Vastuullinen sijoittaja odottaa, että palkitseminen on johdonmukaista ja tavoitteellista

Linkitys yrityksen liiketoimintastrategiaan ja pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen korostuivat parhaiden suomalaisten yritysten palkitsemispolitiikkojen arvioinnissa. Politiikkoja arvioitiin ensi kertaa tänä kesänä. Vastuullinen sijoittaja odottaa lisäksi, että palkitseminen on johdonmukaista ja että palkitsemisella on selkeät tavoitteet.

Varman vastuullisen sijoittajan johtaja Hanna Kaskela oli kevään ja kesän aikana mukana työryhmässä, joka analysoi ensimmäistä kertaa suomalaisten pörssiyhtiöiden palkitsemispolitiikoita ja valitsi näistä parhaat 26.8.2020. Valinnan tavoitteena oli edistää hyviä käytäntöjä palkitsemisraportoinnissa ja palkita laadukkaimmin laaditut palkitsemispolitiikat. Suomalaisten pörssiyhtiöiden palkitsemispolitiikat arvioitiin niiden sisällön, relevanttiuden ja lukijaystävällisyyden mukaan kolmessa eri yhtiökokoluokassa.

Palkitsemispolitiikka on Hanna Kaskelan mukaan vastuullisen sijoittajan näkökulmasta osa hyvää hallintotapaa ja se lisää yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä sijoittajille ja muille sidosryhmille. Se mitä politiikan edellyttämästä varsinaisesta tekemisestä raportoidaan, on useimmiten sosiaalista ja ympäristövastuuta.

– Hyvä palkitsemispolitiikka ei kuvaan pelkästään, mitä on tehty palkitsemisen saralla, vaan usein myös miksi näin on tehty. Hyvästä palkitsemispolitiikasta käy ilmi, miten palkitaan. Palkitsemispolitiikassa on lisäksi perusteltava, miten se edistää yhtiön liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä, Kaskela sanoo.

– Vastuullisessa sijoittamisessa hyödynnetään tänä päivänä yhä enemmän numeerista dataa. Tästä hyötyvät ne yhtiöt, joiden palkitsemispolitiikoissa on selkeästi kuvatut suoritusmittarit liiketoimintatavoitteisiin pääsemiseksi, Kaskela jatkaa.

Palkitsemispolitiikat ja -käytännöt yhtiökokouksiin äänestettäväksi pörssiyhtiöissä

Euroopan Unionin Osakkeenomistajien oikeuksia koskeva direktiivi edellytti tänä vuonna ensimmäistä kertaa, että pörssiyhtiöt toivat palkitsemispolitiikat ja -käytännöt yhtiökokouksiin äänestettäväksi. Yhtiökokoukselle jaettavan materiaalin tulee esitellä nykyistä tarkemmin yrityksen palkitsemispolitiikka ja toteutettu palkitseminen.

Pörssiyhtiöiden hallinnointikoodi on edellyttänyt toimitusjohtajan palkitsemiselta täyttä avoimuutta Suomessa jo vuodesta 2003 lukien. Viisitoista vuotta myöhemmin EU lisäsi osakkeenomistajien oikeuksia koskevaan direktiiviin säännökset pörssiyhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin esittämisestä yhtiökokoukselle.

 

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä