Palkka- ja taloushallinnon hyvällä yhteistyöllä päihitetään monta ongelmaa

Tulorekisterin käyttöön ottaminen puolitoista vuotta sitten muutti palkkojen ilmoittamisen lisäksi TyEL-maksujen maksamisrytmiä. Maksut ovat nyt lähes reaaliaikaisia, koska työntekijöiden palkkatiedot tulevat tulorekisteristä nopeasti Varman tietojärjestelmiin. Tihentyneen maksamisrytmin vuoksi yrityksissä kannattaa tehostaa henkilöstö- ja talouspuolen yhteistyötä palkkojen ilmoittamisessa ja niistä tulevien maksujen täsmäyttämisessä. 

HR:n ja taloushallinnon hyvä yhteistyö vähentää epäselvyyksiä

Yrityksen palkanlaskenta ilmoittaa tulorekisteriin maksetut palkat, tekee niihin mahdollisesti korjauksia ja ilmoittaa lisää. Kaikki palkkoihin tehdyt muutokset tulevat tiedoksi Varmaan ja ne huomioidaan TyEL-vakuutusmaksun laskemisessa hyvityksinä tai lisämaksuna.

Taloushallinnon kannalta yllättävät muutokset TyEL-laskutuksessa saattavat näyttää epäselviltä tai hankalilta. Yrityksessä olisikin hyvä käydä läpi ilmoittamisen rytmejä ja prosesseja sekä selvittää muutoksien vaikutukset palkka- ja taloushallinnon välillä.

Varman asiantuntijat pystyvät katsomaan yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen tulorekisteriin lähettämiä palkkatietoja ja selvittämään, miten ilmoitukset ovat vaikuttaneet asiakkaan TyEL-vakuutusmaksuun. Työeläkeyhtiö ei kuitenkaan voi muuttaa tai korjata tulorekisteriin ilmoitettuja palkkoja. Vain työnantajayritys voi ilmoittaa tai korjata palkkatietoja.

Palkkatietoihin tehtäviä muutoksia ja korjauksia ei varmasti pystytä koskaan täysin välttämään. Hyvä yhteistyö ja tiedonkulku HR:n ja taloushallinnon välillä kuitenkin helpottavat asioiden hoitamista ja vähentävät epäselvyyksiä.

Verkkolasku tarjoaa lisätietoa TyEL-laskun perusteista

Verkkolasku sisältää hyödyllistä lisätietoa, esimerkiksi tiedon tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen summasta, johon TyEL-maksu perustuu. Kannattaa selvittää, miten oma maksujärjestelmä voi poimia tuon tiedon verkkolaskulta.

Asiointipalvelun sähköiset työkalut apunasi

Varman asiointipalvelu tarjoaa taloushallinnon ammattilaisille kattavat sähköiset työkalut, joista löydät yksityiskohtaista ja lähes reaaliaikaista tietoa TyEL-maksuista.

  • Näet, paljonko tulorekisterin kautta on ilmoitettu kuukausittain ansioita, joista on pitänyt maksaa TyEL-maksu.
  • TyEL-maksut tilinpäätökseen -palvelusta löydät TyEL-maksutiedot kirjanpidon avuksi esimerkiksi kuukausittaiseen täsmäytykseen tai välitilinpäätöksiin. Lisäksi näet yhteenvedon TyEL-laskuista ja suorituksista tietyllä ajanjaksolla. 
  • Voit tehdä arvion kuluvan vuoden TyEL-maksusta esimerkiksi budjetin seurantaa tai tilinpäätöstä varten. Arviossa on huomioitu myös tilapäinen maksunalennus, joka on voimassa 1.5.-31.12.2020.

Lähes reaaliaikainen palkkatietojen ilmoittaminen ja tihentynyt maksamisrytmi vaativat yhä rutiinien hiomista. Me Varmassa neuvomme ja autamme mielellämme. Viestimme ajankohtaisista asioista ja uusista palveluistamme myös uutiskirjeissämme ja varma.fi -sivuillamme.

Heinäkuussa palvelemme vakuutusasioissa puhelimitse p. 010 192 100 ja chatissa ma-to kello 8–17 ja pe kello 8–16.

Muistathan...

Kesälomien koittaessa on lisäksi hyvä varmistaa, että yrityksessänne on riittävät valtuudet Varman asiointipalvelun käyttöön. Yrityksen asiointipalvelun pääkäyttäjä voi lisätä käyttäjiä ja antaa heille tarvittavat käyttöoikeudet palveluun.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä