Varma ja Diakonissalaitos tukevat nuorten työllistymistä – Varmalta 50 000 euron lahjoitus Vamos-palveluille

Varma on lahjoittanut Diakonissalaitoksen Vamos-palveluille 50 000 euroa. Lahjoituksella tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistämiseksi tehtävää työtä Varman ja Vamoksen yhteisessä Nuoret työelämään -ohjelmassa.

Nuorten asema työmarkkinoilla on tilastojen mukaan heikentynyt. Samalla työttömyys horjuttaa nuorten luottamusta yhteiskuntaan. Nuorten työllistäminen ja kiinnittäminen työelämään on iso yhteiskunnallinen haaste, jota Vamos-palvelut ovat osaltaan ratkaisemassa.

– Työelämätaitojen tukeminen ja työmahdollisuuksien tarjoaminen vaikeassa tilanteessa oleville nuorille on äärimmäisen merkityksellinen tehtävä. Jokaisella nuorella on oikeus päästä mielekkäällä tavalla mukaan yhteiskuntaan, ja jokaista nuorta tarvitaan, niin tulevaisuuden työelämän kuin eläkejärjestelmän kestävyydenkin näkökulmasta, sanoo Varman asiakkuuksista vastaava johtaja Suvi Hintsanen.

Varman ja Vamoksen yhteinen ohjelma yhdistää yrityksiä ja nuoria

Varma haluaa tehdä konkreettisia tekoja ehkäistäkseen nuorten syrjäytymistä ja auttaakseen työelämään pyrkiviä nuoria työllistymään. Varma onkin käynnistänyt Diakonissalaitoksen Vamoksen kanssa Nuoret työelämään -yhteistyöohjelman, joka pyrkii yhdistämään työtä etsiviä Vamos-nuoria ja työntekijöitä rekrytoivia yrityksiä. Varman tekemällä lahjoituksella halutaan vahvistaa Vamoksen mahdollisuuksia valmentaa toiminnassaan mukana olevia nuoria kohtaamaan työelämän vaatimuksia.

– Varman myöntämä lahjoitus mahdollistaa nuoren kokonaisvaltaisen tuen siinä vaiheessa, kun nuori siirtyy Vamoksesta uuteen työpaikkaan. Valmentaja tukee nuorta, jos hän kokee olonsa epävarmaksi tai hänellä on pelkoja tai arjen haasteita. Nuoret työelämään -ohjelmassa tehdään yhteistyötä myös yritysten kanssa. Yhteiskehittäminen voi kohdistua esimerkiksi monimuotoisen työyhteisön rakentamiseen tai tiedon lisäämiseen siitä, millaisia ovat uudet työelämään tulevat sukupolvet, sanoo Diakonissalaitoksen Vamoksen johtaja Terhi Laine.

Varmalta lahjoituksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Varma tukee yleishyödyllistä toimintaa lahjoittamalla varoja työkyvyttömyysriskin hallintaa ja työurien pidentämistä edistäviin tarkoituksiin, joiden tavoitteena on esimerkiksi:

  • työkyvyttömyyden syinä olevien sairauksien lääketieteellinen tutkiminen
  • yhteiskunnallisten ilmiöiden ja työelämän tutkiminen
  • erityisryhmien työllistymisen edistäminen
  • nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy.

Lahjoituskohteista päättää yhtiön hallitus.

Lisätietoja:

Suvi Hintsanen, johtaja, asiakkuudet, Varma, puh. 050 386 6195 tai suvi.hintsanen(at)varma.fi
Ilari Takamäki, viestintäpäällikkö, Varma, puh. 040 502 4531 tai ilari.takamaki(at)varma.fi
Terhi Laine, johtaja, Vamos ja työllisyys, puh. 0400 237 775 tai terhi.laine(at)hdl.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä