Varmalla onnistunut sijoitusvuosi: sijoitukset toivat 12 % tuoton ja asiakashankinta ennätyksellistä

Varman sijoitukset toivat vuonna 2019 ennätyksellisen 5,2 miljardin euron eli 12,0 (-2,0) %:n tuoton. Sijoitusten markkina-arvo nousi vuoden lopussa 48,7 (44,0) miljardiin euroon. Varman eläkevarat ovat kaksinkertaistuneet finanssikriisistä. Tehokkuus säilyi erinomaisella tasolla, minkä ansiosta Varma maksaa asiakkailleen historiansa korkeimmat asiakashyvitykset.

20 vuoden jaksolla Varman sijoitukset ovat tuottaneet paremmin vain 2009, kun osakemarkkinat toipuivat finanssikriisistä.

‒ Varman sijoitustuotot olivat vuonna 2019 vahvat. Kuluneen vuosikymmenen hyvien tuottojen ansiosta eläkevaroja ei ole koskaan ollut yhtä paljon kuin nyt, sanoo toimitusjohtaja Risto Murto.

‒ Onnistuimme hyvin myös asiakashankinnassa, mikä näkyi ennätyksellisenä 144 (65) miljoonan euron TyEL-vakuutusten myyntituloksena. Menestyimme hyvin kaikissa asiakasryhmissä, Murto sanoo.

Hyvät sijoitustuotot vahvistivat Varman vakavaraisuuspääomaa, joka nousi 11,6 (9,6) miljardiin euroon eli 1,8-kertaiseksi vakavaraisuusrajaan verrattuna.

Varman sijoitukset tuottivat 12,0 (-2,0) %, joista noteeratut osakkeet nousivat eniten 25,4 (-8,3) %.  Myös noteeraamattomat osakkeet 16,9 (3,8) % ja pääomasijoitukset 15,1 (17,5) % tuottivat vahvasti. Korkosijoitusten tuotto oli 4,5 (-1,8) %, kiinteistöjen 4,1 (5,5) % ja hedgerahastojen 5,0 (1,6) %.

‒ Merkittävä syy vahvoihin tuottoihin oli keskuspankkien voimakkaassa elvytyksessä. Merkittävä muutos tapahtui, kun koronnostot aloittanut Yhdysvaltojen keskuspankki palasi elvyttävän rahapolitiikan uralle vuosi sitten tammikuussa, sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo.

‒ Sijoitusmarkkina reagoi yllättävän vähän vuoden aikana esiintyneisiin poliittisiin ja taloudellisiin riskeihin. Loppuvuotta kohti huoli globaalin talouden hiipumisesta lientyi. Viimeinen vuosineljännes jatkoi sijoitustuottojen osalta erittäin vahvaa ajanjaksoa. Kaikki omaisuuslajit tuottivat hyvin osaketuottojen vanavedessä, Rytsölä kertoo.  

Nollakorot ja alhainen syntyvyys haastavat eläkejärjestelmää

Varman eläkevarat ovat tuottaneet vuodesta 2009 lähtien yhteensä 26 miljardia euroa eli eläkevarat ovat tässä ajassa kaksinkertaistuneet. Hyvät sijoitustuotot takaavat, että eläkevarojen riskipuskurina toimiva vakavaraisuus on vahvalla tasolla.  

‒ Eläkejärjestelmää on vuosien aikana kehitetty hyvin. Myös suomalaisessa työelämässä opitaan koko ajan lisää, miten työuria voidaan pidentää. Viime vuonna työllisyysaste parani eniten 55-64-vuotiaiden ikäryhmässä, sanoo Murto.

‒ Jos nykyinen nollakorkoympäristö ja alhainen syntyvyys jäävät pysyviksi ilmiöiksi, eläkejärjestelmä kohtaa haasteita. Muutokset näkyvät eläkejärjestelmässä hitaasti ja onneksi on aikaa pohtia, miten eläkejärjestelmää tulisi kehittää. Ensimmäisenä kannattaa käydä keskustelua eläkevarojen tuottomahdollisuuden kuten osakepainon lisäämisestä, Murto sanoo.

Varman tavoitteena hiilineutraali salkku 2035

Varma linjasi uudet ilmastotavoitteensa, joiden mukaan Varman tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku 2035. Päästöjä vähennetään jokaisessa omaisuuslajissa asteittain. Vuoteen 2025 mennessä Varman sijoitussalkusta viidenneksen on tarkoitus olla kohteissa, jotka suoraan tai välillisesti hillitsevät ilmastonmuutoksen etenemistä.

Vuonna 2019 Varma kehitti yhteistyössä kaksi vastuullista pörssinoteerattua rahastoa eli ETF:ää ja sijoitti niihin yhteensä 700 miljoonaa euroa. 

Asiakashyvitykset entistä korkeammat ‒ Varma palauttaa asiakkaille 171 miljoonaa euroa

Varman toiminnan tehokkuus oli erinomaisella tasolla. Vuonna 2019 hoitokustannuksiin käytettiin 86 miljoonaa euroa, joka on 62 (60) % kulujen kattamiseen tarkoitetuista vakuutusmaksuista. Työeläkeyhtiö on sitä tehokkaampi, mitä pienempi prosenttiluku on. Varman vakavaraisuus ja tehokkuus näkyivät asiakkaille annettavina hyvityksinä, joita Varma palauttaa asiakkailleen 171 (153) miljoonaa euroa. Hyvitys näkyy alennuksina vakuutusmaksuissa.  

Varmaan siirtyi vuoden 2019 siirtoliikkeessä vakuutussiirtoina nettomääräisesti 74 (5) miljoonaa euroa lisää TyEL-maksutuloa muista eläkeyhtiöistä, ja TyEL-vakuutusten uusmyynti oli 70 miljoonaa euroa.

Varma käynnisti työkyvyttömyysriskien hallintaan kytkeytyvän tutkimusohjelman

Vuonna 2019 Varma uudisti työkyvyttömyysriskin hallinnan palvelujaan. Varma avasi asiakkailleen uuden digitaalisen oppimisympäristön Varma Akatemian ja käynnisti työkyvyttömyysriskien hallintaan kytkeytyvän tutkimusohjelman.

Varman työkykyjohtamisen palvelut, palvelukehitys ja tutkimus sekä kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepalvelut muodostavat vuoden 2020 alusta uuden Työkyvyttömyysriskin hallinta -toiminnon.

Eläkehakemusten käsittely nopeutui

Eläkehakemusten käsittely nopeutui viime vuodesta. Eläkehakemusten kokonaiskäsittelyaika oli 25 päivää, mikä tarkoittaa, että Varman asiakkaat saivat eläkepäätökset 10 päivää nopeammin kuin työeläkealalla keskimäärin.

Varma maksoi eläkkeitä 5,9 (5,7) miljardia euroa 343 700 (343 400) henkilölle. Vuoden aikana tehtiin 51 054 (51 057) eläkepäätöstä. Yksittäisistä eläkelajeista osittaiselle vanhuuseläkkeelle hakeneita oli 20,4 % viime vuotta enemmän ja työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kasvoi 7,1 %. 

Vakuutusmaksutulo nousi 5,3 (5,1) miljardiin euroon. Varmassa oli vakuutettuna tilikauden lopussa 541 926 (559 981) henkilöä. 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2019 lopussa 48,7 miljardia euroa.

Lisätietoja:
Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, puh. 0400 129 500 tai etunimi.sukunimi@varma.fi Marjut Tervola, viestintäpäällikkö, puh. 045 673 0120 tai etunimi.sukunimi@varma.fi

Liitteet:

Tilinpäätöksen esitysmateriaali (pdf)

Varman toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (pdf)

Linkit:

Tulostiedot ja sijoitukset

Voisit olla kiinnostunut myös näistä