Kysely kuntoutuskumppaneille: Korona toi kuntoutukseen digiloikan

Varma kuntoutuskumppaneilleen tekemä kysely kertoo, että koronakevät vaikutti ammatilliseen kuntoutukseen pelättyä vähemmän. Työkokeilupaikkojen löytämisessä oli alakohtaisia haasteita, mutta koulutukset ovat edenneet hyvin. Samalla kuntoutuksessa tehtiin digiloikka, kun etäkuntoutukset yleistyivät.

Varma tekee yhteistyötä ammatillista ura- ja kuntoutusohjausta tarjoavien yritysten eli kuntoutuskumppanien kanssa. Kumppaneilta Varman kuntoutujat saavat henkilökohtaisen valmentajan, joka on apuna pohtimassa kuntoutujan terveydentilalle sopivaa kuntoutussuunnitelmaa. Ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat useimmiten työpaikalla tapahtuva työkokeilu tai kouluttautuminen uuteen ammattiin.

Työkokeiluihin oli haasteellisempaa päästä

Teimme kesäkuussa kuntoutuskumppanillemme kyselyn koronan vaikutuksista ammatilliseen kuntoutukseen ja kumppaneiden toimintaan.

Vastausten mukaan korona on vaikuttanut erityisesti työkokeilupaikkojen löytymiseen.

- Alussa korona hidasti työkokeiluprosesseja ja osa jo sovituista työkokeiluista keskeytyi tai siirtyi. Esiin nousi paljon toimialakohtaisia eroja. Sosiaali- ja terveysalan sekä toimistoalan tehtävissä työkokeilupaikkojen löytyminen osoittautui suurimmaksi haasteeksi. Osaan toimialoista korona ei kumppaneiden mukaan vaikuttanut juuri lainkaan ja tilanne on tuonut uusia mahdollisuuksia työkokeilujen toteuttamiseen esimerkiksi etätyöskentelynä. Kumppanit ovat kevään aikana seuranneet aktiivisesti työmarkkinoita ja keskittyneet aloihin, joissa on vetovoimaa koronasta huolimatta, kertoo kuntoutusasiantuntija Nina Kylä-Utsuri.

Koulutus on toinen ammatillisen kuntoutuksen yleisistä keinoista.

- Jo käynnissä olleet koulutukset ovat edenneet kumppaneiden arvion mukaan pääsääntöisesti hyvin. Oppilaitokset reagoivat tilanteeseen nopeasti ja suuri osa koulutuksista on pystytty toteuttamana ilman lähiopetusta. Osa työssäoppimisjaksoista ja harjoitteluista on kuitenkin jouduttu siirtämään syksyyn, kertoo eläkeratkaisuasiantuntija Reetta Laapotti.

Huolta koronan toisesta aallosta

Miltä tilanne näyttää Varman kuntoutuskumppaneilla nyt, kun yhteiskunnan rajoituksia on purettu? Entä millaisia vaikutuksia kumppanit näkevät koronan tuoneen sisäiseen toimintaansa?  

- Kesäkuun alussa useat kumppaneista kokivat tilanteen palanneen jo normaaliin ja ammatillisen kuntoutuksen prosessit olivat päässeet etenemään. Poikkeuksellisen paljon työkokeiluja oli käynnistymässä kesän aikana myös tavallisesti hiljaisempina lomakuukausina, kertoo Nina Kylä-Utsuri.

Kaikki kumppanit vastasivat, että ovat valmistautuneet poikkeusaikojen päättymiseen ja useat heistä uskoivat tilanteen palaavan normaaliksi viimeistään syksyn aikana.

- Kumppanit ovat valmistautuneet mahdollisiin suuriin kuntoutettavien määriin esimerkiksi lisäämällä aikoja ohjaustyöhön, rekrytoiden uusia työntekijöitä ja panostamalla kehitystyöhön. Riskiryhmiin kuuluvien kuntoutussuunnitelmia on pyritty edistämään niin, että kuntoutusohjelmat voisivat käynnistyä heti kesän jälkeen. Toisaalta myös huoli koronan toisesta aallosta heijastui vastauksissa, Nina Kylä-Utsuri jatkaa.

Kevään tuomat ongelmat ja tulevien haasteiden ennakointi nostivat esiin myös positiivisia vaikutuksia kumppaneiden toimintaan. Aikaisemmin kasvotusten tapahtuva ohjaustyö muuttui täysin etätyömenetelmin toteutettavaksi, mikä on koettu tehokkaana ja toimivana.

- Kumppanit ovat kehittäneet kevään aikana yhä sujuvampia etäkuntoutuksen menetelmiä, joissa kevennetään lähitapaamisten määriä ja tuetaan kuntoutujaa osittain itsenäisen kuntoutusprosessin toteuttamisessa. Kuntoutussuunnitelman laatimisen yhteydessä kuntoutujille on opetettu uudenlaisia digitaitoja ja uudenlaisen osaamisen kautta moni kuntoutuja on ottanut huiman digiloikan, kertoo Reetta Laapotti.

Kyselyn tuloksista näkyi, että Varman ja kumppanien yhteistyö on toiminut poikkeusoloista huolimatta hyvin.

- Selkeä viestintä, joustavuus, avoin keskusteluyhteys sekä nopea reagointi kuntoutujien tilanteisiin ja työmarkkinoiden heilahteluihin ovat jatkossakin avainasemassa Varman ja kumppaneiden yhteistyössä. Näin varmistamme yhdessä kuntoutujille mahdollisimman mutkattoman polun takaisin työelämään, painottavat Nina Kylä-Utsuri ja Reetta Laapotti.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä