Varma mukana järjestämässä Sara Hildénin taidemuseon kansainvälistä arkkitehtuurikilpailua

Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen suunnittelusta Tampereelle on käynnistynyt kansainvälinen, yleinen arkkitehtuurikilpailu. Sen järjestävät työeläkevakuutusyhtiö Varma, Sara Hildénin Säätiö ja Tampereen kaupunki. Suunnittelukilpailu käydään 31.8.–2.12.2020, ja kilpailutulokset julkistetaan alkuvuodesta 2021. Investointi uuteen taidemuseorakennukseen on Varmalle ainutlaatuinen.

Taidemuseon uudisrakennukselle aiottu alue rajautuu Kuninkaankatuun, Wilhelm von Nottbeckin puistoon, Polttimonkatuun sekä nykyiseen Pääkonttori-rakennukseen Finlaysonin alueella. Arkkitehtuurikilpailu Tampereen kaupungin historialliseen keskustaan on kansainvälisesti kiinnostava ja haastava suunnittelutehtävä. Se on jo herättänyt kiinnostusta alan ammattikunnassa, ja kilpailuun odotetaan runsasta osanottoa sekä laadukkaita ja vaikuttavia ehdotuksia.

– Kilpailijoilta edellytetään korkeatasoisen arkkitehtuurin lisäksi etenkin arvokkaan kulttuuri- ja viherympäristön sekä kaupunkirakenteen huomioimista. Kilpailuehdotusten tulee olla toiminnallisesti ja teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Myös elinkaari tulee huomioida, kertoo kilpailun tuomariston puheenjohtaja, Tampereen kaupungin apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Finlaysonin alueen kiinteistöjen omistajana ja kehittäjänä Varma iloitsee Sara Hildénin museon uudesta sijainnista ja rakennuksesta.

– Uusi taidemuseo tukee Tampereen läntisen keskustan elinvoimaisuutta ja vahvistaa Finlaysonin alueelle jo muodostuneen kulttuuritoimintojen, vapaa-ajanviettopaikkojen ja työpaikkojen keskittymän houkuttelevuutta. Odotamme suurella mielenkiinnolla arkkitehtuurikilpailun ehdotuksia tulevan rakennuksen arkkitehtuurista ja ilmeestä, sanoo Varman kiinteistöpäällikkö Kai Niinimäki.

Uusi iso taidemuseo mahdollistaa kansainvälisen tason kasvavan kokoelman

Sara Hildénin taidemuseolle neliöiltään kaksinkertainen ja museotekniikaltaan uusi rakennus mahdollistaa kasvavan kokoelman ja vaihtuvien näyttelyiden samanaikaisen esilläpidon. Museo on kansainvälisen tason taidekokoelmallaan merkittävä veto- ja pitovoimatekijä Tampereella.

– Varmalle investointi uuteen taidemuseorakennukseen on ainutlaatuinen ja sen mahdollistaa tiivis yhteistyö Tampereen kaupungin ja Sara Hildénin Säätiön kanssa, Kai Niinimäki sanoo.

Taidemuseon johtajan Päivi Loimaalan mukaan keskeinen sijainti Finlaysonin alueella parantaa museon saavutettavuutta.

– Vanhat tehdasrakennukset ja kulttuuriympäristö yhdessä uuden arkkitehtuurin ja taiteen kanssa mahdollistavat kaupunkilaisille ja vieraillemme uudet yhteiset elämykset, Loimaala sanoo.

Arkkitehtuurikilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa ja liiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Asemakaavan muutos laaditaan kilpailun tulosten pohjalta. Tuomaristoon kuuluvat professori arkkitehti Rainer Mahlamäki ja arkkitehti Pauno Narjus SAFA:sta, Sara Hildénin taidemuseon johtaja Päivi Loimaala, taidemaalari, kuvataiteen tohtori Silja Rantanen Sara Hildénin Säätiöstä, kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio ja kiinteistöpäällikkö Kai Niinimäki Varmasta sekä Tampereen kaupungilta apulaispormestari Jaakko Stenhäll (pj.), kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, hankearkkitehti Minna Tuominen, asemakaavapäällikkö Elina Karppinen ja yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen.

Kilpailuohjelmaan on koottu pohjatietoja ja selvitysaineistoa Sara Hildénin taidemuseon toiminnasta ja kokoelmista, Finlaysonin alueen kulttuuriympäristöstä, Wilhelm von Nottbeckin puistosta, alueen liikenneverkosta, Tampereen kaupungin käyttämästä viherkertoimesta sekä rakentamisolosuhteista.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2020 lopussa 45,3 miljardia euroa. 

Sara Hildénin taidemuseo on Tampereen kaupungin ylläpitämä taidemuseo, jonne on pysyvästi sijoitettu Sara Hildénin säätiön omistama suomalaisen ja ulkomaisen modernin ja nykytaiteen kokoelma. Tampereen kaupungin ja Sara Hildénin säätiön välinen sopimus museon perustamisesta solmittiin vuonna 1975. Yleisölle museo avattiin helmikuun 11. päivänä 1979.

Vireästi kasvava Tampere on Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki ja lähikuntineen Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu, jossa asuu noin 370 000 asukasta. Tampereen talous on keskittynyt palveluihin ja korkean teknologian yrityksiin. Kahden suuren järven Pyhäjärven ja Näsijärven muodostamalla kannaksella sijaitseva yliopisto- ja korkeakoulukaupunki on vetovoimainen osaamisen, kaupan ja kulttuurin keskus, jonne on helppo tulla. Tampere hakee parhaillaan vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Lisätietoja:

Kiinteistöpäällikkö Kai Niinimäki, Varma, puh. 040 729 8144, kai.niinimaki(at)varma.fi

Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, Varma, puh. 0400 129 500,  katri.viippola(at)varma.fi  

Apulaispormestari Jaakko Stenhäll, puh. 045 137 8505, jaakko.stenhall(at)tampere.fi

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen puh. 040 800 4908, elina.karppinen(at)tampere.fi

Museonjohtaja Päivi Loimaala, Sara Hildénin taidemuseo, puh. 040 580 6552, paivi.loimaala(at)tampere.fi

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm puh. 0400 205 044, virpi.ekholm(at)tampere.fi

Sara Hildénin taidemuseon sivu: https://www.sarahildenintaidemuseo.fi/

Voisit olla kiinnostunut myös näistä