Varma tutki: Suomalaiset haluavat sijoittaa vastuullisesti, mutta harva valitsee sijoituskohteen vastuullisuuden perusteella

Yli puolet suomalaisista yksityissijoittajista pitää vastuullisuutta tärkeänä kriteerinä sijoituskohteen valinnassa, selviää työeläkeyhtiö Varman teettämästä kyselytutkimuksesta. Siitä huolimatta vain 9 prosenttia kertoo valitsevansa sijoituskohteita vastuullisuuden perusteella. Tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousivat pitkäaikainen tuotto ja matala riski.

Valtaosa (62 %) suomalaisista sijoittajista pitää vastuullisuutta tärkeänä tekijänä sijoituskohteen valinnassa, selviää Varman teettämässä kyselyssä, jossa tutkittiin suomalaisten näkemyksiä sijoittamisesta ja vastuullisuudesta.

Vaikka valtaosa vastaajista pitää vastuullisuutta tärkeänä, vain 9 prosenttia kertoo valitsevansa sijoituskohteita vastuullisuuden perusteella. Tärkeimmiksi kriteereiksi sijoituskohteen valinnassa nousivat pitkäaikainen tuotto ja matala riski.

Kyselytutkimuksessa selvisi, että suomalaiset pitävät yleisesti vastuullisuutta yrityksen kilpailuvalttina. Neljä viidestä (80 %) suomalaisesta kokee, että vastuullisuus on yrityksille kilpailuetu, ja lähes yhtä suuri määrä (77 %) uskoo, että vastuullisesti toimivat yritykset ovat todennäköisesti kannattavampia tulevaisuudessa. Toisaalta lähes joka viides (19 %) oli sitä mieltä, että vastuullisuus on ristiriidassa tuotto-odotusten kasvattamisen kanssa.

Vastuullisuuden ja hyvien tuottojen suhdetta on tarkasteltu pitkään myös Varmassa, joka sijoittaa suomalaisten eläkevaroja yli 50 miljardin euron arvosta.

– Vastuullisuus ja hyvät tuotto-odotukset eivät ole ristiriidassa keskenään. Päinvastoin vastuullisuus on tärkeä osa riskienhallintaa, sanoo Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela.

– Yritys, joka on hoitanut vaikkapa ihmisoikeus- ja ympäristöasiansa kunnialla, on houkuttelevampi ja pitkällä aikavälillä tuottavampi sijoituskohde kuin sellainen, joka laiminlyö vastuullisuusasioita, Kaskela lisää.

Varman havaintojen mukaan etenkin viime vuosi oli monessa suhteessa käänteentekevä vastuullisen sijoittamisen tuottojen suhteen.

– Monien vastuullisuusperiaatteet (ESG) huomioivien indeksirahastojen tuotot päihittivät vuonna 2020 vastaavien ns. perinteisten indeksien tuotot. Esimerkiksi energiasektorilla tämä kehitys oli poikkeuksellisen voimakasta, Hanna Kaskela sanoo.

Yksityissijoittajat kokevat haasteita sijoituskohteiden vastuullisuuden selvittämisessä

Varman kyselytutkimuksessa vastaajat sanoivat, että tiedon saaminen sijoituskohteiden vastuullisuudesta koetaan hankalaksi. Vain vajaa kolmasosa (31 %) kokee, että tietoa sijoitusten ympäristövaikutuksesta on helppoa saada, ja kolmanneksella on (33 %) selkeä kuva sijoitustensa hiilijalanjäljestä.

Hanna Kaskelan mukaan vastuullisuustiedon saatavuudessa ja vertailtavuudessa on ollut takavuosina haasteita, mutta data on kehittynyt aimoharppauksin parin viime vuoden aikana.

– Nyt sijoittaja pystyy seuraamaan taloudellisten tunnuslukujen rinnalla esimerkiksi jätteiden ja päästön määrän kehitystä, hän sanoo

Haasteena on yhä se, että vastuullisuustiedot ovat useimmiten taaksepäin katsovia, kun taas sijoittajaa kiinnostaisivat tulevat näkymät.

Vastuullisuudesta tulee suomalaiselle mieleen ympäristö

Mitä yrityksen vastuullisuus sitten suomalaisille tarkoittaa? Spontaanisti nimettynä suomalaiset määrittelevät sen ympäristövastuullisuuden kautta (47 %). Toiseksi keskeisimmäksi määritteeksi nousee sosiaalinen vastuu ja ihmisoikeuksien noudattaminen (40 %). Kotimaisuus on suomalaisten mielissä vastuullisuusvaltti: lähes kolme neljästä (72 %) suomalaisesta mieltää kotimaiset yritykset ulkomaalaisia vastuullisemmiksi.

Kyselytutkimus toteutettiin yhdessä Bilendin kanssa helmikuussa 2021 ja tutkimukseen osallistui 1 000 täysi-ikäistä suomalaista. Tutkimuksen kokonaisotoksen virhemarginaali on 3 %.

Lue lisää Varman vastuullisesta sijoittamisesta

Lisätietoja:

Hanna Kaskela, vastuullisen sijoittamisen johtaja, hanna.kaskela(at)varma.fi, puh. 040 584 5045
Suvi Vesterinen, viestintäpäällikkö, suvi.p.vesterinen(at)varma.fi, puh. 040 555 8029

Voisit olla kiinnostunut myös näistä