostunut myös näistä