Varma siirtää 9 uutta kerrostaloa maalämpöön ja irtautuu kaukolämmöstä

Remonttityömaa, näkyvissä kerrostaloja, lavoja ja rakennustyöntekijä.
Energiaremonttityömaa Varman omistaman kerrostalon pihalla Vantaan Leinelässä, jossa käynnissä maalämpökaivojen poraus.
Työeläkeyhtiö Varma aloitti marraskuussa omistamiensa asuintalojen energiaremontit yhdeksässä kerrostalossa pääkaupunkiseudulla ja Turussa puolittaakseen asuntokantansa päästöt vuoteen 2023 mennessä. Nyt remontoitavana olevien kohteiden valmistuttua energiaremontti on toteutettu 20 Varman omistamaan asuintaloon. Yhteensä remonteilla saadaan aikaan 1300 lämmitykseltään hiilineutraalia asuntoa.

Varman energiaremonteissa asennetaan kerrostaloihin maalämpöjärjestelmät ja aurinkopaneeleita. Remonttien ansiosta Varman omistamia asuintaloja voidaan irrottaa kaukolämmöstä. Energiaremonteissa parannetaan rakennusten energiatehokkuutta, leikataan energiakustannuksia ja sekä pienennetään kiinteistön aiheuttamia päästöjä.

- Lähes puolet Suomen hiilijalanjäljestä syntyy rakennuksista, ja suurin kasvihuonepäästöjen aiheuttaja asuintaloissa on lämmitys. Tämän vuoksi myös Varma merkittävänä kiinteistösijoittajana on muutamassa vähitellen asuintalojensa lämmitystä päästöttömäksi, kertoo Varman asuntosalkunhoitaja Sarianna Sipola.

Remonttikohteissa siirrytään kaukolämmöstä maalämpöön ja lisäksi tarvittava sähkö ostetaan päästöttömänä, jolloin taloista tulee lämmitykseltään hiilineutraaleja. Kohteisiin asennettavien aurinkopaneelien ansiosta osa sähkönkulutuksesta voidaan kattaa aurinkosähköllä.

- Kaukolämmön korvaaminen maalämmöllä on nykytilanteessa taloudellisesti yhä järkevämpi ratkaisu, kun kaukolämmön hinta on nousussa, Sipola sanoo.

Energiansäästötoimet, joita remonteilla saadaan aikaan, ovat osa Varman ilmastotavoitteiden toteuttamista. Asuntokohteiden osalta Varma puolittaa niiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt vuoteen 2023 mennessä.

- Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä omistamamme kiinteistöt ovat päästöttömiä lämmön ja sähkönkulutuksen osalta.

Suomen suurimpiin kiinteistösijoittajiin lukeutuva Varma omistaa yli 60 asuinkerrostaloyhtiöitä, joissa on noin 4 200 asuntoa. Syyskuun lopussa 2021 Varman kiinteistösalkun arvo oli 5,2 miljardia euroa.

Varma aloitti vuonna 2020 omistamiensa asuinkerrostalojen energiaremontoinnit yhteistyössä cleantech-yritys LeaseGreenin kanssa 13 asuintalossa, joiden remontit valmistuivat vuoden 2021 aikana. Ennen remonttien aloitusta Varma kartoitti LeaseGreenin kanssa 60 omistamaansa asuinkerrostaloa löytääkseen asuntokannastaan potentiaalisimmat kohteet remonttien toteuttamiseen. Kartoituksessa löytyi 36 asuintaloa, joista ensimmäisten 13 remontit käynnistettiin vuonna 2020. Nyt remontoitavana olevien 7 uuden kerrostaloyhtiön valmistuttua energiaremontti on toteutettu 20 Varman asuntokohteeseen.

Remonttien päästövähennykset vastaavat 7600 meno-paluulentoa Helsingistä Espanjaan

Yhteensä remonteilla saadaan aikaan 1300 lämmitykseltään hiilineutraalia asuntoa. Päästövähennykset, joita Varman teettämistä energiaremonteista syntyy, vastaavat vuodessa 7600 edestakaista meno-paluu lentoa Helsingistä Espanjaan.

- Energiaremontti voi leikata asukkaan hiilijalanjälkeä jopa enemmän kuin yksityisautoilusta luopuminen tai kasvissyöjäksi ryhtyminen. Kun vuokralainen valitsee energiaremontoidun kohteen, hän voi asumisvalinnallaan itse pienentää omaa hiilijalanjälkeään, Sipola sanoo.

Energiaremonttien investointi maksaa Sipolan mukaan itse itsensä takaisin alentuneina lämmityskustannuksina, eikä se nosta asukkaiden vuokria.

- Jatkamme tulevaisuudessakin energiaremontteja ja mietimme jatkuvasti myös muita keinoja parantaa kiinteistösijoitustemme vastuullisuutta ja vähentää päästöjä. On keskeinen osa strategiaamme toteuttaa vastuullisuutta konkreettisilla teoilla, joista saadaan mitattavia tuloksia, Sipola sanoo.

Mediayhteydenotot

Sarianna Sipola, asuntosalkunhoitaja, Varma, puh. 040 517 5937, sarianna.sipola(at)varma.fi

Suvi Vesterinen, viestintäpäällikkö, Varma, puh. 040 555 8029, suvi.p.vesterinen(at)varma.fi

Latauspisteitä sähkö- ja hybridiautoille ja muita arjen vastuullisuustekoja

Varma on lisännyt 20 vuokra-asuntokohteeseensa pääkaupunkiseudulla latauspisteitä sähkö- ja hybridiautoille sekä parantanut pyöräilyvalmiuksia mm. lisäämällä vuokrakerrostaloihinsa pyörien huoltopisteitä sekä yhteiskäytössä olevia pyöriä.

Vaikka kiinteistön omistaja voi tehdä merkittäviä toimia vastuullisuuden ja ilmastotavoitteiden edistämiseksi, osa vastuusta jää asukkaille. Jokainen voi vaikuttaa päästöihin jokapäiväisillä valinnoillaan mm. liikkumiseen, sähkönkäyttöön, kuluttamiseen ja ruokailuun liittyen. Varma tarjoaa asukkailleen mm. monipuoliset kierrätysmahdollisuudet omistamissaan taloyhtiöissä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä