Varma suunnittelee vakuutuspalvelu- ja asiakkuustoimintojensa uudistamista

Varma suunnittelee vakuutuspalvelu- ja asiakkuustoimintojensa uudelleenorganisointia. Suunniteltuun uudistukseen liittyen käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on Asiakkuudet-toiminnon ja Aktuaari- ja vakuutuspalvelut -toiminnon vakuutusalan työehtosopimuksen piirissä oleva henkilöstö, pois lukien perintätiimi ja vakuutustekniikka.

Suunnitelmana on organisoida toimintoja ja tehtäviä uudelleen sujuvamman asiakaskokemuksen varmistamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.

- Haluamme parantaa pienten ja keskisuurten yritysten asiakashankintaa ja palvelua. Lähdemme nyt hakemaan asiakkuudenhoitoon tehokkuutta ja yhtenäisyyttä uudella toimintamallilla, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto

-Suunnitelmana on organisoida toimintoja ja tehtäviä uudelleen, jotta voisimme asiakasrajapinnassa hoitaa asiakkaitamme yhä kokonaisvaltaisemmin, sujuvammin ja tehokkaammin kaikkia kanavia hyödyntäen sekä vahvistaisimme näin asiakaskokemusta ja kasvun edellytyksiä, sanoo Varman asiakkuusjohtaja Suvi Hintsanen.

- Suunnitelmana on keskittää vakuutustenhoidon tausta- ja erilaiset erityistehtävät vakuutuspalveluihin, jotta taustaprosessit tehostuisivat ja asiakkaiden tarvitsema erityisosaaminen vahvistuisi entisestään, sanoo Varman aktuaari- ja vakuutuspalvelujohtaja Pasi Mustonen.

Mahdolliset henkilöstövaikutukset tarkentuvat neuvotteluprosessin edetessä. Yhtiön alustavan arvion mukaan mahdollisten olennaisten työsuhteen ehtojen muutosten ja/tai henkilöstövähennysten kohteena olevien työntekijöiden määrä olisi yhteensä enintään 65.

Henkilöstölle pyrittäisiin löytämään uusia työtehtäviä Varmasta mahdollisuuksien mukaan.

Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluesitys on annettu 11.1.2021, ja neuvotteluiden vähimmäiskesto on 6 viikkoa neuvotteluesityksen antamisesta.

Lisätietoja:

Risto Murto, toimitusjohtaja, 010 244 3119, risto.murto(at)varma.fi
Suvi Hintsanen, johtaja, Asiakkuudet, 050 386 6195, suvi.hintsanen(at)varma.fi
Pasi Mustonen, johtaja, Aktuaari- ja vakuutuspalvelut, 040 519 5136, pasi.mustonen(at)varma.fi
Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, 0400 129 500, katri.viippola(at)varma.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä