Perhe-eläke uudistuu 1.1.2022 alkaen: muutoksia lesken- ja lapseneläkkeeseen

Perhe-eläketurvaa koskeva lakiuudistus tulee voimaan 1.1.2022. Muutoksia on tulossa sekä lesken- että lapseneläkkeeseen. Uusien leskeneläkkeiden kestoa rajataan ja avopuolisolle tulee tietyin edellytyksin oikeus leskeneläkkeeseen. Lapseneläkkeen maksaminen jatkuu 20 ikävuoteen asti.

Lakiuudistus ei vaikuta Varmasta nykyisin leskeneläkettä saavien eläkkeeseen.

Lapseneläkkeen jatkuminen 20 vuoden ikään koskee myös jo myönnettyä lapseneläkettä, jos nuori täyttää 18 vuotta uuden lain voimaantulon 1.1.2022 jälkeen. Näille nuorille Varma antaa alkuvuoden aikana päätöksen, jonka perusteella lapseneläkkeen maksamista jatketaan. Tämä ei edellytä uuden hakemuksen täyttämistä.

Lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa lasten ja lapsiperheiden asemaa sekä kohdentaa perhe-eläke-etuuksia uudelleen ottaen huomioon työelämässä, perheiden rakenteissa ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset.

Kuolemantapauksen kohdatessa perhettä lesken ja lasten toimeentuloa turvataan työeläkelakien mukaisella perhe-eläkkeellä. Perhe-eläke voi olla leskeneläkettä tai lapseneläkettä.

Leskeneläkkeen kestoon rajauksia

Jatkossa perhe-eläke turvaa perheenhuoltajan kuolemaa seuraavan sopeutumisvaiheen toimeentuloa. Leskeneläkkeen kesto rajataan kymmenen vuoden määräajaksi tai kunnes nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista täyttää 18 vuotta.

Leskeneläkkeen määräaikaisuus koskee 1.1.2022 tai sen jälkeen leskeksi jääviä, ja silloinkin vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneitä leskiä.

Nykyisin leskeneläkettä maksetaan lesken kuolemaan saakka, jos leski ei avioidu uudestaan alle 50-vuotiaana.

Myös avopuolisolle leskeneläkettä tietyin edellytyksin

Lakiuudistus tuo avopuolisolle oikeuden leskeneläkkeeseen tietyin edellytyksin.

Oikeus leskeneläkkeeseen on samassa taloudessa kuolleen perheenhuoltajan eli edunjättäjän kanssa asuneella avopuolisolla, jos heillä on yhteinen alaikäinen lapsi. Leskeneläkettä maksetaan, kunnes yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta. Yhdessä asumisen on pitänyt jatkua vähintään viisi vuotta ennen edunjättäjän kuolemaa.

Avopuolison leskeneläkeoikeus parantaa lapsiperheen taloudellista tilannetta. Aiemmin tällaisessa perheessä vain lapseneläke on ollut mahdollinen.

Lapseneläkkeeseen parannuksia

Lakimuutoksen jälkeen lapseneläke jatkuu kaksi vuotta pidempään kuin nykyisin eli kunnes lapsi täyttää 20 vuotta. Maksuajan pidennys koskee 1.1.2022 tai sen jälkeen 18 vuotta täyttäviä lapseneläkkeen saajia.

Jos leskeneläkkeen saajaa ei ole, lesken perhe-eläkeosuus maksettaisiin tietyissä tilanteissa lapselle. Lapseneläkkeeseen tulee uusi osa, leskeneläkkeen laskennallinen osuus. Leskeneläkkeen laskennallinen osuus lisätään lapseneläkkeeseen, jos perhe-eläkkeeseen oikeutettua leskeä ei ole. Laskennallinen osuus jaetaan tasan edunsaajina olevien lasten kesken.

Lapseneläkkeen muutokset parantavat huoltajansa menettäneen lapsen taloudellista tilannetta.

Muutokset koskevat 2 500 Varmasta nykyisin lapseneläkettä saavaa asiakasta

Perhe-eläkkeeseen tulevat muutokset koskevat noin 2 500 nykyisin Varmasta lapseneläkettä saavaa. Heillä eläkkeen päättymisikä nousee 18 vuodesta 20 vuoteen. Asiakkaidemme ei tarvitse tehdä mitään, vaan eläkkeen maksaminen jatkuu automaattisesti 20 vuoden ikään asti. Lähestymme näitä asiakkaita asiakaskirjeellä lähiaikoina, ja he saavat myös uuden päätöksen lapseneläkkeestä.

Leskeneläkkeeseen tulevat muutokset eivät koske nykyisiä leskeneläkkeen saajia, joten heillä eläke säilyy entisellään. Nykyisin maksussa olevat leskeneläkkeet eivät muutu määräaikaisiksi.

Varmasta saa eläkettä yhteensä noin 52 000 lesken- tai lapseneläkkeen saajaa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä