Työeläkeotteelta näet sinulle kertyneen eläkkeen ja arvion tulevasta eläkkeestäsi - tarkista omat tietosi

Työeläkeote antaa konkreettisen kuvan siitä, miten maksetut työeläkevakuutusmaksut vaikuttavat kertyneeseen ja tulevaan eläkkeeseesi. Tiedot on hyvä tarkistaa vuosittain, jotta eläkeiän lähestyessä ei tule yllätyksiä. Mitä nuorempana olet tietoinen oman työskentelysi vaikutuksesta eläkkeeseen, sitä paremmin voit tulevaisuuteen varautua.

Eläkettä kertyy työansioista ja tietyistä palkattomien aikojen etuuksista

Eläkettä kertyy työstä saadusta palkasta ja tietyistä palkattomien aikojen etuuksista, esim. ansiopäivä- ja vanhempainraha. Työnantaja ottaa työeläkevakuutuksen ja ilmoittaa tiedot maksetuista ansioista tulorekisteriin kaikista 17–67 -vuotiaista, joille maksaa palkkaa vähintään 60,57 euroa kuukaudessa. 18–67 -vuotias yrittäjä vakuuttaa itsensä, kun työtulo eli oman työpanoksen rahallinen arvo, on vähintään 7 958,99 euroa ja hän on toiminut yrittäjänä vähintään 4 kuukautta.

Tarkista oma eläketurvasi kehitys työeläkeotteelta ja huomioi mahdolliset poikkeusajan vaikutukset

Sähköiseltä työeläkeotteelta näet kootusti yhdellä silmäyksellä sinulle kertyneen eläkkeen määrän ja arvion tulevasta eläkkeestäsi alimmassa, ylimmässä ja tavoite-eläkeiässäsi. Nämä tiedot perustuvat työeläkeotteella oleviin ansio- ja etuustietoihin, joten tiedot onkin syytä tarkistaa vuosittain. Kun tiedot ovat ajan tasalla, ovat eläkekertymä ja eläkearviotkin oikein.

Koronapandemia on vaikuttanut tänä vuonna laajasti kaikkien suomalaisten elämään. Lomautus ja jopa työsuhteen päättyminen on koskettanut useaa, ja tällä on ollut vaikutusta luonnollisesti myös työeläkeotteen tietoihin. Eläkearvioiden määrät ovat aikaisempaa pienempiä henkilöillä, joilla ei ole ollut tietojen tarkasteluhetkeä edeltävältä kuukaudelta ansioita. Eläkearvioissa ei ole voitu huomioida eläkkeen kertymistä eläkeikään asti, koska ansiotietoja ei ole. Eläkearviossa näytetäänkin vain kertyneen eläkkeen määrä. Eläkkeen kertyminen työansioista loppuu silloin, kun palkanmaksukin loppuu. Eläkettä kertyy kuitenkin työttömyyskassan maksaman ansiopäivärahan perusteella alimpaan vanhuuseläkeikään asti.

Kuka saa työeläkeotteen?

Työeläkeotteen saavat Suomessa asuvat 18–68 -vuotiaat työntekijät ja yrittäjät, joilla on työeläkelakien mukaan vakuutettua työskentelyä.

Kaikki Varmassa vakuutetut työntekijät ja yrittäjät pääsevät katsomaan kattavat ja reaaliaikaiset tietonsa haluamanaan aikana sähköiseltä otteelta. Postitse lähetämme työeläkeotteita joka kolmas vuosi niille, ketkä eivät ole tarkistaneet tietojaan sähköiseltä otteelta. Tänä vuonna postitamme työeläkeotteita alle 59-vuotiaille, jotka ovat syntyneet touko-elokuussa sekä 1951-1961 syntyneille. Katso tarkempi lähetysaikataulu.

Mitä tietoja työeläkeotteella näytetään?

Varman sähköisellä työeläkeotteella on ansio- ja etuustiedot kuluvalta ja kuudelta edelliseltä kalenterivuodelta. Lisäksi otteelta löytyy arviolaskelma, johon on koottu vastaavat tiedot koko työuralta. Postitse lähetettävässä työeläkeotteessa ei ole tietoja kuluvalta vuodelta.

Sähköinen työeläkeote on reaaliaikainen, sillä työnantajan tulorekisteriin ilmoittamat ansiotiedot näkyvät otteella palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 8. päivänä. Etuustiedot ovat usein alkuvuonna otteelta puuttuneet, mutta vuodesta 2021 alkaen myös etuustiedot näkyvät otteella reaaliaikaisesti, kun etuustietojen ilmoittajat, esimerkiksi Kela ja työttömyyskassat siirtyvät tulorekisterin käyttäjiksi.

Tarkista tietosi ja tee tarvittaessa korjauspyyntö

Oma työeläkeote on hyvä tarkistaa vuosittain. Jos kaikki tiedot ovat kunnossa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos vuoden 2020 tai 2019 tiedoissasi on korjattavaa, ilmoita siitä työnantajallesi. Työnantajasi korjaa tiedot tulorekisteriin, ja tätä kautta tiedot päivittyvät työeläkeotteellesi. Jos huomaat virheitä tai puutteita vuotta 2019 edeltävissä tiedoissa, tee selvityspyyntö Varman asiointipalvelussa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä