Mielenterveyskuntoutujien yksilöllinen työssävalmennus (IPS) näyttää nopeuttavan työllistymistä myös ammatillisessa kuntoutuksessa

Varman ja valmennusyhtiö Spring Housen pilotoima mielenterveyskuntoutujien yksilöllisen työssävalmennuksen hanke (Individual Placement and Support, IPS) on ollut käynnissä vuoden. Ensimmäiset tulokset ovat lupaavia.

IPS-toimintamalli on kehitetty tukemaan mielenterveyden häiriöihin sairastuneita henkilöitä löytämään ansiotyötä avoimilta työmarkkinoilta niin, että työ edesauttaa heidän kuntoutumistaan. Työn etsintä aloitetaan mahdollisimman nopeasti.

Ilahduttava määrä pilottiin osallistuvia asiakkaita työllistynyt

- Tällä hetkellä pilotissa on 27 asiakasta, ja kahdeksan asiakkaan tilanne on onnellisesti edennyt jo palkkatyösuhteeseen. Lisäksi lähiaikoina kaksi henkilöä on työllistymässä. Lisäksi kahdeksan asiakasta on päässyt töihin työkokeilun kautta. Kolme asiakasta työstää parhaillaan työhön siirtymisen suunnitelmaansa, palvelupäällikkö Anne Korhonen Varmasta kertoo.

Varma toteuttaa pilotista vertailevan tutkimuksen, jossa selvitetään IPS-mallin vaikutuksia mielenterveyskuntoutujien työhön kiinnittymiseen sekä heidän työ- ja toimintakykyynsä.

- Tässä vaiheessa pilottia ohjelmaan osallistuneiden asiakkaiden työllistymisprosentti on 30 prosenttia ja vertailuryhmässä vastaava luku on 19. Tämä on erittäin rohkaiseva tilannetieto, joka tukee näkemystä mallin toimivuudesta, toteaa tutkimuspäällikkö Marika Schaupp Varmasta.

IPS-malli on toivottu lisä työeläkekuntoutuksen vaikuttavuuden kehittämiseen.

- IPS-hanke on tärkeä mahdollisuus kokeilla uudenlaista lähestymistapaa mielenterveyskuntoutujien työhön paluun mahdollistamisessa työeläkekuntoutuksen keinoin. Ensimmäisen vuoden aikana olemme oppineet haastamaan perinteisiä lähestymis- ja työskentelytapoja. Työssävalmentajien työn painopiste on muuttunut vahvemmin työelämässä ja työssä tapahtuvaan tekemiseen. Jo saavutetut tulokset ovat erittäin rohkaisevia ja kannustavat meitä avaamaan yhä useamman työpaikan oven työllistymismahdollisuuksien kartoittamisessa, sanoo liiketoimintajohtaja Sanna Salminen Spring Housesta.

IPS-malli on vaikuttava keino tukea osatyökykyisten työllistymistä

IPS-malli on näyttöön perustuva työhönvalmennuksen malli, joka on tieteellisin kriteerein osoitettu vaikuttavaksi keinoksi tukea osatyökykyisten työllistymistä ja työhönpaluuta. Sekä Varmalle että Spring Houselle on tärkeää, että toteutamme IPS-mallia mahdollisimman puhtaasti. Tämän vuoksi teetämmekin ulkopuolisen laadunarvioinnin IPS-työssävalmennuksen laatukriteereiden pohjalta. Laadunarvioinnin tekee Kuntoutussäätiö syyskuun lopussa.

IPS-pilotti jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka. Mukaan mahtuu vielä, sillä otamme pilottiin mukaan yhteensä 40 Varman kuntoutusasiakasta. Varma tarjoaa pilottiin osallistumisen mahdollisuutta niille Pirkanmaalla tai Keski-Suomessa asuville mielenterveystaustaisille kuntoutusasiakkailleen, jotka tarvitsevat tukea työhön palaamisen suunnittelussa.

Uutinen
Varma pilotoi yhteistyössä Spring Housen kanssa mielenterveyskuntoutujien yksilöllistä työssävalmennusta (IPS)
kuntoutus 16.09.2020

Voisit olla kiinnostunut myös näistä