Ympäristöluokittelu laajenee asuntokohteisiin – Varma tarttui haasteeseen

Ympäristöluokittelun avulla voidaan kehittää kiinteistöjen vastuullisuutta. Varma on sertifioinut valtaosan toimitiloistaan, mutta asuntokohteille sopivaa luokittelua ei aiemmin ollut käytettävissä. Kun sellainen tuli saataville, Varmassa käärittiin hihat ensimmäisten joukossa Suomessa.

Varma, joka on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista, käyttää omistamiensa liike-, toimisto- ja nyt myös asuinrakennusten ympäristöluokitteluun ja vastuullisuuden edistämiseen BREEAM-ympäristösertifikaattia.  BREEAM-ympäristöluokittelussa tarkastelussa ovat muun muassa rakennusten ja rakennushankkeiden energiatehokkuusjärjestelmät, jätteiden lajittelu- ja kierrätysmahdollisuudet sekä sijainti, eli onko kohde hyvien joukkoliikennereittien varrella ja miten pyöräilyä tuetaan esimerkiksi tilaratkaisuissa.

Asuntokohteiden sertifiointi uutta Suomessa

Varman tarkoituksena on sertifioida merkittävimmät toimitilarakennukset vuoteen 2025 mennessä. Toimitilojen osalta ollaan jo pitkällä – 54 toimitilarakennusta noin 80 rakennuksesta on saanut sertifikaatin.

– Tänä vuonna sertifioimme 2-3 toimitilarakennusta lisää. Hiljattain valmistunut Kalasataman kampus sertifioitiin puolestaan jo rakennusaikana New Construction -sertifikaatilla, kertoo Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen.

Varman kiinteistösalkkuun kuuluu myös merkittävä asuntokanta, yli 60 asuntokohdetta. Niiden luokittelua on jarruttanut sopivan ympäristösertifikaatin puute. Nyt BRE Global on tuonut markkinoille olemassa olevien asuntokohteiden sertifiointiin soveltuvan BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmän, jonka Varma ottaa käyttöön ensimmäisten joukossa Suomessa.

– Kun kuulimme mahdollisuudesta sertifioida asuinrakennuksia, innostuimme heti. Haemme sertifiointeja asuntokohteille yhteistyökumppanimme Rambollin kanssa, kertoo kiinteistösijoituspäällikkö Johanna Haikala Varmasta. – Aloitamme kuudella kohteella, joissa on yhteensä yhdeksän asuinrakennusta. Kyse on uudehkoista rakennuksista lähinnä pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Odotamme ensimmäisiä kokemuksia mielenkiinnolla ja toivomme, että luokittelu soveltuisi koko asuntosalkkumme sertifiointiin.

Ympäristöluokittelussa kohteen ominaisuuksia verrataan sertifiointijärjestelmän vaatimuksiin. Asuntokohteissa tarkastellaan samoja asioita kuin toimitiloissa, mutta asuinrakennusten erityispiirteet huomioiden.

– Pääpaino on rakennusten energiatehokkuudessa, käyttäjähyvinvoinnissa sekä resilienssissä eli kyvyssä sietää vaihtelevia olosuhteita. Myös sijainnilla on merkitystä, kuvailee Rambollin ryhmäpäällikkö Ilkka Mäkelä.

– Tarkastelu perustuu suunnitteluaineistoihin ja teknisiin selvityksiin. Lisätietoja saadaan kohdekäynneillä ja valokuvilla. Näin päästään hyvin kiinni kohteen suorituskykyyn ja kehityspotentiaaliin.

Energiaremontti pienentää hiilijalanjälkeä

Monet ympäristöluokittelun vaatimuksista liittyvät energiatehokkuuteen. Varman omat ilmastotavoitteet ovat tiukat: kiinteistösalkun kohteissa tulisi olla päästötöntä sähköä vuoteen 2025 mennessä ja päästötöntä lämpöä vuoteen 2030 mennessä. Tämän edistämiseksi on jo tehty merkittäviä toimia.

– Tällä hetkellä Varmalla on käynnissä energiaremontteja, jossa asuntokohteisiimme asennetaan maalämpöpumppuja ja aurinkopaneeleja. Näin pyrimme lähes puolittamaan asuntokohteidemme hiilijalanjäljen, Haikala kertoo.

– Kiinteistöillä tuotettava päästötön sähkö ja lämpö ei kuitenkaan sovi kaikkiin kiinteistöihin. Silloin vaihtoehtona on päästötön ostosähkö ja -lämpö.

Varma pyrkii myös vaikuttamaan kiinteistöjen ylläpitoon ja rakentamiseen liittyviin prosesseihin sekä vahvistamaan kiertotaloutta. Viime vuonna yhtiö sitoutui vähähiilisiin tai hiilineutraaleihin rakennuksiin tähtäävään Net zero carbon building -sitoumukseen. Toimitiloissa on tehty myös jäteseurantaa, jonka avulla voidaan optimoida kierrättämistä ja seurata hiilidioksidipäästöjä. Tänä vuonna asunnot tulevat mukaan tähän seurantaan.

Jatkuva kehitys hyödyttää vuokralaisia

Ympäristöluokittelu kannustaa kiinteistön omistajaa jatkuvaan kehittämiseen. Prosessiin kuuluu, että kohteet arvioidaan uudelleen kolmen vuoden välein.

– Ensimmäinen sertifiointi kertoo kohteen nykytilasta ja antaa hyviä työkaluja siihen, millaisilla toimenpiteillä kohdetta voisi vielä parantaa. Kun kehityskohteet tiedostetaan, valveutuneella omistajalla on intressi laittaa niitä kuntoon, sanoo Toni Pekonen.

Toimitilojen ja asuntojen vuokralaisille ympäristöluokittelu kertoo, että Varma haluaa kehittää kiinteistöjään entistä vastuullisemmiksi. Tämä antaa mahdollisuuden huomioida vastuullisuus asunnon ja toimitilan valinnassa. Mahdolliset kehitystoimet voivat näkyä esimerkiksi työmatkaliikkumisen edistämisenä tai parempina jätteiden kierrätysmahdollisuuksina.

– Esimerkiksi koronapandemian aiheuttama poikkeustila on korostanut tarvetta sisäilmaolosuhteiden seuraamiseen toimitiloissa, Pekonen mainitsee.

Varman ensimmäisten asuntokohteiden sertifioinnit valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä, mahdollisesti jo alkusyksystä. Vielä ei tiedetä, kuinka asukkaat suhtautuvat ympäristöluokitteluun. Vastuullisuuden merkitys kuitenkin kasvaa.

– Toimitilapuolella tietoisuus ja vaatimustaso on lisääntynyt jatkuvasti. Uskon tämän tulevan yhä tärkeämmäksi myös asumisessa, Johanna Haikala sanoo.

BREEAM-ympäristöluokittelu lyhyesti

BREEAM-sertifiointi on kansainvälisesti arvostettu todistus kiinteistön ympäristölaadusta, ja järjestelmä on myös käytännönläheinen työkalu ympäristövaikutusten pienentämiseen ja toiminnan kehittämiseen. BREEAM-ympäristöluokittelussa tarkastelussa ovat muun muassa rakennusten ja rakennushankkeiden energiatehokkuusjärjestelmät, jätteiden lajittelu- ja kierrätysmahdollisuudet sekä sijainti, eli onko kohde hyvien joukkoliikennereittien varrella ja miten pyöräilyä tuetaan esimerkiksi tilaratkaisuissa. BREEAM-lyhenne tulee sanoista Building Research Establishment's Environmental Assessment Method.

Miten asuntokohteiden vastuullisuutta voidaan kehittää?

  • hyödyntämällä uusiutuvan energian lähteitä kuten aurinkoenergiaa
  • siirtymällä päästöttömään sähköön ja lämpöön
  • varmistamalla tehokas ilmanvaihto
  • käyttämällä energiatehokasta valaistusta
  • optimoimalla rakennusautomaation säädöt
  • varmistamalla jätteiden oikeanlainen kierrätys

Voisit olla kiinnostunut myös näistä