Varma etenee tiedolla johtamisessa ottamalla käyttöön uuden ennustemallin työkyvyttömyysriskin tunnistamiseen

Varma on kehittänyt ennustemallin työkyvyttömyysriskin tunnistamiseen. Pystymme nyt aikaisempaa paremmin arvioimaan datalähtöisesti työkyvyttömyysriskin määrää asiakasyrityksissämme. Asiakkaillemme tämä näkyy tarkempana työkyvyttömyysriskin tunnistamisena, Varman tuen parempana kohdentamisena ja näin parempana vaikuttavuutena sekä myöhemmin kokonaan uusina datalähtöisinä palveluina.

Työeläkeyhtiölle kertyy perustehtävässään monipuolista dataa, jota voidaan hyödyntää työkyvyttömyysriskin hallinnassa. Varman ennustemallissa hyödynnetään sosio-demografisia taustatietoja sekä tietoja kuntoutus- ja eläke-etuuksista. Malliin valitut näkökulmat liittyvät vahvasti työeläkeyhtiön rooliin työkyvyttömyysriskin hallinnassa.

- Koko asiakaskannassa hyödynnettävän ennustemallin tavoitteena on tunnistaa aiempaa paremmin mahdollista kohonnutta ja korkeaa työkyvyttömyyseläkeriskiä. Näin varmistamme riskitekijöiden tarkemman tarkastelun kattavuuden, sanoo vakuutustekniikan johtaja Ritva Tarkiainen.

Varmalla on jo aiemmin ollut työkaluja työkyvyttömyysriskin tunnistamiseen, mutta nyt työkyvyttömyysriskiä voidaan tunnistaa huomattavasti kattavammin dataa hyödyntäen.

Työeläkeyhtiö vaikuttaa työkyvyttömyyseläkeriskiin ohjaamalla asiakasyrityksiään riskien tunnistamisessa ja oikeanlaisten toimenpiteiden valinnassa. Tässä työeläkevakuuttajalle perustoiminnassaan kertyvä data ja osaaminen ovat avainasemassa.

Ennustemalli lisää työkykyjohtamisen vaikuttavuutta

- Olemme innoissamme kehitysaskeleista datalähtöisessä työkyvyttömyysriskin hallinnassa. Jatkamme kehitystyötä mallin kehittämisessä ja uusien datalähteiden hyödyntämisessä tietosuojaa koskevia säännöksiä tarkasti noudattaen. Työkyvyttömyysriskin kehittyneellä tunnistamisella lisäämme työkykyjohtamisen vaikuttavuutta, sanoo Varman työkykypalveluista vastaava johtaja Pauli Forma.

- Asiakkaamme hyötyvät, koska löydämme aikaisempaakin paremmin oikeanlaiset asiakkaiden tilanteeseen sopivat yhteistyötavat työkykyjohtamisessa. Ottamamme kehitysaskel avaa myös tietä kokonaan uudenlaiselle tiedolla johtamiselle ja siihen liittyville digitaalisille palveluille, jotka uudistavat perinteistä työkykyjohtamista. Pohjaamme uusien palvelujen kehitystyön datan ohella työkyvyttömyyttä koskevaan tutkimustietoon, sanoo Forma.

Hyödyt yrityksille konkretisoituvat aikaisempaa parempana työkyvyttömyyskustannusten hallintana. Yhteiskunnallisella tasolla hyödyt näkyvät korkeampana työllisyysasteena ja pidempinä työurina. Yksittäisten työntekijöiden näkökulmasta tämä tarkoittaa kestävämpää työkykyä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksia. 

Malli tulee mukaan asiakastyöhön asteittain seuraavan puolen vuoden aikana. Ennustemallin kehitystyö jatkuu, jolloin työkyvyttömyysriskin tunnistamisen tarkkuus paranee edelleen.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2020 lopussa 46,8 miljardia euroa.

Lisätietoa

  • Työkykypalveluista vastaava johtaja Pauli Forma, puh. 040 525 4530, pauli.forma(at)varma.fi
  • Vakuutustekniikan johtaja Ritva Tarkiainen, puh. 040 577 3088, ritva.tarkiainen(at)varma.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä