Varman vuosi- ja yritysvastuuraportissa mukana myös selvitys ilmastoriskeistä TCFD:n mukaan

Varman vuosi- ja yritysvastuuraportti 2019 on julkaistu GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Mukana on myös laaja selvitys siitä, miten Varma huomioi ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet sijoituksissaan (TCFD). Raportissa on aiemmin julkaisematonta analyysiä siitä, miten Varma aikoo saavuttaa hiilineutraaliuden 2035 mennessä.

Varma raportoi nyt toisen kerran ilmastoriskeistä TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaan ja kannustaa sijoituskohteitaan tekemään samoin. TCFD on kansainvälinen raportointisuositus, jossa ohjeistetaan yrityksiä raportoimaan yhdenmukaisesti ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista.

Varman raportti palkittiin viime vuonna parhaana Vastuullisuusraportointi-kilpailun sarjassa Ilmastonmuutos.

Sijoittajalle ilmastonmuutos tuo fyysisiä riskejä, esimerkiksi äärisääolosuhteiden aiheuttamia äkillisiä tuhoja kuten kuivuutta tai rankkasateita. Transitioriskeissä taas on kyse siitä, että siirtyminen vähähiiliseen talouteen tarkoittaa muutoksia mm. regulaatioon, teknologiaan ja kuluttajien käyttäytymiseen. Ne puolestaan vaikuttavat yritysten kassavirtoihin ja sitä kautta tuottonäkymiin. Toisaalta ilmastonmuutos tuo sijoittajalle myös mahdollisuuksia.

– Ilmastonmuutoksen hillintä on ollut Varmalle keskeinen vastuullisuustavoite, joten ilmastonmuutokseen varautumisesta kertominen on meille luontevaa – etenkin kun olemme viime vuosina kehittäneet sijoituksia ilmastoystävälliseen suuntaan ja pärjänneet sillä saralla hyvin kansainvälisissä vertailuissa, kertoo Varman viestintä- ja yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander.

Varma asetti viime vuonna uudet ilmastotavoitteet, joissa tähdätään hiilineutraaliin salkkuun vuonna 2035. Yhtenä välietappina on, että osakkeiden ja yrityslainojen päästöjen pitäisi puolittua vuoteen 2027 mennessä.

– Raportissa kerromme, millaisia analyysejä uudistettujen ilmastotavoitteiden taustalla on ja millaisilla keinoilla ajattelemme hiilineutraaliuden saavuttavamme, kertoo Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela.

Maalämmön käyttöönoton taustalla päästöskenaariolaskelmat

Vuosi- ja yritysvastuuraportissa kerrotaan myös skenaarioanalyyseistä, joita Varma on tehnyt kiinteistösijoitustensa päästöjen kehityksestä. Vertailukohtana on ollut Pariisin ilmastokokouksessa sovittu tavoite, että maapallon lämpeneminen pitäisi rajata 1,5 asteeseen.

­­– Analyysin pohjalta Varmassa päätettiin ruveta asuntokannan energiaremonttiin, joka tarkoittaa mm. sitä, että maalämpö ja aurinkosähkö korvaavat kaukolämmön osassa Varman kerrostaloja, Hanna Kaskela sanoo.

Kiinteistöille on tehty myös tulvariskikartoitus, koska Varman omistamista kiinteistöistä noin 70 % on pääkaupunkiseudulla ja niistä käytännössä kaikki sijaitsevat noin 10 kilometrin säteellä merenrannasta, jolloin niihin kohdistuu tavanomaista suurempi ilmastorasite.

Vuosi- ja yritysvastuuraportti samoissa kansissa

Vuosi- ja yritysvastuuraportissa kerrotaan Varman vuoden 2019 keskeiset tulokset sijoitustoiminnassa, strategian ja tavoitteiden toteuttamisessa sekä Varman vastuullisista teoista eläkevarojen hoitamisen, asiakkaiden, henkilöstön ja ympäristön näkökulmista.

Vuosi- ja yritysvastuuraportti 2019 on julkaistu pdf-raporttina osoitteessa varma.fi/vuosikertomus. Samasta osoitteesta löytyvät erillisinä raportteina myös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 sekä Hallinto-osio, joka sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Varman vuosi- ja yritysvastuuraportti julkaistaan englanniksi ja suppeana kokonaisuutena ruotsiksi viikolla 11.

 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2019 lopussa 48,7 miljardia euroa.

 

Lisätietoja:

  • Viestintä ja -yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander, puh. 040 709 9836
  • Vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela, puh. 040 584 5045
  • Viestintäpäällikkö Hanna Leskelä, puh. 040 703 5164

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@varma.fi.

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä