Vahvistamme asiantuntemustamme työkyvyttömyysriskin hallinnassa ja tiedolla johtamisessa – nimityksiä Varmassa

Varman tavoitteena on tukea asiakkaitamme vaikuttavassa työkyvyttömyysriskin hallinnassa, jossa painottuvat erityisesti datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen sekä mielenterveyden häiriöistä johtuvan työkyvyttömyyden ennaltaehkäiseminen. Myös asiakasyritysten, työterveystoimijoiden ja työeläkeyhtiön välisen työterveysyhteistyön kehittäminen on jo pitkään ollut keskeinen osa toimintaamme. Varmassa on tehty nimityksiä, joilla vahvistamme asiantuntemustamme näillä alueilla. 

Kirsi Karvala (LT) on nimitetty johtavaksi asiantuntijalääkäriksi lääkäritoimintoon 1.9. alkaen. Hän on aiemmin työskennellyt Työterveyslaitoksessa ylilääkärinä, Varmassa asiantuntijalääkärinä sekä viimeksi Kevassa johtavana ylilääkärinä. Kirsi Karvala on yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri sekä vakuutuslääketieteen dosentti.

–Kirsi Karvalan laaja-alainen kokemus vakuutuslääketieteestä ja työterveyshuollosta vahvistaa lääkäritoimintoamme. Ratkaisutoimintaan osallistumisen lisäksi hänen työtehtäviinsä kuuluvat yhteistyö asiakasyritysten kanssa sekä vakuutuslääketieteellisen toiminnan kehittäminen ja seuranta, jotta pystymme vastaamaan lisääntyvän työkyvyttömyyden työpaikoille ja työeläkejärjestelmälle tuomiin haasteisiin, sanoo ylilääkäri Jan Schugk.

Kirsi-Karvala.jpg

Kirsi Karvala

Pia Kontti (terveydenhoitaja AMK) on nimitetty työkykyjohtajaksi työkyvyttömyysriskin hallinta -toimintoon 1.8. alkaen. Hän on aikaisemmin työskennellyt Varmassa myyntijohtajana sekä tätä ennen työterveyshuoltoalan organisaatioissa.

–Pia Kontin kokemus asiakkaiden kanssa tehdystä yhteistyöstä sekä työterveys- että työeläkealalla auttaa meitä ymmärtämään asiakkaiden tarpeita niin organisaation kuin yksilönkin työkykysyklin eri vaiheissa sekä hallitsemaan työkyvyttömyysriskiä entistäkin asiakaslähtöisemmin, sanoo työkykypalveluista vastaava johtaja Pauli Forma.

Pia-Kontti.jpg

Pia Kontti

Riku Louhimo (FT) on nimitetty työkyvyttömyysriskin datakyvykkyyden kehityspäälliköksi työkyvyttömyysriskin hallinta -toimintoon 1.8. alkaen. Hänen tehtävänään on kehittää Varman valmiuksia työkyvyttömyysriskin hallinnassa dataa ja analytiikkaa hyödyntämällä. Louhimo siirtyi Varmaan Työterveyslaitokselta, jossa hän vastasi mm. kansallista työelämän tilannekuvaa luovan Työelämätieto-palvelun kehittämisestä ja ylläpidosta.

–Riku Louhimon kokemus ja osaaminen auttaa meitä kehittämään datalähtöistä työkyvyttömyysriskin hallintaa ja integroitumaan työkyvyttömyysriskin hallinnan ekosysteemiin, sanoo Pauli Forma.

Riku-Louhimo.jpg

Riku Louhimo

Mika Nikkola (DI) on nimitetty data- ja digipalvelujohtajaksi tietohallintoon 10.8. alkaen. Hänen vastuullaan on tiedolla johtamisen ja digitaalisten palveluiden kehittäminen koko Varman tasolla. Nikkola siirtyi Varmaan Solitalta, jossa hän on toiminut konsulttina datakyvykkyyden kehittämisessä. Hänellä on myös laaja kokemus data ja digikehittämisen alueelta Mandatum Lifesta, Fonectalta ja Postista.

–Mika Nikkolan laaja kokemus data- ja digipalveluiden kehittämisestä vahvistaa entisestään digipalveluiden alueella tehtyä hyvää työtä ja tuo lisävoimaa datalähtöisen työkyvyttömyysriskin hallintaan, sanoo tietohallintojohtaja Tiina Kurki.

Mika-Nikkola.jpg

Mika Nikkola

 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2020 lopussa 43,6 miljardia euroa.

Lisätietoja:

  • Ylilääkäri Jan Schugk, puh. 040 594 1448
  • Työkykypalveluista vastaava johtaja Pauli Forma, puh. 040 525 4530 
  • Tietohallintojohtaja Tiina Kurki, puh. 040 550 6336
  • Viestintäpäällikkö Hanna Leskelä, puh. 040 703 5164

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@varma.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä