Varman vuosi- ja yritysvastuuraportti kertoo ilmastoriskien hallinnasta ja hiilineutraalin salkun edistymisestä

Varman vuosi- ja yritysvastuuraportti 2020 on julkaistu. Mukana on myös laaja selvitys siitä, miten Varma huomioi ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet sijoituksissaan (TCFD), sekä seurantatietoa hiilineutraalin sijoitussalkun edistymisestä.  
  
Varman ilmastotavoitteissa tähdätään hiilineutraaliin salkkuun vuonna 2035. Yhtenä välietappina on, että osakkeiden ja yrityslainojen päästöjen pitäisi puolittua vuoteen 2027 mennessä.    
 
– Raportissa kerromme, millaisilla keinoilla aiomme hiilineutraaliuden saavuttaa ja miten ilmastotavoitteemme etenevät. Esimerkiksi osakesijoitusten päästöjä on viime vuosina kevennetty 29 prosenttia, mutta tulevaisuudessa muutosvauhdin pitää kiihtyä, kertoo vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela
 
Varma raportoi ilmastoriskeistä ja -mahdollisuuksista TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaan ja kannustaa sijoituskohteitaan tekemään samoin. TCFD on kansainvälinen raportointisuositus, jossa ohjeistetaan yrityksiä raportoimaan yhdenmukaisesti ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista.  
 
– Ilmastonmuutoksen hillintä on ollut viime vuodet Varmalle keskeinen vastuullisuustavoite, joten meille on ollut tärkeää olla etujoukoissa kehittämässä läpinäkyvää ilmastoraportointia, kertoo viestintä- ja yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander.   
 
Sijoittajalle ilmastonmuutos tuo fyysisiä riskejä, esimerkiksi äärisääolosuhteiden aiheuttamia äkillisiä tuhoja kuten kuivuutta tai rankkasateita. Siirtyminen vähähiiliseen talouteen tarkoittaa myös muutoksia mm. sääntelyyn, teknologiaan ja kuluttajien käyttäytymiseen.  
 
– Ne puolestaan vaikuttavat yritysten kassavirtoihin ja sitä kautta tuottonäkymiin. Toisaalta ilmastonmuutos tuo sijoittajalle myös mahdollisuuksia, sanoo Hanna Kaskela.    

Analyysejä salkun päästövähennystarpeista ja tulvariskeistä 

Vuosi- ja yritysvastuuraportissaan Varma on kehittänyt erilaisia tapoja avata ilmastonmuutoksen riskejä ja mahdollisuuksia.  
 
– Kerromme esimerkiksi ilmastoriskeille alttiiden toimialojen osuuden sijoitussalkussa sekä miltä toimialoilta valtaosa hiilijalanjäljestämme kertyy. Mukana on myös tulevaisuuteen katsovia skenaarioanalyysejä siitä, miten paljon päästöjä pitäisi vielä keventää, ja selvitys kiinteistöjen meritulvariskeistä, kertoo Hanna Kaskela. 
 
Varma on saanut ilmastoraportoinnistaan kansainvälistä tunnustusta vastuullista sijoittamista edistävän, YK:n alaisen PRI:n (Principles for Responsible Investment) arvioinnissa, jossa Varma valittiin 36 sijoittajan kärkijoukkoon.  

Tuimme asiakkaitamme koronavuoden vaikeuksissa 

Vuosi- ja yritysvastuuraportissa kerromme Varman vuoden 2020 keskeiset tulokset sijoitustoiminnassa, strategian ja tavoitteiden toteuttamisessa sekä Varman vastuullisista teoista eläkevarojen hoitamisen, asiakkaiden, henkilöstön ja ympäristön näkökulmista. Kerromme myös, miten luomme arvoa asiakkaillemme. 
 
Koronapandemia koetteli vuonna 2020 yhteiskuntia globaalisti. Varmalle vuosi oli kriisin syvyyteen nähden taloudellisesti yllättävän hyvä: sijoitukset tuottivat positiivisesti, eläkevarallisuus nousi uuteen ennätykseensä, vakavaraisuus säilyi koko vuoden vahvana ja tehokkuus parantui.  
 
Tuimme asiakkaitamme koronavuoden aikana antamalla maksuaikaa vakuutusmaksuille ja vapautuksia liiketilavuokrista. Keskitimme resursseja työnantaja- ja yrittäjäasiakkaiden asiakaspalveluun. Eläkkeiden maksaminen jatkui normaalisti. 
 
Vuosi- ja yritysvastuuraportti 2020 on julkaistu saavutettavana pdf-raporttina osoitteessa varma.fi/vuosikertomus. Raportti on julkaistu GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti, ja se on ensimmäistä kertaa ulkoisesti varmennettu. Julkaisemme raportin englanniksi ja suppeana kokonaisuutena ruotsiksi viikolla 12.  

Linkit:  

 
Varman vuosi- ja yritysvastuuraportti 2020  
 
Varman vuosi -video 
 
Tulostiedot ja sijoitukset  
 
Vastuullisuus 

 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2020 Varman maksutulo oli 4,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,0 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2020 lopussa 50,2 miljardia euroa. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Viestintä ja -yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander, puh. 040 709 9836  
 
Vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela, puh. 040 584 5045  
 
Viestintäpäällikkö Hanna Leskelä, puh. 040 703 5164  
 
sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)varma.fi  
 
 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä