Varma palkittiin parhaana kesätyönantajana suurten yritysten sarjassa

Varma valittiin vuoden 2020 parhaimmaksi kesätyönantajaksi suurten yritysten sarjassa Vastuullisin kesäduuni -kilpailussa. Vastuullinen kesäduuni -kampanjan järjestämässä kilpailussa palkitaan vuosittain parhaat työnantajat kesätyöntekijöiden antamien arvioiden perusteella.

Varma nousi vastuullisimmaksi kesätyönantajaksi vuonna 2020 suurten yritysten joukossa. Vastuullinen kesäduuni -kampanjan toteuttamassa tutkimuksessa kesätyöntekijöiden kokemuksia kartoitettiin kuudelta kesätyön osa-alueelta eli hakijakokemuksen, perehdytyksen ja ohjaamisen, työtehtävien mielekkyyden, tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden, kirjallisen työsopimuksen ja yleisen tyytyväisyyden osalta.

– Sijoittuminen Vastuullisin kesäduuni -kilpailussa suurten yritysten kärkeen on meille tärkeä palaute. Kesätyö on merkittävä askel nuoren työidentiteetin rakentamisessa, ja siksi haluamme olla käytännön teoin tukemassa nuorten kiinnittymistä työelämään. Olemme jo useana vuonna peräkkäin tarjonneet kesätyöntekijöillemme juuri sen ensimmäisen oman alan työpaikan. Erityinen kiitos palkinnosta kuuluu meidän upeille kesätyöntekijöillemme sekä heidän esihenkilöilleen, kiittää Varman HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola.

Viippola muistuttaa, että kesätöiden kautta vahvistetaan nuorten kiinnostusta ja ymmärrystä työelämää kohtaan. Myös nuorten mielikuvat yritysten vastuullisuudesta luodaan jo varhaisessa vaiheessa.

Tutkimuksen tulosten mukaan Varman kesätyöntekijät ovat viihtyneet erinomaisesti kesätöissään. Kokonaistyytyväisyys sekä suositteluhalukkuus arvioitiin sarjan parhaaksi. Kesätyön osa-alueista kolme, työhakuvaihe, perehdytys ja ohjaaminen sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, ylsivät kolmen parhaan joukkoon ja työtehtävien mielekkyys sijalle 4. Kesätyöntekijät antoivat kesätyökokemukselleen keskiarvosanaksi 3.80 asteikolla 1-4.

Kesätyö auttaa selkeyttämään omia uranäkymiä

Poikkeuksellinen kevät ja etätyöskentely haastoivat varmalaisia miettimään, kuinka hyvä kesätyökokemus varmistetaan.

– Perehdytykset ja tiimiin tutustuminen hoituivat hyvin videoyhteyksillä. Korostimme esihenkilöiden suuntaan, että näinä aikoina on erityisen tärkeää vahvistaa ja pitää huolta yhteisöllisyydestä, kun töitä tehdään etänä. Kesätyöntekijöille painotimme, että heillä tulee olla matala kynnys esittää kysymyksiä, jotta ei syntyisi tilannetta, jossa jäädään yksin pähkäilemään asioita. Palautteen mukaan tässä onnistuimmekin hyvin, kertoo HRD-päällikkö Pauliina Heiskanen.

Huolellisen perehdytyksen ja yhteisöllisyyden varmistamisen lisäksi kesätyöntekijöitä kannustetaan verkostoitumaan asiantuntijoiden ja muiden kesätyöntekijöiden kanssa.

– Kannustan kesätyöntekijöitä aina rohkeasti sparrailemaan asiantuntijoidemme kanssa. Keskustelu alan asiantuntijan kanssa voi selkeyttää omia uranäkymiä ja kiinnostuksen kohteita. Joka vuosi kesän loppupuolella pidämme kesätyöntekijöille yhteisen päätöstilaisuuden, jossa joku johtajistamme kertoo oman uratarinansa ja omia kesätyökokemuksiaan. Näissä tilaisuuksissa pyydämme aina myös palautetta kesästä ja ideoita siitä, mitä voisimme vielä kehittää, sanoo Heiskanen.

Merkityksellistä työtä kannustavassa tiimissä

Julia Kilpi työskenteli kesän Varman tietohallinnossa, ja hän on jatkanut kesän jälkeen Varmassa tuntityöntekijänä opintojen ohessa.

– Alun perehdytys oli monipuolinen ja keskusteluun kannustava, mikä helpotti orientoitumista erikoiseen etätyötilanteeseen. Kesän aikana sai oppia paljon uutta kannustavien työkavereiden ympäröimänä. Kehitystyö ketterässä tiimissä sai oman työn tuntumaan jatkuvasti merkitykselliseltä – myös itse työtehtävät olivat sopivan haastavia.

Varmassa Kilpi kokee saaneensa hyvän kuvan siitä, miten vastuullisuuden tulisi näkyä yrityksen sisäisessä toiminnassa.

– Täällä tunnutaan aidosti välittävän työntekijöiden hyvinvoinnista.


Lisätietoja:

Vastuullisin kesäduuni -kilpailun tulokset
Varma työnantajana

Vastuullisin kesäduuni -kilpailu

  • Vastuullinen kesäduuni on Oikotie Työpaikkojen luotsaama kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan 14-29 -vuotiaille nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. Vastuullisin kesäduuni -kilpailu on avoin kaikille kampanjassa mukana oleville työnantajille.
  • Kilpailuun osallistui 122 työnantajaa, joita arvioi 6404 kesätyöntekijää.
  • Kilpailun tuloksissa on mukana organisaatiot, joiden kyselyyn on vastannut vähintään 5 vastaajaa.
  • Kilpailuun vastaaminen toteutettiin verkkokyselynä kesä-elokuussa 2020 yhteistyössä kesätyönantajien kanssa.
  • Vastuullisin kesäduuni -kilpailun tulokset perustuvat vastuullisen kesäduunikampanjan kuuden hyvän kesätyön periaatteen toteutumiseen. Kesätyönantajien tulos perustuu tutkimusosioiden 1-6 väittämien kokonaiskeskiarvoon.
  • Tutkimuksen toteutti IROResearch.
Uutinen
Yhteishenki ja hyvä tekemisen meininki välittyy myös videoyhteyksillä – tunnelmia kesätyöntekijöiden kotitoimistoilta
työelämä 08.06.2020

Voisit olla kiinnostunut myös näistä