Työelämän yhdenvertaisuutta kehitetään tekojen kautta - Varma on Helsinki Priden virallinen kumppani

Varma on Helsinki Priden virallinen kumppani vuonna 2020 jo toista vuotta peräkkäin. Tavoitteenamme on edistää yhdenvertaista työelämää läpi vuoden.

– Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat arvoja, jotka tulevat todeksi lopulta vain tekojen kautta. Työelämän yhdenvertaisuus on erityisen merkityksellistä, sillä työn äärellä vietetään iso osa elämästä. Välillä työtehtävät ovat stressaavia ja uudet haasteet vaativia, tai työtä tehdään koronan vuoksi poikkeustoimien keskellä. Kaikesta tästä selviää, jos töissä on turvallinen ja levollinen olo. Siksi haluamme varmistaa, että jokainen työntekijämme, asiakkaamme tai kumppanimme saa tehdä työtään omana itsenään, sanoo HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola.

Monimuotoisuuden edistäminen on Varmassa tärkeä vastuullisuustavoite.

– Haluan painottaa, että monimuotoisuuden kehittäminen ei ole meille vain projekti tai tapahtuma kerran vuodessa. Se on arkisia toimenpiteitä sen eteen, ettei kukaan jäisi yksin. Se on päämäärätietoista ja usein hauskaakin työtä, jonka hedelmät vaikuttavat monella tasolla. Monimuotoisuudella ja sen edistämisellä on suora yhteys henkilöstön hyvinvointiin, suoritukseen, organisaation maineeseen ja tulokseen sekä työnantajakuvaan, Viippola muistuttaa.

Työelämän yhdenvertaisuutta kehitetään yhdessä

Varmassa toimii oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä, joka suunnittelee yhtiön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön painopisteet sekä edistää ja seuraa toimenpiteiden toteutumista ympäri vuoden. Ryhmän yhtenä painopisteenä ovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiat. Varman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön kehittämiseen voi osallistua kuka tahansa varmalainen.

– Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat ovat koko Varman asia ja koskevat meitä kaikkia. Siksi on tärkeää, että kokonaisuutta on suunnittelemassa ja tekemässä osallistujia eri puolilta Varmaa, toteaa Viippola.

Tänä kesänä toteutetun kyselyn mukaan varmalaisten kokemukset tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta ovat parantuneet kahden vuoden takaisesta kyselystä merkittävästi niin sukupuolen, eri-ikäisten kuin eri vähemmistöjen kohtelun osalta.

– Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn avoimissa kommenteissa kiiteltiin Varman aktiivisuutta kehittää yhdenvertaisuutta. Kyselyn mukaan kokonaistyytyväisyys on jo erinomaisella tasolla eli 4,5 (asteikolla 1-5). Erilaisuuden hyväksyminen työyhteisöissä on edelleen tärkeä teema, emmekä ole suinkaan valmiita, vaan kehitystyötä jatketaan, kertoo Viippola.

Viime vuosina Varmassa on kehitetty esimerkiksi palkkauksen läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta, sukupuolten välistä tasa-arvoa urakehityksessä ja monimuotoisuuden lisäämistä. Myös koulutukset ja keskustelun ylläpitäminen monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta ovat keskeisessä asemassa, jotta aihetta ymmärrettäisiin paremmin.

Tänä vuonna Varmassa laadittiin uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita käsittelevä verkkokurssi, jonka tavoitteena on vahvistaa varmalaisten osaamista ja saada pohtimaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitystä. Varma kannustaa myös asiakkaitaan vahvistamaan monimuotoista työkulttuuria.

– Haluamme jakaa omia oppejamme ja lisätä tietoa sekä toisaalta oppia itse lisää monimuotoisuudesta sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä asiakasyrityksissämme. Siten voimme yhdessä laajemmin poistaa mahdollisia esteitä, joita vähemmistöt työpaikoilla kohtaavat, kertoo Katri Viippola.


Asiakaspäällikkö Jari Markwort ja HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola vuoden 2019 Pride-kulkueessa. 

Ennakkoasenteet syyniin Pride-viikolla

Helsinki Pride -viikon juhlintaa siirrettiin tänä vuonna koronan vuoksi, ja viikkoa vietetään poikkeuksellisesti 7.-13. syyskuuta. Poikkeuksellisen viikosta tekee myös se, ettei virallista ja yhtenäistä Pride-kulkuetta tulla tänä vuonna näkemään. Helsinki Pride -yhteisö järjestää lauantaina 12.9. kuitenkin verkkokulkueen, jonka lisäksi Prideä voi tehdä näkyväksi sateenkaaren väreissä ulkona itse valitsemillaan reiteillä.

Varman Salmisaaren toimiston edustalla liehuvat sateenkaariliput Pride-viikon ajan ja Länsiväylän puoleista seinää koristaa suuri Pride-lakana. Pride-viikolla varmalaisille järjestetään luento, jonka teemana on tiedostamattomat ennakkoasenteet ja niiden vaikutus työelämässä. Tilaisuuden tarkoituksena on tutustua monimuotoisuuden ulottuvuuksiin ja kasvattaa tietoisuutta siitä, miten itse reagoi erilaisuuteen.

– Tiedostamattomia ennakkoasenteita on meillä kaikilla. Tyypillisimmin ne liittyvät sukupuoleen, kansallisuuteen, seksuaalisuuteen tai etnisyyteen. Tiedostamattomat ennakkoluulot livahtavat huomaamatta ajatuksiimme ja käytökseemme, mutta niistä voi oppia pois, jos niihin ryhtyy kiinnittämään huomiota. Juuri tämän herättelyn vuoksi haluamme valmentaa tästä teemasta esihenkilöitämme ja asiantuntijoitamme, jotta herättäisimme motivaation oppia uudenlaista ajattelua", kertoo Katri Viippola.

Helsinki Pride

  • Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeustapahtuma. Tänä vuonna Pride-viikkoa vietetään 7.-13.9. Tapahtuma muistuttaa, että yhtäläiset oikeudet kuuluvat kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta.
  • Pride-viikon järjestää Helsinki Pride -yhteisö, jonka tavoitteena on poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta.
  • Varman eläkepalvelujohtaja Arto Hartikainen osallistuu Accenturen ja Helsinki Pride -yhteisön toteuttamaan Pride Talk -paneelikeskusteluun keskiviikkona 9.9. Paneelissa ovat mukana myös Trasek ry, Kela, Pohjola Vakuutus, VR, Inklusiiv ry ja Sinebrychoff.
  • Tutustu Pride-viikon tapahtumiin.

Kohti monimuotoista työelämää -webinaari 4.11.2020

Miten monimuotoisuutta voi vaalia ja vahvistaa työpaikalla? Millä konkreettisilla teoilla juhlapuheista ja julistuksista tehdään osa arkea?

Varma järjestää webinaarin työelämän monimuotoisuudesta 4.11.2020 klo 9-10.30. Merkitse tilaisuus jo kalenteriisi ja tule kuulemaan ajatuksia ja hyväksi koettuja vinkkejä, kuinka monimuotoisuutta voisi edistää työpaikalla eri vähemmistöjen näkökulmasta.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä